MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 6. 11. – 12. 11. 2017

Děkuji AA Michale Rafaeli za týdenní modlitbu PJK

 

Jsem si vědom/a toho, že každá věc a prožitek v mém životě
je dokonalý, bezchybný a přesně odpovídající procesu důležitého
získávání cenných zážitků na planetě Nula. Po završení poslání
přinesu bratrům a sestrám žijícím v Pravém Stvoření očité svědectví
zkušenosti s negativním stavem, který jsem přemohl a nechal/a
v sobě zvítězit lásku Pána Ježíše Krista, jejíž absolutní energie
napájí a sytí veškeré jsoucno a bytí, aby se mohlo konstruktivně
vyvíjet vstříc boží dokonalosti. Nelituji ničeho, čím jsem si musel/a
projít až do tohoto důležitého bodu, kdy nastane veliký posun vpřed.
Pán Ježíš Kristus odmění naši svatou trpělivost, sílu a odvahu šířit
Jeho/Její vůli po tomto světě, aby mohl být povznesen do nebeských
výšin a začleněn zpět do své původní pozice. Byly položeny mosty
přes všechny pasti a překážky. Tato nová cesta vedoucí do krásného
cíle skýtajícího nové obzory už nebude klikatá a trnitá, nýbrž bude
vydlážděna vší slávou, nádherou, pompézností, klidem, štěstím,
radostí, sametovou něhou, splněnými sny a vším dosud nepoznaným,
co nám náš Stvořitel připravil. Již brzy projdeme zlatou bránou
vedoucí do Duchovního centra Boží rodiny u Telosu v Duté Zemi.
Vše se rázem změní, přijmeme nové úkoly, rozšíříme své schopnosti
a budeme na plný úvazek plnit to, pro co jsme se sem zrodili.
Začneme zcela nový život a naše zážitky začneme psát na čistý
nepopsaný papír. Naše úžasná Mise bude otřásat základy vší
existence, protože na ní závisí budoucí osud Multivesmíru.
Jsme zde s ženskou podstatou Pána Ježíše Krista v těle Janičky,
abychom vyvedli část lidstva na Novou Zemi a později ukončili
celý tento experiment negativního stavu, až bude odpovězeno
na otázku, jak by vypadal život bez Boha a duchovních zákonů
a principů lásky. Zóna vymístění pak bude vyprázdněna, zrušena
a všichni obyvatelé věčného božího království budou žít v harmonii
a dostatku. Nechť každý nalezne to, co je jeho/jejímu srdci blízké.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email