MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 27. 2. – 5. 3. 2017

Děkuji Michale, AA Rafaeli za týdenní modlitbu Pána Ježíše Krista a krásnou koláž

Nastane velká duchovní sklizeň setby, jež rostla dlouhé roky a měsíce
a o níž jsme pečovali. Až nyní se však pozná, kdo se o ni staral pečlivě,
s láskou a něhou, a kdo ji naopak zanedbával, nechal růst bez větší
pozornosti a dopustil, aby zarostla plevami. Tou sklizní se myslí práce
na sobě, která je spolu s vibracemi jediným kritériem pro ohodnocení
toho, jestli dotyčný jedinec je nebo není připraven na přichystané změny.
Každý je navýsost hoden být součástí Boží mise na této planetě,
je však na každém z nás, jak se ke svému poslání a účelu zde postavíme.
Všichni, kteří jsou nedílnou součástí Boží rodiny, jsou právě teď už
připraveni a Ty, Pane Ježíši Kriste si nás přeješ mít pohromadě
v Ráji na Zemi, jenž je světlem a diamantem tohoto světa.
Budou se k nám přidávat další a další spolupracovníci a spolupracovnice,
všichni patřící do naší krásné rodiny. Při vzájemném souznění nejlepších
přátel, za smíchu skvělých kamarádů, na mnohých cestách po Česku,
Slovensku, po světě i po vesmíru, při setkávání se s bytostmi vyšších
sfér, v náruči svých nejmilovanějších duchovních partnerů a partnerek,
v harmonii, naplnění, radosti a dostatku, budeme razit cestu
do pozitivního stavu a psát krásné příběhy do multivesmírné knihy
života, jež nebude nikdy zapomenuta a všemi stále připomínána.
Děkuji Pane Ježíši Kriste za Tvůj dokonale vypracovaný, úžasný plán.

Zdroj: Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email