MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 25. 9. – 1. 10. 2017

Děkuji Ti AA Michale Rafaeli za týdenní modlitbu PJK

Setkání v důležitý den proběhlo úspěšně a dokonale, protože došlo
k vzájemnému poznání spolupracovníků Boží rodiny, kteří ve
vzájemném souznění vysokých vibrací ukotvili paprsek Lásky,
jenž vytryskl v duchovním centru planety Země, v Praze,
kde v klidné přírodě Milíčovského lesa došlo k manifestaci
světla, jež se rozlilo do všech koutů univerza. Přestože nedošlo
k příchodu Jany a dvanácti spolupracovníků z Duté Země
na povrch, účel tohoto setkání byl zcela naplněn a dokonalý
plán Pána Ježíše Krista byl projeven. Mise Boží rodiny se posunula
do etapy nové spolupráce, která je předstupněm nadcházejícího
období radosti, lásky a spokojenosti, jež přijde právě s přesunem
do Duchovního centra u Telosu. Tato nesmírně významná událost
proběhne nečekaně, bez fanfár, ovací a zviditelňování. Až ten
čas nastane, bude naplněno to, co bylo naším Stvořitelem
předpovězeno a slíbeno. Pak budeme cestovat do různých koutů
světa za našimi přáteli, kteří nás chovají ve svých srdcích a chtějí
s námi pobýt v čistých božích energiích. Jen Pán Ježíš Kristus vidí
celou situaci z absolutního pohledu, proto dokonale ví, co, proč a jak
se musí uskutečnit, aby transformace lidstva proběhla hladce
a bez problémů. Tato duchovní zkouška posílila ty, kteří následují
Pána Ježíše Krista v nitru a nežádají žádné vnější důkazy, a naopak
vytřídila ty, kdo ještě nejsou připraveni přijmout božství Bohyně Jany.
My, první linie a prodloužené ruce Jediného Boha budeme hrdě kráčet
dál do vytouženého cíle a nového začátku. Nastal podzim, který je však
duchovním jarem, jehož svěží květy budou růst všude kolem nás.
Neklesejme na mysli, ale radujme se, protože jsme učinili velký
krok vpřed, jenž nás posunul ještě blíže ráji na zemi, do něhož směřujeme.
Všechno zvládneme, protože jsme bojovníci světla, vyslanci nebes.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email