MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 24. 7. – 30. 7. 2017

Děkuji Michale, AA Rafaeli za týdenní modlitbu PJK

Dej mi milovaný/á Pane Ježíši Kriste sílu překlenout tento poslední
cyklus těžkých duchovních zkoušek, kterými si individuálním způsobem
prochází každý nejbližší spolupracovník našeho světelného týmu
Boží rodiny, abychom ještě toto léto mohli zahájit Boží misi
na plné obrátky v Duchovním centru, které je už nachystáno
pro některé z nás. Žijeme v době posledního velkého třídění
ve vlastních řadách a musíme prokázat sílu a odvahu,
abychom vydrželi až do samého konce, jenž přinese kýžené
osvobození. Brzy se propojíme jako jedna velká rodina na všech
úrovních, abychom všem ukázali život v lásce, harmonii a dostatku.
Pustíme se do své práce a nic nebude bránit pozitivnímu stavu,
aby jeho hřejivé energie postupem času pronikly ke každému,
kdo bude ochoten opustit vězení zóny vymístění. Spuštěním
Mise a kvantovým šířením knih Nového Zjevení do všech
oblastí Multivesmíru dojde negativní stav postupem času
ke svému rychlejšímu konci. Nenechejme se v tomto závěrečném
období strhnout negativními myšlenkami, kterými nás bombardují
zoufalí Pseudotvůrci a jejich přisluhovači, kteří vědí,
že na nás za chvilku ztratí všechen vliv. Naopak se
těšme na plodnou a vznešenou spolupráci s přáteli z Telosu,
vesmírnými lidmi a mnohými láskyplnými entitami rozmanitých
vesmírů v Pravém Stvoření. Vše je dokonale předem nastaveno,
synchronizováno a načasováno, není třeba se ničeho obávat.
Ráj je pro připravené a my jsme zde, abychom splnili svůj úkol.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email