MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 22. 5. – 28. 5. 2017

Děkuji ti Michal Rafael za týdenní modlitbu PJK a krásnou koláž

Rozjasňujeme naše duše a rozpouštíme vliv ega, napojeného
na ovládací programy nízkovibračních entit. Osvobozujeme se
od ovládání a přijímáme místo toho do svých srdcí bezpodmínečnou
lásku k Pánu Ježíši Kristu, k sobě samým a ke všem bytostem
celého Stvoření, bez ohledu na to, jakou roli právě zastávají.
Velká a dlouho očekávaná změna dostává každým dnem
konkrétnější tvary a nyní již můžeme vědět, že bude lepší a úžasnější,
než cokoliv jsme dosud mohli tušit. Mám stále na paměti,
že do Duchovního centra Boží rodiny mohou jen ti, kdo k tomu
byli předurčeni a jsou připraveni bez odporu a vnitřního pocitu
ublížení, strachu a nelásky následovat dokonalý plán
Pána Ježíše Krista. Abych byl/a připraven/a prožít vše,
co je v plánu mé duše, vědomě si nadále zvyšuji vibrace,
snažím se vstupovat do nitra, komunikovat se svým Stvořitelem,
následovat intuici, nenechávám se strhnout občasnými vibračními
výkyvy, jakýmikoli spory a hádkami, žiji, jednám a konám dle svých
nejčistších úmyslů. Získáváme nový vítr do našich plachet
a plujeme do cíle, kde nás čeká nový začátek. Nikdo z temné
strany nás nemůže ani na okamžik zastavit, neboť naším
světelným štítem prorážíme všechnu černotu a pomíjivé zlo.
Jsme vyslanci pozitivního stavu a byli jsme předurčeni uspět
na všech frontách. Náš skrytý potenciál, jenž postupně objevíme
a naplno využijeme, je obrovský. Na cestě života postupuji rychle
vpřed a následuji proud grandiózního božího plánu.
Děkuji za to, že jsem si nejen zvládnutými duchovními zkouškami
zasloužil/a být členem Boží mise.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email