MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 20. 11. – 26. 11. 2017

Děkuji AA Michale Rafaeli za týdenní modlitbu PJK

Pán Ježíš Kristus nám dává svobodný život a obdařuje nás těmi
schopnostmi a talenty, jaké potřebujeme pro svou jedinečnou
cestu na pouti univerzem. Dělí se s námi o vše, co má, a touží
absolutně sdílet s každou milovanou bytostí svou lásku a radost z tvoření.
Rodíme se na nejmenším stupni poznání, abychom krok za krokem
stoupali po spirále duchovního růstu, zdokonalovali se, rozšiřovali
vědomí a učili se být stále láskyplnějšími. Vyvíjíme se v různých
vibračních stupních a přibližujeme se boží dokonalosti. Na základě
naší relativní kondice nikdy nebudeme chápat vše, ale to je na tom
to krásné, neboť vždy bude co objevovat, pokaždé bude existovat
něco, na co se budeme moci těšit a prozkoumat to. Náš věčný
Rodič pro nás stvořil a do nekonečna tvoří stále nová prostředí,
rozmanité vesmíry, které obsahují bohaté galaxie s pestrými
slunci a překrásnými planetami. Na každém z těchto těles,
jejichž počet se nedá žádnými pozemskými termíny vyjádřit,
je úchvatný život v mnoha dimenzích, kde žijí podobné i nám zcela
neznámé druhy bytostí. Nekonečná univerza Pravého Stvoření
při svém vývoji získávají do svých esencí stále větší stupeň vědomí,
při němž je možno ještě daleko lépe a svobodněji vyjádřit potenciál
životní síly, kterou od Boha obdržely. V novém cyklu času,
kdy ve jsoucnu a bytí už nebude přítomen negativní stav,
dojde k propojení srdcí všech bytostí do jednoho krásného
multivesmírného srdce, z něhož se spolu s Pánem Ježíšem Kristem
budeme těšit každým okamžikem. Stvoření a každý jeho obyvatel
bude navždy zbaven břemene a pocítí modalitu zcela nového bytí,
které zde ještě nikdy nebylo. Všechny předešlé cykly času byly
přípravou pro pravý a jediný život v plnosti pozitivního stavu,
pro který Multivesmír původně vznikl. Děkuji Ti za vše krásné,
co už brzy se svými přáteli budu zažívat. Děj se vůle Tvá.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email