MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 17. 7. – 23. 7. 2017

Děkuji Míšo za týdenní modlitbu PJK

Nové podmínky pro naši multivesmírnou Boží misi jsou už připraveny,
všechny pozitivní elementy vyšlé z povšechnosti Zdroje všeho života
sjednoceny a zarovnány. Zbavili jsme se negativních zátěží,
jejichž disharmonické vibrace měly snahu čas od času narušovat
naše působení. Nyní již však snahám Pseudotvůrců a jejich
přisluhovačům nebude dovoleno, aby nás jakkoli omezovali,
neboť proti lásce a moci Pána Ježíše Krista, která se v tomto čase
dává ještě více do pohybu, nezmůžou negativní entity zhola nic.
Tým Boží rodiny ušel dlouhou cestu, jež nás přivedla na místo,
kde se konečně můžeme odpoutat od starého světa. Tato úzká
a trnitá cesta tedy končí, aby mohla navázat na cestu
ze sametové hebkosti, jejíž trasa vede za poznáním dosud
nevídaných světů a dimenzí v pozitivním stavu Multivesmíru.
Jeho obyvatelé se velmi těší na osobní kontakt s nejbližšími
spolupracovníky Boží rodiny, beroucích své poslání jako účel
a smysl svého bytí, nezištně se podílejících na transformaci
lidstva, žijících podle univerzálně platných duchovních zákonů,
uvádějících principy Nového Zjevení do svých životů
a spojujících se s Pánem Ježíšem Kristem ve svém nitru.
Úkol naší práce je jednotou v rozmanitosti. Každý je na svém
správném místě, bez ohledu na to, jakou pozici v tomto
grandiózním plánu zastává. Vše se rázem mění a většina
z těch, kterých se stěhování do Duchovního centra týká,
je připravena, aby mohla být jeho nedílnou součástí
již od svého počátku. Stojíme u dveří do ráje a bereme
za kliku. Následováni přímou inkarnací Pána Ježíše Krista,
Janou, už první z nás otevíráme tuto zlatou bránu,
vedoucí do ráje na Zemi ve 3. dimenzi, který je nachystán
a připraven pro první příchozí. Děj se vůle Tvá, vždy a všude.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email