MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 13. 2. – 19. 2. 2017

Děkuji ti AA Rafaeli za týdenní modlitbu Pána Ježíše Krista a krásnou koláž

Můj nejmilovanější příteli a duchovní rodiči Pane Ježíše Kriste, dovol mi,
abych směl/a pocítit odlesk Tvé nádhery v sobě samém/samé, ve svých
bližních, v lidech tohoto světa i mimo něj, abych byl/a stále bližším
a podobnějším k Tvému stavu, z něhož pocházíme a k němuž
se neustále přibližujeme, poznávajíc tak velkolepost Tvého díla,
které mohou spravovat a prožívat všechny bytosti pozitivního stavu.
Otevři mé duchovní oči dokořán a zjemni mé srdce natolik,
abych si ještě více všímal/a zhmotněných elementů dobra přítomných
na této planetě, které původně pocházejí z vyšších dimenzí a nejsou
pošpiněny negativním stavem. Můžou to být projevy lásky a sounáležitosti
těch, které mám na blízku, radost z hezkých a neopakovatelných okamžiků,
teplo slunce, čistota vzduchu, rozmanité květiny, pocítění chuti dobrého jídla, partnerský vztah se spřízněnou duší, bydlení v bezpečí a pohodlí,
jistota toho, že každé ráno vyjde slunce a rozjasní vše pod ním,
oddaná náklonnost domácího mazlíčka a mnohé další věci, stavy a pocity
pocházející z pozitivního stavu a přenesené sem i na tuto planetu Zemi,
jejíž nulová pozice mezi zónou vymístění a Pravým Stvořením způsobuje,
že se na ní nacházejí krásné, ale i oku nelahodící věci. Přelaď tedy prosím
mé vnímání na příjemné věci a slaď moje vidění a cítění s vyššími úchvatnými
a oslnivými celky stále vznikajících nebeských světů veškerenstva.
Jsem Ti nesmírně i vesmírně vděčný/á za zážitky a situace, jež se doposud
udály, neboť byly součástí plánu mé duše, který jsem si s Tebou dohodl/a
předtím, než jsem se narodil/a. Všechno je vždy a za všech okolností
naprosto dokonalé a v souladu s Tvojí vůlí. Děkuji Pane Ježíše Kriste
za to, že Tě mohu cítit ve svém srdci a zažívat dokonalost Božího plánu.

Zdroj: Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email