MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 11. 9. – 17. 9. 2017

Děkuji AA Michale Rafaeli za týdenní modlitbu PJK

 

Všichni jsou přesně na tom místě, kam se umístili na základě
svých postojů, činů, myšlenek, voleb a preferencí za celý svůj
dosavadní život na této planetě. Nyní se plně vyjasní, jakou roli
každý zastává v této náročné, ale velice poučné hře pro celé Stvoření.
Během uplynulých let, měsíců a dnů byla každému dána možnost,
aby se spojil se Stvořitelem ve svém nitru, rozhodl se, zda bude
sloužit světlu, pomáhat celku a pracovat na sobě. Žádám Tě,
Pane Ježíši Kriste, abys rozpustil/a všechny ve mně dosud
přebývající negativní elementy, jež nyní vkládám do Tvých rukou,
očistil/a je a v nové formě a kondici navrátil/a do mé podstaty.
Odpouštím sám/sama sobě a prosím o odpuštění těch, kterým jsem
snad někdy ublížil/a. S tímto novým štítem vstupuji do etapy
nového počátku a na duchovní křižovatce činím velké rozhodnutí
přijmout všechny aspekty pozitivního stavu se všemi absolutními
aspekty Nejnovější přirozenosti Pána Ježíše Krista, Boží rodiny.
Kdo tak učinil, jeho cesta bude o mnohem více jednodušší.
Díky nám, první linii andělů v tělech bude utrpení všech božích
dětí výrazně zkráceno, aby se mohly navrátit zpět do svého
nebeského domova, jak si to Stvořitel přeje. Přesouváme se
do ráje na Zemi v Duté Zemi, odkud budeme cestovat za ostatními
spolupracovníky a přáteli kdekoliv po světě. Už velmi brzy
se dozvíme krásné noviny z Telosu, na jejichž vlnách úžasu
a vysokých vibracích vykvete láska všude kolem nás. Radost
a štěstí se rozlije na všechny, kteří se s námi budou setkávat.
Ti, co mají oči k vidění a uši k slyšení, nechť berou na zřetel,
že čas změny je pravě tady i na fyzické úrovni, proto buďme
připraveni každým okamžikem na velký kvantový skok vpřed.
Děkuji nejmilovanější Pane Ježíši Kriste za všechno jsoucí.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email