MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 10. 4. – 16. 4. 2017

Děkuji ti AA Rafaeli, Míšo za týdenní modlitbu PJK

Upřímnost k sobě a k ostatním je velmi důležitá. Žít v pravdě
je daleko snazší, než žít ve lži a přetvářce, která se zdá být
pohodlná jen tehdy, když je to pro negativní hmotný svět výhodné.
Zlo se snaží ošálit neprobuzené a nalákat je do pasti, aby se jim
pak ve své skutečné povaze zjevilo. Nemá však trvalý vliv
na duchovně probuzené jedince, kteří navázali kontakt se svým
vyšším Já a s absolutním Pánem Ježíšem Kristem. Díky tomuto
pevnému spojení už proto nemůžeme nikdy sejít z cesty Lásky,
která je nám vlastní. Od našeho zrození se snažíme najít tuto
cestu, a když už na ní jsme, vydáváme se mílovými skoky vpřed.
Při nich se učíme milovat sami sebe, své bližní a v neposlední
řadě všechny bez výjimky, stejně jako náš Stvořitel, neboť jsme sem
přišli všemu Multivesmíru dokázat, že je možné i na této planetě
Zemi/Nule žít pozitivním a vnitřně svobodným životem, důvěřovat
a neztratit víru ve věčné a nikdy neustávající světlo. Jsme příkladem
pro ostatní, aby se i oni jednou vydali na cestu neustálého pokroku
a plynutí, které existuje v pravých rajských světech. Vše slouží
tomu nejvyššímu cíli a slunce vysvitne pro každého z nás.
Mraky se rozpustí a s doteky boží energie se posuneme
na novou kvalitativní i kvantitativní úroveň, jež se opět díky nám
rozlije do všech koutů tohoto světa a antivesmíru, naplní jej
klidem a harmonií a pozitivní stav zavládne v celém jsoucnu a bytí
na věky věků. Jsme Boží mise a sliby učiněné Pánem Ježíšem Kristem
dostávají zelenou pro své naplnění a uskutečnění na všech
úrovních existence. S neutuchající vírou následuji Tvou vůli
a děkuji Ti, že nikdy nejsem na nic sám/sama a mám stálou podporu.

 

 

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email