MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 9. 4. – 15. 4. 2018

Děkuji AA Michale Rafaeli za týdenní modlitbu PJK

 

Milovaný a milující Pane Ježíši Kriste, děkuji Ti, že všechno je
v naprostém pořádku a veškeré aspekty mojí existence jsou
na tom správném místě, abych nabral/a potřebné zkušenosti
a zážitky nejen na této planetě, ale i na dalších místech a časech
při nikdy nekončící pouti univerzem. V polovině tohoto měsíce
nastává střídání flotil našich milovaných bratří a sester, vesmírných
lidí z Pravého Stvoření, jejichž členové pocházejí z různých končin
této i dalších galaxií, ale zejména z hvězdokupy Plejády, tvořené
sedmi hvězdami. Aštar Šeran po půlroční službě odlétá se svojí
Velkou vesmírnou flotilou z prostoru této planety na zaslouženou
dovolenou, a přenechává uvolněné místo Ptaahovi, jehož Vesmírná
flotila z Plejád si s Aštarovými jednotkami světla vyměňuje pozice,
aby byla zachována nepřetržitá ochrana kolem matičky Země
a evakuační pohotovost, díky níž budou moci být na kosmické
lodě vzati lidé dobré vůle, kteří jsou připraveni na pozitivní život
v hojnosti a radosti. Z celého srdce Ti, milý Aštare, děkuji za Tvou
vřelou lásku a ochotu při ochraně této planety a jejího lidu. Cením
si toho, že jsi přijal tak nesmírně náročný a zodpovědný úkol,
kterým výrazně pomáháš v této době transformace. Posílám Tobě
a každému členovi Tvé posádky srdečné pozdravy a v dobrém
na vás myslím. Budiž pozdraven milovaný Ptaahu, který zastáváš
stejný úkol a pravidelně se sem vracíš na jarní a letní období,
abys dohlížel na aktivity pozemšťanů a pomáhal usměrňovat
a zesilovat přísun energií proudících sem z centrálního slunce
ve středu Mléčné dráhy. Též Tobě velice děkuji za bezbřehou lásku
a moudrost, pomocí které řídíš tuto důležitou vesmírnou akci.
Zdravím vás všechny, milovaní bratři a sestry, kteří se nám
čas od času můžete při různých příležitostech ukázat na nebi.
Těším se na osobní setkání s vámi a spolupráci na různých
úrovních. Děkuji vám a našemu milovanému Stvořiteli všeho
a všech Pánu Ježíši Kristu, Který/Která je neustále v nás.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email