MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 21. 5. – 27. 5. 2018

Děkuji AA Michale Rafaeli

 

Můj drahý příteli, Pane Ježíši Kriste, bezpodmínečně a celou
svou bytostnou podstatou Tě miluji nade všechno a nade všecky,
neboť jen Ty jsi pravým a jediným zdrojem mého života, dáváš mi
veškerou péči a poskytuješ veškeré potřebné podmínky, jež jsou
potřebné pro manifestování toho, kým jsem a co je mým posláním.
Uznávám Tvou Novou přirozenost Pána Ježíše Krista, kdy jsi učinil
tělo Ježíše lidským, a posléze jsi jej učinil božským, stejně
jako jsi to udělal/a s Tvojí ženskou podstatou Janou, po jejímž
splynutí s absolutnem budete pro všechny bytosti Stvoření
Pánem Ježíšem Kristem Boží rodinou ve své celistvé podstatě
a esenci. Každý bude v novém věku na místě odpovídajícím jeho
skutečné pozitivní a láskyplné přirozenosti, bude zaujímat vhodný
postoj nejen k Tobě, ale i k sobě a všem ostatním. Už nikdy se nebude
opakovat nic z utrpení, jež musejí podstupovat obyvatelé antivesmíru,
kteří v zóně vymístění existují jako utržené květiny ve váze, v níž není
dostatek lásky. Každého z těchto marnotratných synů a dcer
vysvobodíš, až dohrají svou roli, aby neuschli úplně. Opět se
statnou zářivými květinami, zasazenými do výživné půdy v Pravém
Stvoření, aby se mohli na věčnost vyvíjet k Tvojí dokonalosti.
Miluji nejen sebe ve všech aspektech projevování svého ducha,
duše a těla, ale celým svým Já miluji i všechny sentientní bytosti
nacházející se v kterémkoliv čase a době, bez ohledu na to,
zda se jejich působiště nachází v pozitivním, nebo dočasně
v negativním stavu. Jak krásné je být Tvým představitelem,
být si vědom/a toho, že jsem jedinec mající domov v rajských
světech univerza, kam se také po splnění úkolu na této planetě
navrátím. A bude to věru brzy, poněvadž čas znovusjednocení
je tady. Je navýsost potřeba udělat kvantový velký krok vpřed,
rozšířit životní obzory, odhodit všechnu zátěž a povznést se
do nebe jako balón, jehož motivací a touhou je bezpodmínečně
pomáhat Multivesmíru a konat vůli boží. Nyní se mi/nám otevírají
zcela nové obzory, které budou plny úžasných a láskou naplněných
zážitků na všech úrovních. Děkuji Ti Pane Ježíši Kriste za vše jsoucí.

Zdroj: Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email