MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 2. 4. – 8. 4. 2018

Děkuji AA Michale Rafaeli za 111. týdenní modlitbu PJK

 

Milovaný Stvořiteli všeho života a jediný zdroji lásky v Multivesmíru,
Ty, který jsi s námi, v nás a všude okolo nás, děkujeme Ti za každé
nové ráno, kdy se probouzíme regenerováni a naplněni svěžestí
a očekáváním samých dobrých věcí, jež jsou v různých variacích
připraveny na své uskutečnění ve hmotě. Matka Země, vesmírnými
národy zvaná Gaia, Terra nebo Shan, se koupe spolu s námi
ve stále zvyšujícím se proudu energií lásky, které slouží k rychlejšímu
vzestupu. Tato pokračující změna k lepšímu se nejvíc dotkne právě
nás, nejbližších spolupracovníků Boží rodiny, neustále pracujících
na sobě a plnících poslání pro celek. Téma velkého posunu vpřed
se po době náročných příprav opět dostává do popředí, protože díky
zrychlujícímu se vývoji událostí je zjevné, že oddělené podmínky
a čelení různým zkouškám a výzvám brzy splní svůj účel a dojde
k vytržení připravených do společného duchovního domova,
odkud budeme dál pokračovat v započaté práci. Nic neujde zraku
Vševidoucího, žádný zlý čin a pohnutka se neskryje před zraky
Pána Ježíše Krista, Který/Která připravuje už od dob první inkarnace
do těla Ježíše zónu vymístění, planetu Nula a Pravé Stvoření
na svůj triumfální návrat v podobě Druhého příchodu, probíhajícím
z nitra navenek. Přestože to v tomto světě může vypadat, že se
pro pozemšťany z duchovního hlediska neděje žádný výrazný
posun k lepšímu, opak je pravdou, neboť Mise Boží rodiny výrazně
zkrátí agónii antivesmíru a tím i celého Stvoření, jehož drtivá většina
obyvatel dává přednost své přirozenosti pozitivního stavu. Na straně
vítězů pak v plné síle přijdeme s Pánem Ježíšem Kristem, Boží rodinou
pro všechny nejzavilejší entity, naše přátele, majících nás za nepřátele,
a dáme jim možnost pocítit onu skvostnou nádheru života
v pozitivním stavu. Ti, kdo projdou soudem národů, budou mít
věčný podíl na stromu života. Budeme jeho krásnými plody,
ozdobami a klenoty Pravého Stvoření, v němž už více nebude
žádného oddělení, protože všichni potáhnou za jeden provaz.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email