MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 18. 6. – 24. 6. 2018

Děkuji Míšo

Milovaný příteli, rodiči, stvořiteli, Pane Ježíši Kriste,
nemusím být smutný a rozmrzelý nad věcmi,
které v mém uplynulém životě neproběhly podle
mých představ a přinesly více bolesti a zklamání,
než radosti a dostatku. Všechno dobré i zlé, co se
stalo, bylo přesně vytyčeným plánem mojí duše,
která sem přišla po konzultaci s Tebou prožít něco
výjimečného a neopakovatelného, abych dokázal/a
svou víru, odvahu, sílu a lásku k ostatním i k sobě.
Moje tužba po lásce ve všech jejích podobách je velká,
jen někdo však má možnost zažít zde opravdový vztah
jak ke svým bližním, tak i k druhé milované osobě.
To je dáno přítomností negativního stavu ve všech
oblastech existence na planetě Nula, který však
bude nakonec eliminován a každý bude osvobozen
z jeho zajetí. Já jsem zde, abych tento stav poznal/a
a rozlišil/a, co pochází od Pseudotvůrců a co naopak
od Tebe, Pána Ježíše Krista, abych se vydal/a zpět
na cestu Domů, kam už nyní směřuji. Nikdo z lidských
tvorů většinově zaslepených hmotou a povrchními
věcmi nemůže chápat citlivé tužby a potřeby bytosti
z pozitivního stavu doposud uzamčené v hrubohmotném
těle, proto se často mohu setkávat s nepochopením
a posměchem, nerozumím si s okolím a vystupuji odlišně,
to vše v souladu s rozdílnou přirozeností obou stavů
střetávajících se na této planetě. Není možné, aby moje
čisté sny a tužby byly v plné šíři naplněny v této omezené realitě,
nemohu v ní být dokonale šťastný a najít to, co mé srdce hledá,
protože to pravé mě čeká v 5. dimenzi na Nové Zemi a dalších
místech univerza. S tímto vědomím kráčím ještě rychleji do cíle
a nového začátku, jenž přinese nepopsatelnou radost a rozkoš,
splnění všech snů a naplnění tužeb, jak bylo mně a mým druhům
slíbeno ještě před inkarnací na Nulu, z níž budu po prožití všeho,
co jsem měl/a, odvolán. Ať už onen pravý čas nastane kdykoliv,
jsem smířen/a se vším, co bylo, je a bude, i s tím, co nebylo,
není a nebude. Přestože ne všechno proběhlo z mého
omezeného úhlu pohledu podle mých představ, každý
okamžik mého života byl vyplněn plánem duše a Stvořitele,
jemuž/jíž věrně sloužím. Nelituji žádného činu, který jsem
kdy vykonal/a, protože ať už byl jakýkoliv, musel proběhnout
za přesně stanovených a dohodnutých okolností jsoucích
v souladu s tím, co jsem zde musel/a poznat. Přestože nejsem
dokonalý/á a chybuji jako každý, v důležitých okamžicích
své cesty v této realitě jsem nikdy nemohl/a udělat nic
jinak a každičké důležité rozhodnutí bylo v nejzazším smyslu
správné. Děkuji všem lidem, s nimiž jsem měl/a možnost přijít
do styku, hovořit s nimi, pobýt v jejich blízkosti, zažít s nimi
jedinečné chvíle a být součástí neopakovatelných situací
při různých příležitostech. Jsem vděčný/á, že byli součástí mojí
cesty, která se právě teď přesouvá na daleko vyšší úroveň.
Pane Ježíši Kriste, nadobro uzavírám svou minulost a beru ji
za dokonalou přesně tak, jak proběhla. Odevzdávám Ti svého
ducha, duši a tělo a těším se na věk věčné lásky a světla.
Miluji Tě a děkuji za vše, co jest ve jsoucnu a bytí.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email