MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 16. 4. – 22. 4. 2018

Děkuji AA Michale Rafaeli za týdenní modlitbu PJK

 

Komunikace mezi mnou a Tebou, Pánem Ježíšem Kristem,
je vždy upřímná, přátelská a srdečná. Jsem s tebou ve stálém
vědomém spojení, které mi pomáhá ve všech oblastech života,
povznáší mne do stavu vnitřní hojnosti a navozuje pocit nadhledu
a pochopení. K našim osobním konverzacím přistupuji z čistoty
srdce, s pozitivním a dobrým úmyslem a z vlastní svobodné vůle.
Díky tomu mě prostřednictvím intuice inspiruješ a ukazuješ
jasný směr vedoucí k vysněnému cíli. Kvůli svému relativnímu
rozpoložení nemohu být dokonalý a absolutně moudrý sám/sama
od sebe. Dárcem všech talentů a celé bytostné podstaty, toho,
čím jsem, jsi Ty, můj milovaný Rodič, Matka i Otec v jednom.
Jen Ty jsi absolutně moudrý, pozitivní a dobrý, zahrnuješ v sobě
vše, co kdy bylo, je a bude. Snažím se žít v maximálním souladu
s vesmírnými zákony a principy lásky, protože jen tehdy se může
Tvá vůle skrze mne projevit v plné šíři. Pane Ježíši Kriste, prosím Tě
o to, abys mě uvedl do podoby být přesně takovým/takovou,
jak si to přeješ. Zároveň dohlédni na to, abych zažil/a v každodenním
životě to, co jsem si před inkarnací zvolil/a, dělal/a, co je v mém
duchovním zájmu, navazoval/a vztah s druhými lidmi s konstruktivním
účelem, vyjadřoval/a pouze to, co se na agenta pozitivního stavu patří,
plnil/a poslání tak, jak mi to podmínky dovolují, byl/a ve stálé duševní
a vibrační rovnováze a těšil/a se z každého okamžiku. Ať vše dělám
a prožívám stylem a způsobem, který je náležitý, správný a vhodný.
To vše a ještě mnohem víc ať je v souladu s Tvou vůlí, v jednotě
se členy mé duchovní rodiny a vůbec se všemi láskyplnými bytostmi
Pravého Stvoření. Velice si cením toho, kým jsem a jakou pozici
zde zastávám. Je pro mě veliká čest a výsada býti v Tvých službách,
to vše pro náš Multivesmír, který obýváme, v němž žijeme a vyvíjíme se.
Nechť v pozitivním stavu budu žít já a všichni ostatní s velkou radostí,
požitkem, potěšením, spokojeností a štěstím. Tvoje jest absolutní moc,
vůle, láska a všechno ostatní navždy, do věčnosti. Děkuji za vše jsoucí.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email