MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 14. 5. – 20. 5. 2018

Děkuji AA Michale Rafaeli

 

Tvůj krásný plán, který s námi máš, nemůže nikdo a nic překazit.
Je spravedlivý, dokonalý ve všech místech a časech, milosrdný
ke všem bytostem. My, Tví věrní a oddaní spolupracovníci tento
plán vědomě manifestujeme svými činy, postoji a myšlenkami,
každý den přistupujeme ke svému životu zodpovědně, držíme se
Tvých rukou, které nás ochraňují a vedou. Setkáváme se mnohdy
s nepochopením, odmítáním, posměšky a ústrky. Tyto snahy
negativního stavu potopit nás však nemají žádný účinek, protože
se nacházíme ve stálém nadhledu. Milovaný/milovaná příteli/přítelkyně,
Pane Ježíši Kriste, vím, že není třeba ničeho se bát. Život je
nezničitelný a věčný, pouze mění své formy a projevy. S vědomím,
že nás čeká pravý život pozitivního stavu, trpělivě nesu svůj kříž,
neboť vím, že brzy ze mne všechno těžké sundáš a pozvedneš
do lehkého nebe. Nemusím být rozmrzelý ani nad nepěkným
osudem planety Nula ve 3. dimenzi, na níž se odehraje manifestace
negativního stavu, protože chápu, že odpověď na otázku, jak by
to vypadalo bez Tvých duchovních zákonů a principů lásky,
je velmi důležitá a nezbytná pro každého obyvatele Stvoření.
Poté všechno špatné a zlé pomine, Multivesmír zahalí něco
tak skvostného, ušlechtilého a krásného, co zde ještě nikdy nebylo,
a všichni započneme nový věk světla, radosti, vzájemného setkávání
a všeho, co dělá život v Pravém Stvoření příjemným. Nemusím se
trápit ani nad těmi, kdo se ve zlech a nepravdách doposud vyžívají,
poněvadž při eliminaci mrtvého neživota se jim otevře vědomí,
kdy pochopí, že to, co jsi nám, Bože, připravil, předčí veškerá
očekávání a že stojí za to prožít tuto velkou jízdu. Protože máš
s každým dokonalý plán, navrácených marnotratných synů
a dcer budou miliardy. Všichni hrají své role prospěšné celku.
Jako my budeme odměněni za to, že jsme pracovali pro světlo
a lásku, oni budou odměněni za to, že všem ukazovali, jaký způsob
bytí si nikdy nevolit. Půjde o odměnu vysvobození, očištění, získání
nové identity a navrácení tam, kde je náš společný Domov. Všechno,
co proběhlo v minulosti, děje se právě teď a stane se i kdykoli
v budoucnu, je přesně tak, jak má být. Nic nemůže být jinak,
vše je na svém místě, kde plní prospěšný účel, jenž v nejzazším
smyslu pomáhá konečnému a definitivnímu vítězství lásky
v celé široširé existenci, kterou Ty, Pane Ježíši Kriste, vyplňuješ.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email