MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 11. 6. – 17. 6. 2018

Děkuji Míšo

 

Pane Ježíši Kriste Boží rodino, svým srdcem a vírou jsem pevně
ukotven/a v naší Misi. Nenechávám se svést falešnými řečmi
Tvých odpůrců, kteří na svou stranu chtějí přetáhnout co největší
počet bytostí, k čemuž mnohdy používají na první pohled líbivá
a láskyplná slova, jež ovšem zanedlouho zhořknou v duchovním
srdci a stanou se spolu s falešnými vibracemi a pocity horka
nestravitelnými. Právě nyní dozrává čas, kdy je potřeba v nitru
rozhodnout se, na jakou stranu dočasné duality se každý z okruhu
lidí, přímo i nepřímo působících na tuto Misi, vydá, jelikož toto
bude mít dopad na budoucí osud jednotlivce a rozhodne, zda bude
schopen/schopna dříve či později přemístit se do vyšší dimenze
a splní jediné kritérium nutné pro tento přesun do ráje: opravdová
láska v srdci a upřímný vztah k Tobě, Pánu Ježíši Kristu Boží rodině.
Kdokoliv přijde do styku s Tvým hmotným Já v ženském těle, ale pak
se proti Tobě obrátí, nemůže mít až do doby svého návratu kontakt
s Tebou. Jak bláhoví jsou všichni, kdo vyzdvihují svou neomylnost
a pocity nadřazenosti, kdo s jakýmkoli úmyslem napadají a sabotují
naši práci a domnívají se, že Mise Boží rodiny a tým nejbližších
spolupracovníků není řízen Tvým dokonalým plánem. Odpouštím
všem, kteří mně a mým přátelům a spolupracovníkům ublížili,
kdo brali nadarmo boží slovo knih obou dávek Nového Zjevení,
ale i aktuálních sdělení. Vím, že i druhá strana hraje svou prospěšnou
roli, a kdyby se nic z toho, co se právě odehrává, nedělo, nebylo by to
pak v pořádku. Dívám se na vše z nadhledu a posílám všem našim
otevřeným i skrytým oponentům lásku, aby i oni co nejdříve procitli
z falešné iluze a vydali se vstříc otevřené náruči Stvořitele.
Už brzy mnozí z jejich řad procitnou, protože uvidí blahodárné změny,
jež budou spuštěny se startem Mise Boží rodiny, která bude působit
z nového cyklu času, Duchovního centra na Nové Zemi. Jen těm
nejzavilejším spadne opona až s konečnou eliminací negativního stavu,
kdy i oni budou vysvobozeni a zcela svobodně se rozhodnou,
zdali budou chtít být a existovat po boku Pána Ježíše Krista
Boží rodiny jako nevinní andělé, na věčnost se vyvíjející k Tvojí/Vaší
dokonalosti. Přestože negativní stav neschvaluji a nemiluji jej,
miluji nesmrtelnou jiskru jeho dočasných účastníků. Děkuji jim
za zkušenosti a ilustrování toho, jaký život si nemáme volit.
Tvoje jest sláva, moc, království a všechno ostatní navždy. Miluji Tě.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email