Jaderná energie a některé její souvztažnosti

Děkuji ti Moniko (Thora Kaminari) za důležité sdělení

   Proč je tolik špatná jaderná energie? Proč jsou ty výbuchy tolik ničivé?

Z wikipedie atomový věk :
   Poprvé bylo štěpení pozorováno roku 1938 něm. chemiky Otto Hahnem a Fritzem Strassmannem u izotopu uranu 235. V roce 1944 byla za tento objev udělena Nobelova cena za chemii.
   Atomový věk je termín, který označuje dobu po r. 1945, kdy došlo ke shození prvních atomových bomb na japonská města Hirošima a Nagasaki a také pojem, který označuje využití jaderné energie.
   V roce 1945 se na světě vyskytovaly pouze tři jaderné zbraně. Do roku 1962 se počet zbraní zvedl asi na 2 000 a do roku 1990 bylo na světě již 25 000 jaderných náloží. Z celkového počtu 25 000 jaderných zbraní vlastnily 98 % všech těchto zbraní Spojené státy a SSSR. Zbylá 2 % vlastnily Velká Británie, Indie, Čína a Francie. 29. srpna 1949 otestoval svoji první atomovou bombu SSSR u Semipalatinsku v Kazachstánu. Roku 1952 otestovala svoji první atomovou bombu Velká Británie, roku 1960 následovala Francie a roku 1964 Čína.
   Jako první začali provádět jaderné testy (princip jaderného výbuchu) Spojené státy americké. Následně se během padesátých a šedesátých let přidaly ostatní jaderné velmoci. Testy se prováděli zpočátku v atmosféře. Jen USA i SSSR provedly v atmosféře celkem přes 200 jaderných testů. Ostatní testy se prováděly jako podzemní výbuchy. Mezi počet jaderných výbuchů se musí počítat i testy vodíkových bomb, které jsou mnohem ničivější, přesto jejich základním spouštěcím mechanismem je jaderný výbuch.

Rozdělení počtu jaderných výbuchů podle států:
• USA: 1032
• SSSR (Ruská federace): 715
• Francie: 210
• Spojené království Velké Británie a Severního Irska: 45
• Čína: 45
• Pákistán: 2
• Indie:4
• Izrael: 3 (asi)
• KLDR: 1
Celkový počet jaderných testů od roku 1945 do roku 1998 je 2053.

   V roce 1954 byla v Sovětském svazu uvedena do provozu 1. jaderná elektrárna na světě. Obninsk.[4]
   Dnes je po celém světě v provozu asi 400 jaderných elektráren, které produkují asi 15 % celkové světové produkce energie.

HIBAKUŠA

   Pojem hibakuša je japonský výraz (v překladu znamená „explozí postižená osoba“), který označuje osoby přeživší atomové bombardování. Velmi často docházelo k jejich diskriminaci, jelikož byli znetvoření a trpěli chorobami spojenými s ozařováním (leukemie, rakovina). K roku 2005 bylo v Japonsku okolo 266 000 žijících hibakušů.

Z jiné stránky o nemoci z ozáření:
   Při jaderném výbuchu se uplatňuje tzv. záření neutronů. Potom následuje gama záření. Záření na člověka působí jako stresor. Při velkém ozáření dochází v mozku k velkým změnám a poruše vědomí. Silně postižená je také trávící soustava. Ozářený člověk umírá během několika hodin. Při středním ozáření dochází u člověka k vodnatým průjmům s příměsí krve, zvracení a ledvinovému selhání. Postiženým v Černobylu nejprve zčernala kůže – potom zčernala a začala se odlupovat. Dále pak otekly citlivé tkáně, jako je třeba jazyk. Ozáření způsobuje obvykle ztrátu ochlupení, pocení, ztrátu chuti, vředy, vzestup tělesné teploty a poškození zraku.

Video o výbuchu v Hirošimě
http://www.mojevideo.sk/…/hirosima_nazorna_ukazka_ako_to_vt…

Shrnutí a bilance.
Za pouhých 63 let bylo napočítáno 2 053 jaderných výbuchů. A to pouze testů.
Jen USA a SSSR provedli v atmosféře přes 200 testů.
Za 17 let bylo zhotoveno kolem 2 000 bomb.
Do roku 1990 bylo na světě 25 000 náloží.
A 400 jaderných elektráren produkuje pouze 15% světové výroby elektřiny.

   Vzhledem k uvedenému, atomový věk a jaderné zbraně a jaderná energie vůbec jako taková, nejsou člověku ku prospěchu. A už vůbec nebyli lidem dány, aby jim zlepšili život, jak se mnozí domnívají.
   Je to prostě způsob, jak přivést na zemi ještě větší utrpení než tu bylo doposud.

   Lidé vše dělají, jak jinak, silou. Nejsou schopni ovládat štěpnou reakci tak, aby selektovali různá záření, anebo je vyvolali bez takto ničivých a ohromných následků. Přesto u každého atomového výbuchu je přítomno záření, kterému my říkáme „Virus“. Záření, které málem zlikvidovalo Asgard. Záření, které má za následek přímo odpojení buněk od sebe navzájem na kvantové úrovni, a také od Zdroje.
Jak řekli Vesmírní lidé : „Atomové zbraně jsou přímo proti životu.“

   Kdysi velice dávno bylo vše v dostatku a lásce. Tehdy i atomy vypadali jinak. Tady je účel tzv. „Květu života“, nebo „Merkaby“, nebo „Stromu života z Kabaly“, nebo „Davidovy hvězdy“. Každé z těchto zobrazení je zobrazením základní jednotky života=atomů a práce s nimi. Vše v souladu, lásce a klidu. Dokud někdo nedostal nápad, jak začít jednat proti tomuto principu.

   Co je tedy ve své podstatě negativní stav?
Je to nedostatek a strach a bolest a nenávist.
Nedostatek = atom je ochuzen o své části, čímž ztrácí energii=vibrace a stává se tuhým.
Strach = je důsledkem zásahu dovnitř atomu a pocitu ztráty vlastních součástí.
Bolest = vzniká násilným vyjmutím částí atomů a jejich trvalou ztrátou.
Nenávist = je náš zmíněný virus, tedy důsledek záření, které bylo použito pro vymístění planety a odpojení od Zdroje. Je výsledkem výše jmenovaných tří částí.

   První pokusy s atomovou energií a první štěpení=rozbití(=ničení) atomu a jeho struktury byli provedeni právě někdejšími vědci=lidmi, stvořenými do 5D pozitivního stavu. A kdybych měla tipovat, ti první, jsou nynější 3 vládci zóny vymístění. Vědec, jeho Přítel a jeho Družka.

   To bychom měli, pokud se bavíme o procesu a důsledcích (pouze části důsledků) vymístění. Nebylo to hned. Šlo to pomalu. Trvalo to léta, než se jim povedlo „správně“ napadnout Jinsei planety a nakazit ji.
   Doteď zmíněné je jasným důkazem, proč je jaderná energie, zvláště štěpná reakce „proti životu“, jelikož rozkládá vazby, které život zajišťují a přenášejí.
A proč tohle zmiňuji vzhledem ke Gaii v dalším sdělení?
Viděli jste to množství výbuchů u testů?
Chápete, že planeta je neustále vystavena onomu Virusu=Záření, které je přítomno u každého výbuchu, nebo štěpné reakce, tudíž i v elektrárnách a pohonech?
Virusu=Záření na energetické úrovni, které nejde odstínit nijak.
   Když se podívám na atomovou elektrárnu vidím temnotu. Smrt. Konec. Zničení. Tohle mám před očima a udělá se mi špatně v blízkosti zářiče.
   Jakýkoliv únik radiace se projeví v první řadě na Jinsei planety, následně pak na počasí (rychlé změny, silný vítr, atd). I když ve Flamanvile ve Francii nedošlo k jaderné explozi, unikla rádioaktivní pára, která spojením se vzduchem způsobila stejné škody, akorát v dlouhodobějším měřítku. Ty se projeví později.
   Řekněme, že zkáza, kterou neustále elektrárny způsobují, je nepoměrně větší, než jejich podíl na světové vyprodukované energii.
Strom se pozná po ovoci.

   Dále tedy proč zde uvádím i fotky dokonce i z „nepravého“ videa (není z Flamanvile, ale odněkud ze Španělska podle komentářů). Protože na obou obrázcích je vidět vesmírná loď sil světla, která chrání obyvatele planety i jádro planety. Dívala jsem se na ty záběry opakovaně a je vidět, jak se snaží odklonit směr výbuchu od přihlížejících lidí. A na druhém videu jasně vlítne pod povrch země. Můžu jen předpokládat, že zastavila výbuch, jelikož bylo nutné zchladit reaktory a to rychle.
  A takto nám pomáhají denně, neustále. Bez Vesmírných lidí a jejich snahy a pomoci by už nikdo z nás tady nežil.

   Tohle sdělení píšu pouze proto, aby lidští tvorové pochopili souvztažnosti, mezi jejich skutky a ději, které se odehrávají kolem.
   Pochopte, že kdo plodí a rozsévá zlo, nemůže žít v míru. Protože mír není „mít větší klacek, než ten druhý.“ Mír je pouze souznění a toho lze dosáhnout pouze spojením a toho lze dosáhnout pouze v lásce.
   Ne bojem a oddělováním=separací, tedy nenávistí, kterážto je zde postavena jako protipól lásky.
   A skutečně zde se dostáváme k další souvztažnosti. Když Bůh (PJK) je láska, pak jeho odpůrce SATAN (nyní právě vládnoucí trio) jsou nenávist.
   PJK je však absolutní a „Satan“ každá jedna bytost z Tria jsou relativní bytosti, navíc až z 5D (odkud padli) což znamená, že původně měli nad sebou ještě 7 dimenzí ke kontaktu s Nejvyšším.
   Ve své podstatě to omlouvá jejich nevědomost a vysvětluje jejich nemístnou zvědavost hraničící s hloupostí. Omlouvám se za ta slova, ale nevidím nic moudrého na tom, když se někdo izoluje, anebo naopak násilím ovládá ostatní.
   To není moudrost, to je strach. A strach je důsledkem toho viru, který stvořili. Lze říci, že je pohltila jejich vlastní technologie.

Trio : „Říkáš to hezky holčičko. Však uvidíme, jak jsme relativní. Až se vrátíme a podáme si vás.“ smějí se.
Já : Tak mne napadá, jestli pak si ten smích trénujou. Je to ten zlodušský smích. A jde jim to. Můj smích.
Trio : „Ještě nemáš dost? Jen tam na nás počkej a uvidíme, jak se budeš smát.“
Já : Napadlo mně co by se asi stalo kdybych počkala. Ochrana PJK by nejspíš způsobila předčasný konec negativního stavu. A to nechceme. Stane se to pouze jednou. Nebudeme to opakovat. „Děkuji vám Trio Pseudotvůrců, že tohle dějství dotáhnete do konce. Setkáme se pak.“
Trio : „Jdi k čertu.“
Já : „No… Já jen dodám. Odtamtud jsem se právě vrátila. Děkuji za nabídku.“
Trio : „Měli jsme tě chytit a rozmetat.“
Já : „A ono to nebylo dovoleno.“
Trio : „Zmiz už bestie!“
Já : „Zajisté. Dle vašeho přání. Toto sdělení dám na facebook i s vaším komentářem.“
Trio : „Dělej si co chceš. My si uděláme po svém.“

   Tudíž jsem splnila vroucné přání Tria Pseudotvůrců a stáhla jsem se.
A přesto, že se nyní bavím a celkem i směji na reakci našich „milých“ pseudotvůrců. Naše téma zůstává vážná. Tohle jsou pouze některé souvztažnosti. A já vím, že je budeme spolu odhalovat dál a dál. Protože kdo má otevřené srdce chápe mnohé.
   Já se upřímně přiznám, že tohle už nechci znovu vidět. Sledovali jsme to na Asgardu v energetické rovině. A sledovali jsme to tady projevené ve hmotě, jak na srdci Gaii, tak v mnoha dalších podobách. Sledovala jsem to každý den doma, protože můj otec žil přes 30 let s nemocí z ozáření, byl tedy Hibakuša. A i na to zemřel.

   Vše souvisí se vším. To je potřeba mít na paměti.
Najděte prosím v sobě tolik moudrosti, aby jste byli schopni chápat souvislosti a dokázali žít s souznění, přátelství, lásce.
   Když se řekne, že osud světa máte ve svých rukou. Myslí se to vážně. Ovládaní nebo ne, máte možnost svobodné volby – buď poslechnout vnucované programy, nebo se od nich odvrátit a mít svůj názor.
Jak tedy využijete dar života, kterým vám by dán?
Budete ničiteli?
Nebo tvůrci?

   Rozhodnutí je na vás. V každém okamžiku, každé sekundě, každém dni a každé volbě, kterou učiníte.

Přeji vám : Žijte vědomě a blaze.

Zdroj: Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email