JÁ JSEM TVŮJ BŮH

Děkuji Míšo

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA

 

Já, Pán Ježíš Kristus jsem tvůj Bůh, milující Rodič, Matka i Otec zároveň. Jsem nestvořený a věčný, sám o sobě existující, jenž není ohraničen časem a prostorem a vyplňuje veškeré jsoucno a bytí. Stvořil jsem a donekonečna tvořím svobodné bytosti všech možných druhů, skrze něž lépe poznávám to, kým jsem a co ve své substanci obsahuji. Smyslem mého života je darovat vám samostatný život a sdílet s vámi společné jsoucno a bytí, jež utváříme do stále krásnějších podob. Velice mne těší a naplňuje radostí náš vzájemný vztah, který spolu pěstujeme od doby vašeho duchovního narození, abychom v něm pokračovali každičký okamžik až do věčnosti. Miluji vás bez rozdílu a nikdy se na vás nebudu za nic zlobit, neboť něčeho takového nejsem schopen. Přináším do vašich srdcí i myslí harmonii, klid, mír, odpuštění a smíření, abyste byli schopni povznést se nad veškeré problémy vašeho současného života na této planetě a při rozdělení lidstva mohli být vytrženi na Novou Zemi, která je už připravena přivítat všechny lidi s opravdovou láskou v srdci. S každou bytostí mám dokonalý plán, pro každého syna a dceru je připraveno místo po mé pravici. Je jen na vás, zda se vydáte do nebe v tomto čase změn, nebo budete ještě chvíli pobývat v temnotě, ale věřte, že každý se jednou ocitne v mojí náruči. Až negativní stav vyčerpá užitečnost a jedinci hrající negativní roli skončí své představení, i oni se stanou anděly, jejichž přáním je stát po mém boku a už nikdy mě neopustit a znovu nezavrhnout. Vše je velmi, velmi dobré a slouží to k nastolení plnosti života v pozitivním stavu. O nový Multivesmír, ve kterém bude každičká část zářit čistotou, líbezností, ušlechtilostí, něhou a nevinností, spojenou s radostí, štěstím a láskou ve všech podobách, budeme velice pečovat, neboť bude naším společným dílem, vrcholem tvůrčích snah božích bytostí vyvíjejících se pod paprsky jejich Rodiče, Pána Ježíše Krista Boží rodiny. Já jsem tvůj Bůh, Stvořitel všeho a všech, jenž miluje každou buňku svého těla, které všichni dohromady oživujete.

Děkuji ti za to, že jsi se mnou, můj drahý příteli a lásko.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email