Ilona Pálušová – FÉWA: informácie 24.5.2017

   Možno ste zaregistrovali, milí priatelia, že zdieľam skutočne len to najurgentnejšie.

Info – kód……narýchľo nakreslený
 
   A k tomu pestrú paletu obrázkov života, ktoré sú taktiež dôležitými kódmi :). Táto redukcia, ktorou rešpektujem vlastné ticho každého z nás a tým i všetkého čo v rámci tohto ticha znovu objavujeme je podľa mňa vzhľadom na momentálne dianie pre všetkých dobrá. Pretože znovu nájsť a otvoriť pomyselné dvierka za ktorými je bezčasovosť a bezpriestorovosť prítomna /prítomného okamihu/ potrebuje každý sám. Precítiť v tichu vlastnej prítomnosti množinu všetkého čo predstavuje a znovu objaviť mnohými zabudnutý spôsob tvorenia. Množinu celkom prirodzene prejavovanej lásky – jej bytostného dotýkania sa.

   Toto pole môžeme nazvať bunečnou fantáziou, ktorá však fantáziou nie je. Je zabudnutým spôsobom pozerania sa na život. Je realitou /realitami/ tých rovín … sfér svetov od ktorých sme sa odklonili na vedľajšiu koľaj tým, že sme svoju pozornosť venovali minulosti ovládanej strachom a – rovnakým spôsobom nasmerovanými myšlienkami do budúcnosti. Pričom minulosť i budúcnosť sme vnímali viac – menej len neoptimisticky, neradostne, mdlo sivú. Čoraz viac sme zabúdali na bytie v prítomnosti, ktoré je najdôležitejším aspektom života.

   Nájdenie a otvorenie dvierok do nového sveta, ktorým je prítomný okamih je nesmierne dôležité pre nás, pre Zem a všetko čo sa na Zemi nachádza. Je krajinou „zázrakov,“ ktorá je najčistejším a nikoho nemanipulujúcim zámerom Zdroja. Z tohto miesta vysielame informácie o prastarom tajomstve života spôsobom, akým sa prejavujeme, tvoríme, maľujeme život svoj a všetkých /Jednota/. Štetcom namáčaným do škály fyzických i nefyzických farieb, pretože všetky tieto farby /farebné, zvukové vibrácie… tóny/ sú pre celistvé vnímanie života dôležité…. Ilona

*****

   Začíname sa vlniť v super rytme……vnímajme, preciťujme všetko čo je pre nás prirodzené a je prazákladom svetla.

*****

Ahojte človiečikovci 🙂 …….pohodový deň všetkým 😉

Zdroj: https://www.facebook.com/ilona.palusova
​Otvor Oči
© 2015 – 2017  All Rights reserved

Print Friendly, PDF & Email