Hovoří Ješua: O překonání hranic

   Já si teď přeji hluboce, abyste viděli, co vidím já, abyste se na svět podívali mýma očima.

   Není jen vaše realita, kterou tak důvěrně znáte, ale i náš svět, svět Boží, ve kterém ostatní bytosti žijí a ze kterého pochází i duše vaše. Vzdálený je tento svět pro ty, kdož v jeho existenci nevěří, ale i pro ty, kdo uvěřit chtějí, ale netuší, jak si jej představit, protože hranice vaší reality tomu brání. Vy pak smýšlíte o nás jako o bytostech neviditelných, vzdálených. Hovoříte o nás, ale nejste schopni s námi doopravdy žít, doopravdy z naší existence čerpat. Nikdy proto v nás nemůžete zcela uvěřit a ze systému vystoupit.

   My jsme bytosti jako vy. Jen neznáme smrtelnost, hranice a pravidla, která vás obklopují. Nezbývá než si dokázat představit, použít srdce a veškerou fantazii, která od Boha pochází.

   Představte si, že je tu realita skutečná, podobná té vaší, jen od té vám známé ji jakási hradba dělí. Řekněme, že je ze skla, je průhledná. Pochopte, že je jen ve vaší moci dokázat tu bariéru překonat. Čím více se vám to podaří, tím více se k sobě můžeme přiblížit. Kdo tu bariéru překoná, bude schopen žít dál na zemi, ale zároveň s námi a my s ním.

   Jsme neviditelní a vzdálení pro ty, kdož nevěří a netuší, jak dívat se mají. Jsme tu jen pro vás.

   Vězte, že náš svět nezná vám známá pravidla a omezení. Je zcela svobodný. Kdo do něj chce vstoupit, musí na jeho existenci přistoupit. Musí odložit vše, co zná, včetně mysli svojí, vše, co kdy poznal, vše, co kdy žil, vše, čemu kdy uvěřil. Zcela se svému přesvědčení musí odevzdat, zcela, nesmí pochybovat, protože svět, ve kterém žijete, tato planeta, byla vytvořena, uzpůsobena jako vězení, ze kterého se nikdo nesmí dostat jinou cestou než určenou. A tak je tomu i naopak. Proto je velmi obtížné se k vám dostat, tak abyste to pocítili.

   Můj příchod byl velikým pokusem o změnu, který se zcela nezdařil. Bylo ale pochopeno, že odpor daný, který vše změní, musí vzejít zevnitř, z nitra systému, tedy od vás samých.

   Systém se proměnil, proměnilo se i lidské vědomí, proto je tato doba našemu vítězství nakloněna. Jen nebát se nám přiblížit. Proto je ale třeba vaše životy pozměnit, překonat tu hranici a mezi nás vstoupit. Vzít si to, co vám právem náleží a co mezi vámi zatím nemá obdoby.

   V naší realitě se dá cestovat kamkoliv, stvořit cokoliv, být kýmkoliv, dokázat cokoliv, po Božím boku stanout, velikou mocí vládnout.

   Představujte si prosím tak nejlépe, jak jen dovedete, že v takovém světě žijete a na ten starý se jen skrze tu průhlednou stěnu díváte. Je na každém z vás, čemu uvěří, když ale mysl odloží a vše, co zná, možné je pak cokoliv.

   Nic z toho se však nedozvíte, když dané nezkusíte.

   Věřte, že není bláznovstvím si dané, byť jen představit, ale bláznovstvím je žít tak, jak jste doposavad žili.

 

Zdroj:  http://andelsky-hlas.cz/hovori-jesua-o-prekonani-hranic/

Print Friendly, PDF & Email