DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (8)

8. PŘEDSTAVITELÉ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA (PJKBR)

   V knize Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem je vysvětlen pojem představitel Pána Ježíše Krista. V době přenosu první dávky Nového zjevení přes Petra Daniela Francucha ještě nebylo možné odhalit přítomnost druhé přímé inkarnace Boha/Bohyně PJK na Zemi 3D/ Nule. Kdo se už s touto skutečností seznámil a přijal ji ve svém srdci, je představitelem Pána Ježíše Krista Boží rodiny. Ostatní čtenáři a praktikující první dávky NZPJK se s nejnovější přirozeností Boha setkají nejpozději během rozdělení lidstva. Duchovní úroveň obyvatel Nuly je většinou velmi nízká díky ovládacím programům Pseudotvůrců, stvořitelů pozemského lidstva. Inkarnují se sem nejčastěji bytosti z pekel a pravé lidské bytosti, jen menšina pochází z pravého stvoření. Kdyby se sem Nejvyšší / PJK nevtělil/a, nemohlo by dojít k otevření cesty ze zóny vymístění do pozitivního stavu a budoucí eliminaci negativního stavu. Spolu s Ním/Ní přišly zejména v době transformace miliony bytostí světla, aby s tímto náročným úkolem pomohly. Každý zde plní své jedinečné poslání a jen někteří mají předinkarnační dohodu s PJK, že se během života v hrubohmotném těle stanou jeho/jejími představiteli. Čím jsou odlišní od jiných pomocníků? Především přijímají novou, někteří už nejnovější přirozenost Boha (PJK, PJKBR), čtou knihy Nového zjevení a snaží se žít v souladu s nimi, naslouchají intuici a nechají se vést PJK (PJKBR) z nitra. To však neznamená, že jsou nějakými guru, něčím více než ostatní, protože před PJK jsou si všichni rovni. Nemusejí na první pohled dělat nic výjimečného, většinou nemají žádné duchovní schopnosti, nekonají zázraky, dokonce se můžou chovat i negativně, pokud jsou pod vlivem Pseudotvůrců, kteří se je snaží i přes rodinné příslušníky a přátele různými způsoby poškodit a dokázat, že nejsou o nic lepší než ostatní lidé. Nikdo jim však nevezme jejich víru v absolutního Pána Ježíše Krista (v novém cyklu času PJKBR), dokážou Ho/Ji následovat i v těch nejtěžších podmínkách, své poslání pomáhat celému stvoření s ukončením negativního stavu berou jako prioritu. Uvědomují si, že Boží mise není procházka růžovým sadem, zejména v tělech od Pseudotvůrců, učí se milovat jiné bytosti a odpouštět jim, hledat Boží jiskru, která spojuje každou bytost, i tu nejnegativnější, s jediným zdrojem života = PJK. Nikdo není dokonalý a na své duchovní cestě dělají „chyby“ i představitelé PJK. Ukazují všem, jak těžké je žít v nepřátelském prostředí v nedokonalém omezujícím těle a najít cestu zpět do náruče jediného pravého milujícího rodiče Pána Ježíše Krista. Když upadnou a nechají se svést lákadly materiálního světa, podlehnou na chvíli pokušení a pozlátku iluze matrixu, zase vstanou a s pokorou se vrátí na svou duchovní cestu. Mají vždy vše, co potřebují pro splnění svého náročného poslání, i když si to nemusejí vždy uvědomovat. Často žijí pod hranicí chudoby, sužováni finančním systémem, ale nikdy nejsou bez účinné pomoci v pravý čas. Vědí, že vše se děje z duchovních důvodů pro poučení, jsou příkladem pro ostatní, zejména pro padlé bytosti v peklech, které se i díky nim konvertují do pozitivního stavu. Není rozhodující, jak se kdo chová navenek, ale co vyzařuje z nitra, jaké pohnutky a myšlenky ho vedou ke vnějším projevům, a proto není vhodné kohokoli soudit. Představitelé PJK (PJKBR) jsou vedeni z nitra absolutním Bohem, tedy i nejbližší spolupracovníci Jeho/Její přímé inkarnace Jany, Tým Boží rodiny. To je odlišuje od členů různých vnějších organizací, církví a sekt. Jsou synchronizováni, někteří předávají nové Boží slovo v podobě sdělení, básní a rozhovorů, vždy v souladu s knihami Nového zjevení, pro vnímavější jedince je patrná dokonalost plánu Pána Ježíše Krista v jejich každodenní práci. Po převibrování Jany a vybraných spolupracovníků na Novou Zemi dojde k výraznějšímu urychlení transformace lidstva a šíření nejpravdivějších informací mezi duchovně probuzenými, aby mohlo být vytrženo a zachráněno před Novým světovým řádem co nejvíce lidí.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email