DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (15)

15. PSEUDOTVŮRCI

   V knihách Nového Zjevení je poprvé doslovným jazykem vysvětlen důvod i způsob aktivace negativního stavu a role tzv. Pseudotvůrců, původně pravých lidí, nadělených obrovskými znalostmi a schopnostmi od Nejvyššího. V průběhu svého experimentování položili nejzvídavější z nich otázku: Jak by vypadal život, kdyby byl odvozován ne z duchovních principů a ne od Nejvyššího, nýbrž ze stupně přírodního, z nejvíce zevního postavení Stvoření, nikoliv z nejniternější pozice Stvoření, jak tomu vždy bylo? Absolutní Nejvyšší tuto otázku předvídal jako vše a kvůli poučení a záchraně Stvoření dovolil na jeden zkrácený cyklus času její plné zodpovězení a tím zobrazení negativního stavu se všemi důsledky a následky. Původní lidé byli oboupohlavní, později došlo k rozštěpení na mužskou a ženskou fyzickou formu (viz příběh o Adamovi a Evě z Bible), avšak stále měli tito lidé spojení s Nejvyšším a nebyli schopni přijmout negativní stav. Proto Pseudotvůrci experimentovali s různými životními formami a vkládali do nich negativní prvky (příkladem jsou dinosauři), aby měli základ pro zfabrikování nového typu člověka, který měl v genech zabudované negativní vlastnosti. Vzali nejzevnější kopii planety Země a přemístili ji v prostoru a čase do doby před vznikem života, spustili tzv. evoluci vložením několika buněk do oceánu a pomocí genetického inženýrství osídlili planetu různými rostlinnými a živočišnými druhy tak, aby to vypadalo jako náhodný vznik života, který nepochází od Nejvyššího (viz Darwinova teorie). Zkřížením 95% zvířecích genů a 5% pravých lidských genů od Nejvyššího vytvořili jeskynního člověka a postupnými zásahy, mnohdy neúspěšnými, dovedli své dílo do podoby lidského tvora, který splňuje jejich představy. Samotní Pseudotvůrci se zabydleli v nejnižší úrovni pekel = zóny vymístění, vyměnili svá původní lidská těla za ještěří, aby vzbuzovali strach a lépe ovládali bytosti, které buď padly v důsledku odvrácení se od Nejvyššího, nebo byly přímo jejich pseudovýtvorem. Až do první inkarnace Nejvyššího do těla Ježíše Krista vládli nad celou planetou Země 3D/Nula a pekly, odkud nebylo možné se vrátit do Pravého Stvoření. Teprve spásný čin Ježíše uvolnil tuto cestu mimo jiné odebráním některých schopností Pseudotvůrcům a jejich umístěním do izolace od ostatních. Brzy po fúzi Nejvyššího s Ježíšem a tím vzniku nové přirozenosti Boha = Pán Ježíš Kristus (1987 lineárního času Nuly) byli Pseudotvůrci propuštěni, aby se vrátili na Zemi 3D/Nulu a ujali se osobně vlády nad svým pseudolidstvem a dovedli do konce zobrazení života bez Boha a Jeho/Jejích principů lásky. Mají v plánu očipovat lidi, aby se stali loutkami na dálkové ovládání, zároveň vyvíjejí s pomocí nejmodernějších technologií tzv. nadlidi s mimořádnými schopnostmi, aby podnikli zoufalý pokus o napadení pravého Stvoření a dostali se až k Pánu Ježíši Kristu, odebrali Mu/Jí jeho absolutní moc a tím zničili celý Multivesmír. Tato jejich představa je naprosto zcestná a neuskutečnitelná, pouze dokazuje, že jsou relativními bytostmi, které mají svá omezení. I oni na konci tohoto cyklu času budou mít možnost konvertovat do pozitivního stavu jako všechny bytosti ze zóny vymístění. Mnozí Pseudotvůrci už tak i na základě působení Ježíše Krista a nyní Jany a Mise Boží rodiny učinili a ještě učiní.

 

Více informací o Pseudotvůrcích:

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_06.htm

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_zaklady_lidske_duchovnosti_1_3.htm

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

 

Print Friendly, PDF & Email