DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (14)

14. BŮH (PJK) NENÍ PŮVODCEM NEGATIVNÍHO STAVU

   Pán Ježíš Kristus je absolutní láska, v jeho/její přirozenosti není nic negativního. Jak je možné, že dovoluje tolik utrpení, válek, nespravedlnosti, chudoby? Teprve knihy Nového Zjevení přinášejí odpovědi na tyto otázky, jež si klade mnoho bytostí nejen na této planetě Země 3D/Nula. Především i absolutní Bůh musí dodržovat vlastní duchovní zákony, aby nedošlo ke zničení celého stvoření. Jedním z důležitých zákonů je zákon svobodné volby. Každá sentientní = sebeuvědomělá bytost má právo přijmout nebo odmítnout i jediný zdroj života, Nejvyššího, nyní Pána Ježíše Krista se všemi důsledky a následky. Na původní planetě Zemi žila skupina vědců, kteří položili otázku: Jaký by byl život, jestliže by se pojímal a vysvětloval jako pocházející nikoliv z Nejvyššího a z Jeho/Jejích Duchovních principů, ale z přírody či někoho nebo něčeho jiného? Na každou duchovní otázku je třeba odpovědět. Jelikož idea aktivace negativního stavu vznikla v myslích relativních bytostí, nemůže mít věčného trvání. Až bude vyčerpávajícím způsobem odpovězeno na výše uvedenou otázku, což se děje právě v současném zkráceném cyklu času, který se už blíží ke svému konci, bude negativní stav navždy eliminován. Z vědců se stali Pseudotvůrci, kteří experimentovali s genetickým materiálem a výsledkem jejich genetického inženýrství je i lidstvo na Zemi. Od tvora podobného opici přes mnoho neúspěšných pokusů se dopracovali k lidskému tvoru, jaký splňuje jejich požadavky pro zobrazení života bez Boha. Důsledky takového pseudoživota jsou patrné na první pohled: boj o zdroje surovin, soutěžení, kruté zacházení s lidmi, zvířaty a přírodou, manipulace a lži, strach, nemoci a smrt…. Aby zvítězil na krátký čas negativní stav, musí se na Zemi 3D/Nulu vrátit jeho aktivátoři Pseudotvůrci. Blíží se na planetě Nibiru a po vytržení láskyplných lidí do pravého stvoření se ujmou vlády nad lidstvem, zavedou Nový světový řád, očipují obyvatele a udělají z nich otroky bez svobodné vůle. Teprve pak bude tento experiment jednou provždy ukončen poslední fází Druhého příchodu Pána Ježíše Krista. Každý je zde dobrovolně na základě svobodné volby a dohody s Pánem Ježíšem Kristem a souhlasil i s vymazáním paměti na tuto dohodu. Proto jakékoliv výčitky na adresu absolutního Boha vedou jen k prohlubování a prodlužování negativního stavu a většímu propadu na duchovní cestě. Kdo se chce vymanit z ovládacích programů a co nejrychleji se vrátit do pozitivního stavu, nechť vchází co nejčastěji do svého nitra, miluje Pána Ježíše Krista, bližní a sebe, odpouští a je-li to v plánu jeho duše, čte knihy Nového Zjevení kvůli pochopení, zvýšení vibrací a lepšímu spojení s absolutním Bohem = PJK. To vše je třeba dělat ze svobodné vůle, nikoli kvůli osobnímu prospěchu a výhodám. Ve 12. kapitole knihy Hlavní ideje Nového Zjevení: Shrnutí hlavních pojetí a idejí současného Nového Zjevení najdou zájemci to nejdůležitější nejen k tomuto tématu.

(http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_hlavni_ideje_noveho_zjeveni_12.htm)

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email