DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (11)

11. EGO

   Každá bytost má tři hlavní úrovně mysli: nejniternější, vnitřní a vnější (více v Základech lidské duchovnosti: http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_zaklady_lidske_duchovnosti_2_2.htm). Součástí vnější mysli je i tzv. Ego = osobní vědomí. V pozitivním stavu jsou všechny mysli propojeny, a proto nemůže docházet ke zkreslenému vnímání reality a každá bytost má přímé spojení s jediným zdrojem života Pánem Ježíšem Kristem. Důsledkem aktivace negativního stavu bylo i zfabrikování lidských tvorů Psedotvůrci, kteří použili 95% zvířecích genů a jen 5% pravých lidských, nadělených od Nejvyššího (nyní PJK). Každý, kdo se inkarnuje do tohoto těla, má zapouzdřeného ducha a duši, tedy mizivý přístup ke své vnitřní a nejniternější mysli, spojení s Pánem Ježíšem Kristem v duchovním srdci je omezeno na 5%, čímž vzniká prostor pro manipulaci vnější mysli. Pseudotvůrci vytvořili důmyslný systém ovládacích programů, jimiž udržují své ovečky v nevědomosti, lžích, strachu a povrchním způsobu života. Teprve díky druhému příchodu Pána Ježíše Krista, který probíhá z nitra navenek od konce 50. let 20. století, jehož součástí je i druhá přímá inkarnace Jana a všechny knihy Nového zjevení, dochází k probouzení stále většího počtu lidí, rozšiřování jejich vědomí, zvyšování vibrací a postupného odpouzdření ducha a duše. Každý, kdo nastoupí na svou individuální duchovní cestu, se zbavuje ovládání temnými bytostmi a zlepšuje své spojení s Pánem Ježíšem Kristem v nitru (aniž by znal pravé jméno Boha = PJK). Na nejvyšší duchovní úrovni jsou ti, kdo se prostřednictvím knih Nového zjevení dovědí pravdu o aktivaci negativního stavu, přijmou novou, případně nejnovější přirozenost Boha a odevzdají Mu/Jí svůj život, čímž podřídí svou vnější mysl, konkrétně ego vedení Pánem Ježíšem Kristem v nitru. Tím se můžou zbavit ovládacích programů z 95% až na 10%, výjimečně i méně. Co znamená rčení: má velké ego? Z výše uvedených informací jasně vyplývá, že ego je součást ovládané vnější mysli, spojené se zvířecími geny od Pseudotvůrců, a proto se vyznačuje sobeckostí, soutěživostí, srovnáváním se s jinými, vyzdvihováním vlastních zásluh a schopností, hájením svého teritoria ( např. materiálních statků, určité skupiny lidí). Pseudotvůrci vládnou nad lidstvem a v celé zóně vymístění metodou: rozděl a panuj. Přes ego bytostí vyvolávají strach, nesváry, pocit nedostatku čehokoliv, ty nejnižší pudy, aby se mohli živit negativními energiemi. Každý má ve své DNA schopnost se změnit, tedy i ta nejnegativnější bytost z pekel může najít cestu zpět do pravého stvoření. Až do konce tohoto cyklu času je možnost si vybrat mezi pozitivním a negativním stavem. Kdo přijme PJK v nitru a nechá se vést intuicí, stává se láskyplnějším, méně sobeckým, získává vyšší nadhled a nenechá se zatahovat do zbytečných sporů, nemá potřebu dokazovat svou převahu nad jinými. To neznamená, že si nechá líbit napadání negativními bytostmi, jen důvěřuje vnitřnímu vedení a dělá jen to, co cítí. Problém je, že mnoho tzv. duchovních a láskyplných bytostí je vedeno přímo Pseudotvůrci, kteří se umějí vydávat i za Pána Ježíše Krista, protože se díky „velkému egu“ nedokázaly spojit v pravým PJK v nitru a považují se za neomylné spasitele jiných a nejsou pak schopni přijmout pravdu z knih Nového zjevení ani Bohyni v těle. Všichni do jednoho ukazují náročnou cestu zpět do pozitivního stavu a zasluhují se o ukončení stavu negativního, přestože někteří jdou dočasně opačným směrem.

Pán Ježíš Kristus Boží rodina

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email