Doly, hory, terricony – po stopách dávné těžby 1

Poznámka: Článek sdílím kvůli zajímavému obsahu a hlavně některým nádherným fotografiím.

 

 

  Milí čtenáři, po přečtení této série článků pravděpodobně budete muset provést kompletní revizi svých školních znalostí minimálně v takových oborech, jako je historie, geografie a geologie.
Téma starověkých lomů a dolů nenechává dnes spát už mnoho hledačů pravdy, kteří nehodlají dál zavírat oči před fakty svědčícími o tom, že v minulosti byla naše planeta velmi intenzívně využívána k těžbě surovin. A kdo ví, jak je tomu nyní… Pro ty, kdo se s touto myšlenkou setkávají poprvé, to možná bude šokující zjištění a skeptici jistě vznesou připomínky. Nu což, smiřme se s tím, ale pátrejme dál.

Téma starověkých obřích dolů otevírá otázku: jací jsme byli tehdy a… jací jsme dnes. Změnilo se toho hodně od těch dob? Manipulují s námi, lžou nám a ženou nás do válek proti sobě. A pokud se zrovna neválčí, je vyvoláván zmatek, chaos a nevzdělanost. Tak tomu je po celé věky. Dnes už jasně vidíme, že oficiální místa, která jsou pověřena společnost informovat a vzdělávat, se zabývají přesným opakem, a je zřejmé, že tak činí zcela vědomě a úmyslně. Nezbývá tedy, než hledat sami. Patrně se při tom dopustíme řady chyb, ale bez hledání odpovědí na naše otázky nikdy nezískáme svobodu.
 
Lomy minulosti?
 
Kings Canyon, Austrálie. (24°15’4.93″J 131°34’54.18″V)
   Velmi rovné a hladké stěny, jakoby po vertikálním opracování. Někdo je vyřezal obrovským nástrojem do hlíny, která potom zkameněla a dnes tato vyhlazená hornina odpadává jako omítka. Nebo snad řezal přímo kámen? 
Jak?  Čím?
   Prý eroze, tvrdí nám geologové… Ale eroze takovéto rovné stěny neumí. Kdepak, tohle nebude dílo přírody!
Národní park Talampaya, Argentina.
230 milionů let. Wikipedia to alespoň tak tvrdí.
Watkins Mountains v Grónsku. Co říkáte na rozsah těžby?
A tohle je Antarktida:
Transantartctic Mountains – systémy lomů v Antarktidě.
Zde se dokonce zachovaly stopy od těžké techniky.
Takhle to vypadá z vesmíru:
   Odborníci vám to objasní termínem „cirki“, kdy tají ledovce a proudy vody rozrušují horninu na severním svahu hory. Ale zde vidíme „okousanou“ horu po celém jejím obvodu. A tání ledovců v Antarktidě? To nemyslíte vážně!
 
   Že tam žádné doly nevidíte? Zatím. Ale ručíme vám za to, že až pročtete celou tuto sérii článků, budete přesně vědět, co hledat. A pak už bude záležet jen na tom, zda to najít budete chtít.
   Pokud vám alespoň trošku zavrtal v hlavě červíček podezření, vydejte se tedy s námi na průzkum internetového prostoru, co všechno už bylo k tomuto zajímavému – a chápu, že pro některé čtenáře i poněkud za vlasy přitaženému – tématu publikováno.
Proč jsou lomy „proužkované“
 
   Podívejte se na fotografie a obraťte svou pozornost na vrstevnatou strukturu lomů a dolů. Těžba železné rudy na Lebedinském ložisku otevřeným způsobem, za použití trhavin.
Magnetická hora (Магнитная гора) na Uralu
Čeremšanské niklové doly (Черемшанские рудники)
Měděné doly, Kennecott, Utah, USA
Důl Vostok Ruda (Восток Руда)
Měděný důl Binghem-Canyon, Utah, USA
Magnéziový důl ve Španělsku, Navarra

   Tohle monstrum je kolesové rypadlo, původce zvláštních půlkruhových struktur tak typických pro povrchové doly. O něm však podrobněji jindy. 

 
Rypadlo stupňovitě odkrajuje horu. Díváte-li se shora, tak vytvoří strukturu s přímými hranami.
 
A takhle vznikají půlkruhové výřezy do zeminy, které jsou pak velmi dobře zjistitelné ze satelitních snímků.
  
   Jenže stejně „proužkované“ jsou na druhé straně i mnohé přírodní útvary. Hory, horské hřbety, soutěsky, kaňony, v současnosti často prakticky neobydlené oblasti s různými romantickými názvy,obvykle po nějakém „objeviteli“. 
   Cožpak tu nápadnou podobnost akademici a profesoři geologie a geografie nevidí?
Hora v arktické oblasti, název neznám.
Antarktida – hornina vybraná stroji na způsob kolesového rypadla v Antarktidě, která byla objevena až v roce 1820!
Grónsko. Let Frankfurt – Los Angeles. Zelenými šipkami jsou označeny typické kruhové stopy po práci obrovských rypadel.
Gunnbjorn – nejvyšší hora Grónska, 3700 metrů nad mořem. Bez problému ji vykuchali téměř celou. 
A nejen ji. Kolik takových míst najdete v širokém okolí? Hledejte přesně kruhové zářezy do hor.
Špicberky, Norsko. Polární záře na pozadí dolu.
Antarktida – Transantarctic Mountains. Na úpatí i na svazích jsou ještě patrné stopy těžké techniky.
Hora Kajlas, Tibet. Výška 6638 metrů nad mořem! Viděli jste, že by dnes do takových výšek zvedali těžkou důlní techniku?
Goblin Valley, State Park Utah, USA
Gloss Mountains State Park, Oklahoma, USA. Dnes tento vytěžený důl nazývají národním parkem.
Skály souostroví Špicberky.
Blue Mountains

Goosenecks State Park, USA – gigantický důl v Utahu.

 
Ve vytěžených dolech, kde je dost vláhy, se lidé zabývají farmářstvím – rýžové terasy, Banaue.
Painted hills, Oregon. 
   Oficiálně: Toto místo každoročně láká tisíce turistů, zejména těch, zabývajících se geologií a paleontologií. Rovněž sem jezdí velké množství fotografů za kouzelnými snímky krajiny. Painted hills je pod ochranou vlády USA a celých 1267 hektarů země představuje historické dědictví současných Američanů.
Mountains Ravine. Ten objem dělá opravdu dojem.
Jižní Afrika, Orange River and Mountains
Zatopený lom – vodní nádrž Chervak, Uzbekistán.
   Někdy mám až pocit, že na této planetě snad ani nejsou přírodní hory, údolí, soutěsky. Vidíte tu fotografii? Vzpomeňte na dnešní obrovské povrchové doly a budete souhlasit, že ačkoli stupně už nejsou zjevné, i tohle musel kdysi být gigantický důl. Věřte své intuici.
Jinou těžařskou technologií je řezání kamene. Takhle se řeže kámen dnes: těžba mramoru v Alpách.
A takhle kdysi v minulosti:
Blue Mountains, vertikální stěna. Srovnejte ji se stěnou mramorového lomu v Alpách, doposud nevystaveného větrné a vodní erozi. 
A zde je Canyon de Chelley National Monument, USA. Národní památka. Zcela očividně tu pilami rozšířili průchod.
Grand Canyon, řez kamene pilou.
Lom v Austrálii, Blue Mountains
Tak co, přesvědčili jsme vás? Zapadlo semínko pochybností? Pokud ne, příště mu připravíme výživnější půdu.
– pokračování –
zdroje:
http://wakeuphuman.livejournal.com/1342.html
http://wakeuphuman.livejournal.com/
http://sibved.livejournal.com/253594.html
http://sibved.livejournal.com/242860.html
http://sibved.livejournal.com/253099.html
překlad: Václav
Print Friendly, PDF & Email