Civilizace na Nové Zemi

Jak vypadá civilizace dnes na Nové Zemi?

http://novy-vek.cdbox.eu/nova_zeme.php

   Vaše Nová Země v 5. dimenzi splnila již všech kriterií potřebných pro její přijetí do Konfederace a každou novou planetu do Konfederace přijatou čeká zkušební období. Tím je také vaše Nová Země již připravena pro osídlení těmi lidmi ze Země, kteří již splňují podmínky převibrování ze současné 3D do 5D reality. Tahle Nová společnost se již dlouho formuje a vyvíjí a tak může být po splnění individuálního poslání každého jejího člena v radosti a lásce přemístěna na Zemi Novou v 5. dimenzi již pro ni připravenou.

   Ano, některé změny ji (Zemi v 5. dimenzi) ještě jen čekají a v následujícím čase proběhnou, ale v zásadě je tato planeta (respektive hvězda, protože v 5D realitě žádné hmotné planety nejsou) již schopna osídlení lidmi novými.

Je to krásný harmonický svět zářivé přírody v příjemném vánku – ovzduší. Samozřejmě nekopíruje vše, co existuje na fyzické úrovni. Pouze to co bylo vytvořeno pozitivními energiemi. Nová Země má jeden kontinent – souši, která se rozprostírá symetricky podél rovníku s četnými výběžky a zálivy do dvou oceánů – severního a jižního. Na této pevnině jsou četné řeky, údolí, hory a pohoří, a krásně uspořádané v přírodě, která má pouze mírumilovné tvory, bez jakýchkoliv negativních vlastností, které znáte na staré Zemi. Je zde mnoho vodopádů a voda zde vůbec hraje hlavní oživující roli v této přírodě. Také moře je plné života a průzračné, má krásu blankytného třpytu a osvěžuje vzduch všude. Také krásná jezera jsou na pevnině všude rozesetá a mají důležitou funkci energií, jež ze Země proudí.

   Po rozhodnutí Vysoké rady o přijetí Nové země do Kosmické konfederace planet byly zahájeny intenzivní práce vybudování obydlí a infrastruktury na Nové Zemi, jejíž stavby jsou budovány manifestací – myšlenkami našimi na Nové Zemi. Ano, stále se všichni schopní připravujete na tuto událost na našich lodích v nočních návštěvách, které nyní vrcholí. Paměť lidí na staré Zemi je však zastřena, aby zvládli v klidu zbytek svého poslání v tomto prostředí.

   Protože je to rovníkový kontinent, je zde stále příjemně, bez kontrastních teplotních výkyvů, jak je tomu na staré Zemi. Oba oceány – severní a jižní – zajišťují tuto rovnoměrnost spolehlivě a způsobují příjemné klima na pevnině. Jsou zde četné zálivy, poloostrovy a ostrovy, které mají typický přímořský charakter. Stále světlo, žádné střídání dne a noci.

   Dále jsou budována obydlí a některá důležitá centra nezbytná pro zabezpečení Nové společnosti. Tato společnost bude bez států, bez hlavních měst, bez průkazů a peněz, bez zbytečných budov a skladů výrobků, bude mít jeden celoplanetární jazyk, který si obyvatelé zvolí a nebude mít silové prostředky, ochrana bude zabezpečována z Galaktické obranné flotily. Nová Země bude soběstačná ve výhledu relativně krátkého období, jak v předmětech každodenní potřeby, tak v budování infrastruktury a vesmírné flotily. Na Nové Zemi nebudou silnice ani železnice, doprava bude zajišťována nejprve s naší pomocí a později vlastními vesmírnými plavidly.

Citát z:  http://novy-vek.cdbox.eu/nova_zeme.php

Zdroj:  Karel konečný (AA Michael) – Google+

Print Friendly, PDF & Email