BOŽÍ ODPUŠTĚNÍ

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA

 

   Před aktivací negativního stavu dostali všichni jeho přímí i nepřímí účastníci absolutní slib, že nejpozději na konci cyklu času, až budou všechna zla a nepravdy vyčerpány, dojde k vysvobození každého jednotlivce. Objem zel a nepravd bytostí, které po velmi dlouhou dobu prznily život, podnikaly četné útoky proti Mému pozitivnímu stavu a šířily zmar a zkázu do mnoha oblastí Multivesmíru, je tak rozsáhlý, že kdybych nedisponoval aspekty milosrdenství, soucitu a odpuštění, nikdy by nemohlo dojít k vysvobození sentientních entit nejvíce vzdálených ode Mne, jako i dalších zločinců a násilníků, kteří kdy chodili po planetě Nula s cílem zvěčňovat panství zóny vymístění. Po přijetí do pozitivního stavu by je stále tížily myšlenky na minulost, na všechna zvěrstva, jež konali po dobu jejich pobytu v antivesmíru.

   Pro lepší pochopení si uveďme příklad jedné z nejznámějších osobností nedávné lidské historie – Adolfa Hitlera. Tato loutka v rukou iluminátů a nejvyšších Pseudotvůrců rozpoutala doposud největší válečný konflikt v typické lidské éře, aby splnila plán těchto falešných bohů a stvořitelů na pozdější zavedení Nového světového řádu. Nebudeme zde rozebírat skryté důvody vyvolání 2. světové války, ale zaměříme se na osud, který tohoto vůdce potkal. Těsně před dobytím jeho bunkru Rudou armádou se Hitler odebral s ochrankou a několika vyvolenými k letišti (v době, kdy na okamžik ustaly horečné boje o Berlín), aby se nalodil na ponorku, kotvící ve Středozemním moři. Odtud už plul do Argentiny, jejíž vláda mu změnila identitu, zafinancovala jej a poskytla mu dům v odlehlé části této jihoamerické země. Zde žil nerušeným životem až do smrti těla ve věku 98 let (rok 1987). Jak je možné, že se dožil tak vysokého věku? Jako loutka, která vykonala přesně stanovený cíl, jenž mimo jiné počítal i s porážkou Německa, což mělo za následek mocenský vzestup USA a SSSR, mu elity přichystaly odměnu v podobě dlouhého života. Jeho fyzické zdraví na konci roku 1945 nebylo zdaleka tak špatné, jak se uvádí. Se vší lékařskou péčí a vymoženostmi nedostupnými veřejnosti proto tento svět opustil až téměř po celém století pobytu na této planetě.

   Co však následovalo, není z pohledu pozitivního stavu vůbec příjemné. Po smrti těla jeho duše odešla do 10. dimenze zóny vymístění, kde po splněném pekelném poslání nabyl Hitler daleko větší stupeň zel a nepravd. Poněvadž ale negativní stav funguje na základě trestu a odplaty, ani pro jednu z nejvýznamnějších loutek není pobyt v hlubokých úrovních pekel vůbec příjemný. I zde funguje všeobecný vesmírný zákon nést následky svých voleb, postojů a činů vůči všem ostatním, protože každý je zodpovědný za své jednání, ať už bylo spácháno vědomě či za dočasné nevědomosti. Hitler nyní prožívá to, co sám způsobil druhým. Protože je rozsah zla, které způsobil, nebývale velkého rázu, jeho pobyt v této úrovni antivesmíru bude nadále pokračovat. Až ovšem nastane okamžik, kdy bude schopen opustit starou pozici a vydat se na cestu ke světlu, Já, Pán Ježíš Kristus, mu nabídnu přerod do pozitivního stavu, kde bude zahrnut Mojí láskou, milosrdenstvím, soucitem a odpuštěním. V neutrálním stavu (limbu) s otevřeným vědomím objektivně porovná rozdíl mezi negativním stavem, který vyčerpá užitečnost a bude permanentně eliminován, a stavem pozitivním, jenž bude uveden do módu plnosti pravého života. Stejně jako ze všech bytostí, nejvíce vzdálených ode Mne, i z Hitlera sejmu těžké břímě vzpomínek na minulost, v níž během několika let přinesl zmar milionům lidí. Tyto vzpomínky budou s ostatními negativními elementy extrahovány z jeho bytostné podstaty a uloženy do multiverzálního archivu (Biblí nazývaný „jezero ohně a síry“), kde budou sloužit pro věčné poučení všem sentientním entitám. Pokud si Hitler na základě svobodné volby zvolí připojit se k radostnému, šťastnému a naplněnému životu v pozitivním stavu (pravděpodobná možnost), bude mu přidělena zcela nová identita, jež nebude žádným způsobem odkazovat k jeho předešlé totožnosti. Po úplné restrukturalizaci a očištění se stane zářivým andělem, který bude nadělen originálním absolutním aspektem Pána Ježíše Krista v relativním smyslu. Jeho skutky, stejně jako skutky všech – i těch nejhorších Pseudotvůrců a Renegátů – budou vymazány z jeho paměti a navěky už mu nebudou připomínány nebo uvedeny v jeho pozornost. V pozitivním stavu nikomu nepřijde na mysl zajímat se o to, kdo byl v minulosti jedinec, který takové skutky spáchal, a kým nyní v pozitivním stavu je. Celá historie zóny vymístění a planety Nula, uložená v multivesmírném archivu, se všemi jejími postavami a jejich zlými činy, nebude s konvertovanými bytostmi nikterak spojována. Moje vyhlášení, že zahladím prohřešky každého a on/ona si na ně nevzpomene, tkví ve faktu, že nikdo (včetně samotného jedince) nebude vědět a pamatovat si, že byl po dobu trvání negativního stavu právě takovým a že spáchal takové ohavnosti. Žádná bytost proto nebude tížena vinou svého provinění, jehož se vůči Stvořiteli dopustila. Namísto toho bude veškeré úsilí věnovat produktivnímu životu v pozitivním stavu, utvářet nové vztahy s ostatními a vyvíjet se k dokonalosti.

   Jsem váš nejlepší přítel, rádce, věčný rodič a jediná cesta, pravda i život. Miluji vás a těším se na společný život v ráji.

„On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek ani křik ani bolest už nikdy nebude; neboť minulé věci pominuly.“  – Zj 21,4

Pán Ježíš Kristus Boží rodina | 16. 8. 2018

Zdroj:  https://www.facebook.com/pg/Novezjevenipjkbr/posts/

Print Friendly, PDF & Email