Bez vaší lásky se to neobejde

Děkuji Krystýnko za báseň PJK

 

BEZ VAŠÍ LÁSKY SE TO NEOBEJDE

Nenuťte se do toho, co chcete či nechcete.
Vždy skončí to tím, že přijmete nebo odmítnete.
Zlé síly nespí, ty stále útočí,
záleží jim na tom, kolik lidí zotročí.
Jsou nevyzpytatelné a velmi agresivní.
Nenechte se ovládat tou silou negativní.
Začtěte se do knih Nového Zjevení,
navraťte se k lásce a pozitivnímu cítění.
Zvolte si to jako svoji prioritu,
zapomenete tak na agresivitu.
Láska vás povznese a spatříte, co jste dosud neviděli.
kolem vás v lásce vznášející se anděly.
Spousta andělů, co na trubku vám hrají,
na ně negativní síly už vliv nemají.
Připomenu ještě ta vaše počítání,
zda dnes, nebo zítra přijde „Varování“.
Ta vaše lidská nedočkavost
je Pseudotvůrcům pro radost,
aniž byste tušili,
jak na to reagují pekelné síly.
Bez vaší lásky se to neobejde.
Jen z dobrého semínka silný strom vzejde.
Tak prosím pěstuje ten poklad v sobě,
je to nanejvýš vhodné v této době.
Když milujete přítele, milujete tak Boha a Bohyni
a My na věčnost zůstaneme ve vaší svatyni.
Jen když opravdová láska a víra se ve vás zrodí,
tehdy Bohyně a Bůh vás od útrap osvobodí.

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email