Jak a kde berou (zedno)satanisti děti k obětování Satanovi? Takhle!

Případ Klokánek, S.O.S.vesničky, babyboxy, a zase ten Babiš!!

 

Satanovi nejde moc o životy…ALE O DUŠE! Čím čistší duše, tím víc síly z ní získává! (Tím víc plive Bohu do tváře…)

To je důvod, proč má Satan eminentní zájem právě na dětských obětech! Novorozenci, jejichž duše ještě poskvrny, kromě hříchu dědičného, ještě nepoznala, je pro něho hotové terno…:-(

Také malé děti, do šesti let, které ještě nehřeší.

I o starší děti stojí, právě proto, že UŽ hřeší – a velmi často ale své duše nedostatečně očisťují (nebo vůbec ne 😦 ).

Děti jsou zkrátka pro Satana hotové terno!

A když ještě hřích nemají, nebo jen malý/é, dokonce se postará, skrze své otroky satanisty (!), aby těsně před smrtí – jejich rituálním obětováním – hřešily! Aby jejich duše mohl stáhnout k sobě do pekla!

Bohu Otci, Pánu Ježíši, Duchu Svatému, Panně Marii, TO TRHÁ SRDCE!

Už chápete, jak moc je třeba se modlit Korunku k Božímu Milosrdenství za spásu duší ostatních, stávat se smírčími dušemi, obětovat své trápení za spásu duší – VŠECHNO TO POMÁHÁ PÁNU JEŽÍŠI KRISTU ZACHRAŇOVAT DUŠE, KTERÉ BY JINAK BYLY ZTRACENY!

Neboli: vytrhovat je z odporných spárů Satana!

Tento blog jsem nazvala tak, jak jsem ho nazvala. Protože chci poukázat na to, KDE BEROU (ZEDNO)SATANISTI TOLIK DĚTSKÝCH OBĚTÍ! KDE BEROU DĚTI, KTERÉ PŘEDHAZUJÍ V RITUÁLNÍCH OBĚTĚCH SATANOVI!

ODPOVĚĎ JE: BEROU JE VŠUDE, KDE SE DÁ!

Kupř. v porodnicích, kde mají také své lidi – ve zdravotním personálu, rodičům novorozeněte oznámí, že jejich dítě při porodu zemřelo! Zbědovaná matka tak často ani nechce své údajně „mrtvé“ dítě vidět a když ano, ukáží jí na pitevně jiné zemřelé dítě! To je praxe, která se žel v porodnicích také děje! (Zatímco její zcela zdravé dítě je právě převáženo k obětování!)

Dále: případ Klokánek, S.O.S.vesničky, babyboxy apod.

Z babyboxů jdou odložené děti rovnou zednosatanistům na obětování Satanovi! Realita je taková, že v České republice je odkládáno do babyboxů mnohem více novorozenců a malých dětí, než se obecně přiznává! Je to krutá realita 😦

Do Klokánku se dostávají děti nejrůznějšími způsoby, děti z problematického prostředí. Klokánek funguje jako zásobník dětí k obětování Satanovi! Ne všech, samozřejmě. Na to si dávají dotyční pozor. Bylo by značně podezřelé, kdyby mizelo až příliš velké procento dětí…To oni si zase dávají pozor…:-(

Různé telefonické S.O.S. poradny často také fungují jako mapování potenciálních dětských obětí…:-(

Už jste se někdy setkali s člověkem, který vám řekl: Vyrostl jsem v S.O.S. vesničce! Že ne? Tak to nejste sami! Tohle neprodyšné uzavření dětí od okolního prostředí, v uzavřeném místě, které si žije jen samo pro sebe, je top nebezpečné! Přitom tzv. tety, svobodné ženy nad třicet, které v S.O.S. vesničkách dostávají na starost něco kolem sedmi dětí (!) na jednu (!) takovou vychovatelku na starost, jsou velmi často čarodějnice! Ne, to není žádná nadávka, zkrátka se jedná o ženy, které se aktivně zabývají okultismem, třeba už ze svých rodin, po celé generace. Tzv. „alternativní způsob života“, tak tomu také říkají. Dobře si prostudujte webové stránky takových S.O.S. vesniček. A VYČTETE V NICH TEN DO OČÍ BIJÍCÍ PARADOX! Tam se tedy dočtete něco o výběru dětí do vesniček. Dočtete se, že děti se vytipovávají a posléze vybírají z dětských domovů, Klokánků a podobných zařízení, často děti, a teď, pozor, s nějakými problémy! Ať výchovnými, psychickými apod. DOKÁŽETE SI PŘEDSTAVIT, ŽENU, KTERÁ JE NA 7 AŽ 9 DĚTÍ ÚPLNĚ SAMA, BEZ MANŽELA (už to je nezdravé sociální prostředí, svěřenec se tak vůbec nenaučí úloze mužského protějšku!), že je již takto náročná úloha programově ještě více stěžována výběrem co nejnáročnějších dětí?! To je paradox, co! Není to náhodou tak, že se vytipovávají děti, o které nebude velký zájem o osvojení, což je případ právě problémových dětí, aby tyto lépe a beze stop byly vcucnuty pro nekontrolované „zájmy“ určitých skupin lidí…

Předestírám, že to, co vám tu nyní píši, není vůbec žádná bujná fantazie autora, ale žel realita! 😦

O dětech imigrantů ani nemluvě, ty se ztrácejí po obrovských počtech! Po tak enormím možství, že to už se nikomu nedaří ututlat! Německo kupř. oficiální číslo imigrantům mizejících dětí přiznává! Jaké je to neoficiální, skutečné (!), lze si už jen domýšlet…:-(

A na závěr: kauza Babiš! V mých článcích upozorňuji již dlouho, že na jeho Čapím hnízdě, což je ve skutečnosti jeho soukromý satanistický templ (!), dochází k obětování dětí! Andrej Babiš, který je vyznavačem kultu baala (!), v kterém se „běžně“ děti obětují (!), na Čapím hnízdě ZOO farmu, přístupnou prohlídkám právě nejčastěji rodin s dětmi, školám, školkám a nejrůznějším dětským organizacím (často také právě Klokánkovi!), nemá jen tak z plezíru….:-(

Myslíte, že si snad vymýšlím? Jak mi tedy pak vysvětlíte, že Andrej Babiš platí si své vlastní streetartisty, konkrétně třeba na Staroměstském náměstí, které po celý den znesvěcují děti templovou vodou smýchanou s „jarem“ a vytvořenými bublinami, za kterými se děti v nejrůzněším věku na Staroměstském náměstí honí a dovádějí a radují se, za dohledu svých rodičů, na procházkách Prahou nebo během rodinného výletu. Nic netušící rodiče, které mají radost, protože jejich děti mají radost, nemají ani zdání, že už ten večer se jejich dítěti „udělá špatně“, a skončí….:-(   Kdo z nich si snad spojí dohromady, že na procházce Prahou jejich miláček honil se za „jarovými“ bublinami obřího bublifuku?!  Ptáte se, jak jsem došla k tomu, že za tím stojí zrovna Andrej Babiš? Tak udělejte to samé, jako má kolegyně z Mariánského společenství, která se jednoduše dotyčného streetartisty s bublifukem na Staroměstkém náměstí ZEPTALA! Otázka na něho zněla: „To se tím uživíte, že tu celý den děláte bublifukem pro děti bubliny?“ Jeho odpověď, k našemu velkému (tehdy ještě) údivu, zněla: „Ale kdepak, paní“, zněla jeho bezprostřední odpověď, „nás platí BABIŠ!“

Tak tomu se tedy říká trefa…:-(

Ani to jím použité množné číslo není výmysl! Kdo z vás tudy pravidelně chodí, velmi záhy zjistí, že se u obřího bublifuku streetartisti střídají! Ano, silně znesvěcující bubliny tak ulpívají na nic netušících dětičkách opravdu po celý den!

Ani to vybrané místo, kde k tomuto hrůznému činu dochází, není vybráno náhodně! Je v těsné blízkosti svatého místa umístění Mariánského sloupu, kde Mariánský sloup stál, a zase bude stát! Je to plivání do tváře Panně Marii, která děti miluje (!), že k znesvěcování dětí a jejich posléze kradení rodičům (!), dochází právě na svatém místě Panny Marie, je vytrhováno takřka z Jejího svatého náručí!

A aby zlé dílo bylo co nejvíce zužitkováno, jsou bublifukáři postaveni tak, aby bubliny v co největším počtu padaly právě na svaté místo umístění Sloupu, aby toto svaté místo dětské nevinné duše pošlapávaly, podupávaly, zkrátka aby znesvěcující mazlavá pěna dopadala právě tam 😦

Tak to je svět, ve kterém nyní žijeme, přátelé…:-(

Modleme se za spásu duší

Pán Ježíš vás žehnej

Petra Bostlová

Zdroj:  https://petrabostlova.wordpress.com/2017/11/26/jak-a-kde-berou-zednosatanisti-deti-k-obetovani-satanovi-takhle-pripad-klokanek-s-o-s-vesnicky-babyboxy-a-zase-ten-babis/

Print Friendly, PDF & Email