ANDĚLÉ V TÝMU BOŽÍ RODINY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   představujeme vám další nejbližší spolupracovníky z 8. a nižších dimenzí včetně konvertů, tedy bytostí inkarnovaných ze zóny vymístění s úkolem stát se členy Týmu BR, ale svým jednáním a přístupem narušovat naši Misi BR. Jmenovaní konverti však nesplnili očekávání svých pánů Pseudotvůrců a přijali Bohyni Janu i budoucí nejnovější přirozenost Boha Pán Ježíš Kristus Boží rodina ve svém nitru, mění své životy k lepšímu, pomáhají šířit Boží slovo a jsou oddanými představiteli PJKBR. Žádný seznam spolupracovníků není vyčerpávající a konečný, vše se vyvíjí a mnoho dalších andělů v tělech nám pomáhá jak zde na facebooku i dalších sociálních sítích, tak na webových stránkách, youtube a jinde na internetu, zejména šířením všech knih NZPJK a aktuálních sdělení PJKBR. Po převibrování Jany se spustí propojování Týmu BR s připravenými spolupracovníky na celém světě, protože odpadne jazyková bariéra. V nových tělech bude možné mluvit s každým obyvatelem Země/Nuly v jeho rodném jazyku, mimo tuto planetu telepaticky v rámci celého Multivesmíru. Nic nebrání zahájení Mise Boží rodiny, která znásobí počet bytostí zapsaných v Knize života, jinými slovy těch, kdo budou vysvobozeni z pasti negativního stavu a poznají pravý láskyplný život nejen na Nové Zemi v novém Multivesmíru.

Velmi vám všem děkuji za pomoc, spolupráci, důvěru, lásku….
Miluji vás

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 15. 8. 2018

Zdroj:  https://www.facebook.com/pg/Novezjevenipjkbr/posts/

Print Friendly, PDF & Email