Pro připomenutí

(rok staré sdělení – pozn. pm)

Děkuji AA Michale Rafaeli

 

 2024. VÝROČÍ NAROZENÍ JEŽÍŠE KRISTA

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   už před dvěma roky jsme některé z vás poprvé informovali o skutečném datu narození mojí první přímé inkarnace v těle Ježíše Krista, k němuž došlo 21. 3. roku 7 před tímto letopočtem, tedy ne v prosinci, kdy si jeho příchod na tento svět připomíná část lidstva v souvislosti s vánočními svátky. Dnes 21. března 2018 je to přesně 2024 let od této události multivesmírného významu, kdy jsem se vtělil na planetu Nula, podstoupil nejméně pohodlný způsob existence, jaký existuje, z lásky k celému Stvoření vytrpěl porobu a útlak a podmanil si všechna zla a nepravdy. Poté, co jsem prošel všemi úrovněmi pekel až na ten nejvnitřnější stupeň, jsem relativní duši Ježíše nechal splynout s absolutním stavem a stal/a jsem se tak Pánem Ježíšem Kristem, jediným Stvořitelem všeho a všech. Tato neustále opakovaná pravda, kterou v tomto světě dokáže přijmout jen nepatrné množství lidí, je základem všech knih Nového Zjevení a přináší pochopení toho, proč bylo potřeba prožít zdejší typický lidský život, podmanit si negativní stav, otevřít cestu všem bytostem ze zóny vymístění do Pravého Stvoření a nabýt Nové přirozenosti Boha.

   Poslání v Jeruzalémě a okolí jsem se naplno věnoval od 30. do 33. roku života, kdy jsem byl ukřižován. K tomuto činu došlo v odpoledních hodinách 14. dne židovského měsíce nisanu, jak správně uvádí evangelium podle Jana, tedy 7. dubna roku 27. Třetí den, tj. 9. dubna jsem byl vzkříšen a přesunul se do duplikátu svého fyzického těla, v němž jsem pobýval 40 dnů. Tento čas jsem trávil nejen s Marií Magdalenou, tehdejší manželkou, ale i s nejvěrnějšími spolupracovníky, kteří tento ztělesněný zázrak viděli na vlastní oči a zajistili sepsání tohoto důležitého poselství pro další generace. Po těchto necelých šesti týdnech, při nichž jsem završil poslední úsek pozemského poslání, jsem se přesunul do multidimenzionální kosmické lodi vesmírných lidí zahalené v oblaku páry (v tehdejší době bylo toto opatření potřeba) a opustil tuto realitu, z níž jsem pokračoval do dalších úrovní zóny vymístění.

   Janu, mojí ženskou podstatu v těle, ve velmi dohledné době také čeká opuštění této reality, nikoliv však výše popsaným způsobem, nýbrž zážitkem převibrování duše a těla, které se rozpadne na atomy a v 5. dimenzi bude nahrazeno tělem přímo ode Mne, zcela zdravým, krásným, dokonalým a neomezujícím. Mise Boží rodiny bude díky novým možnostem působit v Pravém Stvoření, zóně vymístění a zejména na planetě Nula, na niž se naše působení bude orientovat v tomto čase nejvíce. Duchovní centrum na Nové Zemi bude místem, jež bude přístupno všem bytostem, které projeví zájem setkat se s námi, Pánem Ježíšem Kristem, Boží rodinou v mužském i ženském těle, později i v těle našich dvojčat.

   S nastupujícím jarem pocítí citlivější z vás zvyšující se přílivy lásky proudící sem z galaktického středu. Bude u vás docházet ke stabilizaci a celkovému zklidnění situace, pocítíte větší boží ochranu a podporu. Ti, kdo uvěřili srdcem, budou svědky zázraků, stejně jako lidé, kteří se mnou přišli do styku před dvěma tisíci lety.

   Velmi vás miluji.

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 21. 3. 2018

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email