2 paralelní reality – doba falešného míru a bezpečí

 – (falešný Zlatý věk zanechaného lidstva na Zemi/Nule pod nadvládou Pseudotvůrců)

 

Děkuji Lukáši

 

   (Zjevení Janovo 13:3-4) Celá země šla v úžasu za tou šelmou a lidé se klaněli draku, který dal té šelmě moc; klaněli se i šelmě se slovy: „Kdo je podobný té šelmě? Kdo s ní může bojovat?“ (1.Tesalonickým 5:3) Až lidé budou říkat: „Mír! Bezpečí!“ náhle je překvapí záhuba, jako když na těhotnou přijdou bolesti, a nebude úniku.

   Antikrist/Šelma (Pseudotvůrci) přijdou do stavu světa na pokraji zhroucení. V té době bude vládnout chaos a nepokoje atd. jako důsledky hospodářských krizí. Bude zřejmě rovněž hrozit globální vojenský konflikt (střet Západ x Rusko? Konflikt USA s Čínou a Severní Koreou?) Antikrist jako mírotvůrce vyřeší tyto typicky lidské problémy a záležitosti s bravurně hravou ladnou elegancí. Nastolí řád z chaosu (ordo ab chao – Alláh umí být vynikající řečník a diplomat). Nastolí tak cosi, co mnozí esoterici očekávají a nazývají jako ZLATÝ VĚK LIDSTVA. Vše to ale bude FALEŠNÉ a bude to trvat jen krátce (10-20 let?). Lidé budou s obdivem tleskat Antikristu za to, jak bravurně zvládl stabilizovat světové záležitosti a nastolit GLOBÁLNÍ SVĚTOVÝ MÍR. Ve skutečnosti to ovšem bude první krok k aktivaci NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU – New World Order (NWO – ten bude zprvu nazýván KRÁLOVSTVÍM BOŽÍM NA ZEMI).

   Totiž krátce poté, co se podaří stabilizovat situaci po 2. velké hospodářské krizi (tedy té dosud největší v lidských dějinách) a její následky, zavádí Antikrist celoplošné čipování vázané na novou jedno-světovou elektronickou měnu (to je faktický konec hotovosti). Čipování lidí je zprvu jakoby dobrovolné (v malém se děje a testuje na lidech již dnes), ale všem postupně dochází, že se při zrušení papírových peněz stává v podstatě nutným a tudíž dobrovolně povinným, pokud chce člověk zůstat v systému a nebýt zcela outsiderem v chatrči na okraji města a živit se lovem zvěře a kobylkami jako kdysi Jan Křtitel. Je rovněž obrovský rozmach nových technologií (které s sebou Pseudotvůrci přinášejí) a lidé si neuvědomují, že i tyto hračky slouží ve finále k jejich zotročení. Rozvíjí se Transhumanismus. Antikrist (vedený Alláhem) tak obratně pod rouškou míru a falešného pocitu bezpečí postupně (tzv. salámovou metodou) stahuje smyčku nad zanechaným lidstvem, postupně mění kurz a zcela již ovládá paralelní realitu zanechaných na planetě Zemi/Nule.

   Je rovněž zaváděno Jedno-Světové Náboženství (New World Religion – NWR) oslavující Antikrista jako Mesiáše a jeho činy jako skutky Boha na Zemi. Velmi se o to zasluhuje „reformovaná“ římskokatolická církev (Vatikán), která(ý) tak definitivně potvrzuje roli nevěstky Babylonské z 18. kapitoly Zjevení sv. Jana.

   Lidé, kteří pochopili, že Antikrist je falešný Mesiáš, začínají být pronásledováni, elegantně umlčováni (FEMA, skrytá mučení i zabití). Budou 3 skupiny těchto lidí a tyto 3 se budou navzájem prolínat. Paralelně s Novým Světovým Náboženstvím se totiž formuje

1.) skrytá (podzemní) Pravá zanechaná církev, která vystupuje proti Antikristu, káže o tom, že a proč proběhlo Vytržení a věří ve skutečného Pána Ježíše Krista. Ta je pronásledována nejvíce, mučena a systematicky likvidována. 

2.) Stejným způsobem má Antikrist spadeno i na Izrael, který rovněž vidí v Antikristu to, co skutečně je. 

3.) A konečně 3. pronásledovanou skupinou, po které Antikrist šlape, jsou různá proti Novému Světovému Řádu vystupující rebelská a odbojná hnutí, která žijí komunitně v ústraní, odmítají čipování, systém jedné elektronické měny atd. Všechny tyto skupiny jsou v systému (Matrixu) zajatými lidmi považovány za blázny, outsidery, podlidmi, odpadlíky atd. Vede se proti nim i vcelku nevybíravá mediální kampaň.

   Svět se tak za jásotu „Je mír, bezpečí“ pomalu řítí do propasti, která pak plně vrcholí a manifestuje se v DOBĚ JÁKOBOVA SOUŽENÍ.

Text je přímým sdělením Tyrona pod vedením PJK, NENÍ součástí knihy Sergej Mihál – Vytržení.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email