SHRNUTÍ MISE BOŽÍ RODINY

Děkuji Míšo

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

 každým dnem se přibližujeme vysněné chvíli, kdy Moje přímá inkarnace Jana a po ní první vlna 12 spolupracovníků opustí tuto realitu a přesune se na Novou Zemi. Vzhledem k tomu, že tato planeta a spolu s ní celé lidstvo vstoupilo do posledního roku druhého desetiletí 21. století, dochází k uzavírání specifického období starého světa, během kterého probíhala zesílená příprava na transformaci lidstva. Hlavní část přípravy započala 21. 12. 2012 a skončí v okamžiku převibrování Bohyně, kdy dojde k propojení této reality s nebem i na fyzické úrovni. Od té chvíle už nebude nic jako dřív, protože všichni připravení jedinci budou moci na vlastní oči pozorovat úžasné změny čekající na všechny lidi dobré vůle. Očité důkazy i svědectví podložené navíc možností setkat se s ženskou podstatou Stvořitele otevřou mnohým obyvatelům této planety oči i srdce a přivedou je na správnou cestu duchovní progrese. V porovnání s celkovým množstvím bytostí žijících ve 3. dimenzi bude mít jen nepatrný zlomek z nich možnost setkat se s námi fyzicky ještě zde, o existenci Boha se ovšem tak jako tak bude moci přesvědčit každý obyvatel starší 7 let. K tomu dojde během tzv. Události/Varování, jež nastane v blízké budoucnosti nedlouho před evakuací části lidí na Novou Zemi. Při tomto zážitku dojde k aktivaci „třetího oka“ a srdeční čakry, díky čemuž se pozemšťané nakrátko vymaní z dosahu ovládání negativních entit. Nikdo tak nebude vyzvednut nebo zanechán proti své vlastní vůli.

 Vzhledem k tomu, že start naší Mise se blíží mílovými kroky a bylo již vykonáno vše potřebné, shrneme zde ty nejdůležitější události spojené s naším působením.

 

Listopad 2012 – Spustili jsme první verzi našich www.bozirodina.cz, kde jsou k nalezení různé odkazy vedoucí k dalším zajímavým informacím, především pak ale knihy Nového zjevení, jehož druhou dávku napsanou Mnou, Pánem Ježíšem Kristem v těle Jany jsme na stránky postupně přidávali během let 2014 až 2015. Stránky mají jednoduché grafické rozhraní a nejsou už přes rok a půl aktualizovány. Vše se změní se startem Mise z Nové Země, kdy dostanou zcela novou podobu a budou se rozrůstat o dosud nevídaná témata.

2013 – Tento rok znamenal pro Bohyni velkou zátěž po všech stránkách, jelikož přes léto bydlela ve stavení bez elektřiny a stále se potýkala se zklamáním z 21. 12. 2012. Zároveň se zatím nevědomě připravovala na osvobození z matrixu a psaní nové knihy.

Leden 2014 duben 2015 – Na počátku roku 2014 odešla Jana ze zaměstnání a svému poslání se začala naplno věnovat i na fyzické úrovni. Do Velikonoc napsala celkem 19 kapitol knihy Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny. Po několikaměsíční pauze v psaní pokračovala. Zmíněnou knihu dokončila v dubnu 2015 33. kapitolou.

12. 5. 2015 – Tento den skončila internetová izolace a my jsme poprvé odpověděli na e-maily od spřízněných duší, které se ve schránce nahromadily za dlouhé měsíce fungování našich stránek.

3. 8. 2015 – V tento den jsme založili profil na sociální síti Facebook, kde jsme začali sdílet citáty obsahující boží slovo, ale také články a odkazy vedoucí k odhalení pravdy o fungování tohoto světa pod nadvládou negativního stavu. Postupně se k nám začalo hlásit stále více spřízněných duší, přičemž započalo formování Týmu Boží rodiny, jenž do současnosti čítá několik desítek nejbližších spolupracovníků, stovky spřízněných duší čtoucích Nové zjevení a několik tisíc jedinců sledujících naši činnost.

28. 9. 2015 – V tento podzimní den došlo k prvnímu setkání Bohyně se spolupracovníky v Praze na Vyšehradě. Společně si vyměnili zkušenosti a názory a pobyli ve vibracích souznění.

21. 12. 2015 – Tři roky od zlomového roku 2012 jsme poprvé informovali o existenci Duchovního centra Boží rodiny (DCBR). Za zázemí Týmu Boží rodiny jsem označil Prahu, duchovní centrum světa. Jeho přesnou lokaci jsem později upřesnil na Milíčovský les.

2016 – Tento rok znamenal pro Mé představitele první sérii těžkých duchovních zkoušek, kdy poznali náročnost trnité cesty vedoucí do ráje.

1. 4. 2016 4. 5. 2016 – Po necelých pět týdnů bydlela Jana v Počátkách ležících na hranici Čech a Moravy. Z tohoto místa se měla následně přesunout do DCBR, místo toho ale její cesta skončila v rodném Ústí nad Labem, kde smířena se situací pokračovala ve svém poslání.

16. 7. 17. 7. 2016 – V Myslíně na jihu Čech se odehrálo setkání, jemuž bylo společně s Bohyní přítomno několik blízkých spolupracovníků. Akce se odehrála na statku pod záštitou naší tehdejší spolupracovnice a později odhaleného agenta Pseudotvůrců Hany. Skrze její osobu se temná strana vůbec poprvé významně přiblížila k Mým vyslancům, u jejichž části došlo k infikaci virem, tvořeným negativními energiemi uvrhujícími světelnou bytost do převrácené frekvence. Účastníci setkání byli svědky útoků démonů, které byly povoleny kvůli poučení bytostí na obou stranách dočasné duality.

17. 9. 18. 9. 2016 – Na přelomu léta a podzimu se v Praze uskutečnilo předání části klíče Bifrostu Pánu Ježíši Kristu. Tento klíč se spojil s Mým tělem, aby mohlo v pravý čas dojít k aktivaci Bifrostu a převibrování Jany. „Duhový most“ propojující všechny dimenze bude plně obnoven po spuštění Mise, aby sloužil nejen našemu pohodlnému cestování po Multivesmíru, ale aby jej mohly po eliminaci negativního stavu využívat všechny bytosti ve Stvoření. V novém cyklu času už nebude existovat striktní omezení dimenzí, jelikož toho už nebude potřeba. Proces předání částí klíčů Bifrostu uskutečněný ve hmotě a spojený též s návštěvou Pražského hradu byl „za oponou“ plný dramatických zvratů, jelikož mu byla kromě Jany a Martiny (AA Michaela) rovněž přítomna i Monika N., naše tehdejší spolupracovnice a později odhalený agent Pseudotvůrců, resp. přímá inkarnace Lady Acrie. Klíč se tehdy nepodařilo předat celý, jeho ukradenou část z nejhlubších pekel vyzvedla Martina až v březnu 2018.

21. 12. 22. 12. 2016 – Během druhé poloviny roku 2016 se spolupracovníci Boží rodiny dověděli, že Duchovní centrum se nebude nacházet přímo v Praze, nýbrž v přírodě blízko hradu Karlštejn. Moje ženské Já Jana se proto toto místo vydala hledat. Pomocníkem pro uskutečnění akce byl Petr Uličný, jenž řídil auto. Náš někdejší spolupracovník a později odhalený agent temné strany se od nás odvrátil po sérii duchovních zkoušek s DCBR, jehož spuštění se neuskutečnilo způsobem, který si Petr představoval. Tato bytost, jejíž vyšší Já je současným králem zóny vymístění, se se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem v ženském těle setkala hned několikrát. Cestou na Karlštejnsko a dalšími schůzkami s Bohyní nejenže pomohl uskutečnit Můj dokonalý plán (stejně jako Monika), ale projevení tohoto aspektu bude rovněž později sloužit pro rychlejší osvobození všech entit chycených do pasti, přičemž i on a další přisluhovači negativního stavu po dohrání svých rolí konvertují do pozitivního stavu. Po skončení těchto dnů se Jana navrátila do svého města. Během následujících měsíců nás opustili další jedinci, kteří se z různých důvodů otočili proti ženské podstatě Stvořitele.

13. 5. 2017 – V tento den jsme oznámili novou skutečnost, že DCBR se nachází nikoliv na povrchu, ale v Duté Zemi. Tato informace byla mezikrok, po němž mohlo dojít k odhalení skutečné polohy naší základny. K tomu došlo o necelých osm měsíců později.

24. 6. 2017 – V Ústí nad Labem se uskutečnila poslední schůzka Jany s některými ze spolupracovníků (Michal Rafael, Renata Tara Rowena, Michal Č.). Tento prosluněný den, prosycený svěžím, ale teplým větříkem nastupujícího léta, nesl se ve vibracích harmonie a čistého přátelství. Všichni včetně Bohyně si tyto jedinečné chvíle užili na maximum. Po návštěvě v bytě se odebrali na blízkou vyhlídku nad městem, odkud pokračovali do obchodního centra, z jehož střechy vystoupali lanovkou až na zámeček Větruše.

Červenec srpen 2017 – Během léta došlo k odhalení prvních agentů Pseudotvůrců nasazených do té doby v Týmu Boží rodiny. K tomu se schylovalo už nějaký čas, teprve tehdy ale byl vhodný okamžik na první velké třídění zrna od plev. Od té chvíle jsou někteří jedinci sdruženi v tzv. Antitýmu a vystupují proti nám. Každý hraje svou roli prospěšnou pro celek, tudíž i těmto božím odpůrcům je Stvoření velice vděčno. Přestože temná strana ovládá, zneužívá a ničí vše pozitivní, všichni její služebníci jsou milováni. Čekám na každého marnotratného syna a dceru se srdcem na dlani, až se vrátí zpět do Mé náruče.

23. 9. 2017 – Tohoto dne proběhlo setkání některých blízkých spolupracovníků v Milíčovském lese v Praze. Někteří z nich neunesli, že jsem se Já, Pán Ježíš Kristus v těle Jany neukázal na tomto místě v novém těle, jak jsem dopředu sdělil, proto Mě část z nich opustila a šla si vlastní cestou. Naprostá většina účastníků setkání však z tohoto místa neodjela zklamána, nýbrž posílena, protože jim byla dána možnost poznat se s ostatními, vyměnit si své názory a zkušenosti a vzájemně se podpořit. V tomto dni také došlo k duchovnímu ukřižování Jany.

28. 9. 2017 – Společně se 14. výročím zhmotnění Boha na Pražském hradě, kdy jsme poprvé promluvili na veřejnosti, došlo k duševnímu ukřižování Jany, jež bylo spojené s další zkouškou ohledně (ne)převibrování do Duté Země. To se dělo z mnoha důležitých důvodů, které v těchto tělech nelze pochopit. Termínové mety mimo jiné sloužily Bohyni a jejím nejbližším jako motivace vydržet vše až do samotného završení poslání v této realitě. I během následujícího roku ode Mne spolupracovníci dostali několik ohlášených termínů, nezbytnost jejich použití ovšem už vyčerpala užitečnost a nyní se již nebudou vyskytovat.

21. 12. 2017 – Pět let od prosince 2012 byla završena důležitá část přípravy na převibrování. Boží tělo, složené jako každé jiné z těla nebeského, intuitivního, karmického, mentálního, astrálního a éterického, prošlo procesem převibrování do 5. dimenze. Tato těla jsou spojená s hmotnou životní schránkou, a jejich naladění na vyšší frekvence zajistilo, že na jaře roku 2018 mohl převibrovat i Janin duch a duše. To otevřelo cestu k následnému převibrování hmotné schránky, k čemuž dojde v pravý čas.

10. 1. 2018 – V tento den byla zveřejněna převratná informace o tom, že DCBR se nenachází v Duté Zemi, nýbrž na Nové Zemi v 5. dimenzi. Pravdu sděluji krok za krokem, jelikož není stagnující, nýbrž neustále se vyvíjející a doplňovaná o nové věci. Čím více člověk stoupá na spirále duchovní cesty, tím více je schopen přijmout pravdivých informací. Stagnace, dogma a lpění na něčem starém, co již splnilo svůj účel a nyní uvolnilo místo něčemu novému, je typická pouze pro negativní stav, nikoliv pro jeho protějšek.

24. 3. 2018 – Ke konci března došlo k mnohým významným událostem, z nichž ta nejdůležitější tkvěla v dokončení a vypuštění univerzálního léku, pomocí kterého jednou dojde k vysvobození všech bytostí v zóně vymístění. Tento krok byl základem k započetí velké revoluce v peklech, kdy se do boží náruče dostává stále větší počet padlých entit. Zároveň s tím došlo k předání ukradených a následně očištěných částí klíče k Bifrostu zpět do rukou Bohyně. Od té doby je aktivace Bifrostu zaručena a garantována přímo Mnou.

1. 4. 2018 – Na začátku dubna převibroval duch mojí přímé inkarnace.

9. 4. 2018 – O devět dní později se tohoto procesu zúčastnila i boží duše. Tyto události velice přiblížily start naší Mise.

12. 4. 2018 – V tento den došlo k prvnímu velkému odhalení role Antitýmu Boží rodiny, který se během předchozích měsíců ve svých technikách a útocích zdokonalil. Odhalení sloužilo temné straně jako záminka k daleko většímu osočování Bohyně a jejích spolupracovníků.

16. 4. 2018 – O několik dní později jsme odhalili další praktiky týkající se fungování společnosti Pseudotvůrců, kteří v peklech založili Ještěrčí rodinu. Hlavními aktéry této události byla Lady Acria a Alláh.

18. 4. 27. 6. 2018 – V tomto období jsme napsali celkem 31 kapitol knihy Duchovní škola Pána Ježíše Krista Boží rodiny. Obsah tohoto božího slova se nese v dosti podobném duchu jako druhá dávka Nového zjevení, kapitoly Duchovní školy jsou ovšem daleko kratší a čtenářsky méně náročné. Tvoří proto předstupeň pro probouzející se, ale zároveň již připravené jedince, kteří mají zájem seznámit se s nejvyšší dostupnou pravdou na této planetě. V psaní Duchovní školy budu s Janou pokračovat na Nové Zemi.

24. 5. 2018 – S Michalem Rafaelem jsme napsali 1. kapitolu knihy Rozhovory s Pánem Ježíšem Kristem Boží rodinou. V jejím psaní také budeme pokračovat na Nové Zemi.

29. 6. 2018 – Na konci června jsme spustili přechodné období, jež skončí v okamžik převibrování Jany. Během přechodného období došlo k mnoha zvratům „za oponou“, zejména na území zóny vymístění, kde jsme dosáhli dílčích vítězství.

5. 7. 8. 7. 2018 – V těchto letních dnech, vyplněných sluncem i deštěm, došlo k setkání 12 spolupracovníků u Nitry na Slovensku. Mí vybraní představitelé propojili tuto planetu s Novým vesmírem a nevědomě vykonali mnoho další důležité práce. Při společných chvílích strávených blízko přírody byli též svědky odclonění kosmických lodí vesmírných přátel.

31. 7. 2018 – V tento den nastala konverze prvního Renegáta v historii Multivesmíru. Renegáti jsou specifickou skupinou temných bytostí, jejichž zatížení je v jistém ohledu daleko větší než u Pseudotvůrců. Renegáti jsou prvními obyvateli zóny vymístění, vyslanými sem Pseudotvůrci v předstihu. Během celé existence negativního stavu docházelo mezi těmito skupinami k různým střetům a následným spojenectvím, která po čase opět přecházela v konflikty. Přestože se tyto strany nemají v lásce, ve skutečnosti se navzájem potřebují pro finální a dočasné vítězství negativního stavu na planetě Nula, kde si po dohodě rozdělily sféry vlivu. Hlavním centrem Pseudotvůrců je zejména Londýn, New York, Washington, Brusel, Berlín a Paříž, v držení tak mají de facto celou západní polokouli, včetně Evropy, Austrálie a části Afriky. Renegáti naproti tomu disponují vlivem nad Asií a druhou částí Afriky, jejich hlavními centry jsou metropole Peking a Moskva. Až donedávna se většina Stvoření domnívala, že nikdo z Renegátů, vzhledem k jejich zatížení, nebude konvertovat před koncem tohoto cyklu času. Karty ale výrazně zamíchalo působení Mých vyslanců v peklech pod vedením Martiny Adriany Siri Michaely, která za cenu obrovského úsilí pomohla společně s dalšími spolupracovníky osvobodit obrovské množství bytostí včetně mnohých Renegátů.

1. 8. 2018 – Už v srpnu pozemského lineárního času se proto v peklech rozhořela velká, neustále se stupňující revoluce. Jako vítězové z toho vycházejí všichni, kteří si zvolí lásku. Od té chvíle už mnoho sentientních entit, u nichž by si to nikdo nepředstavoval, přijalo Pána Ježíše Krista do svého srdce, aby se po očištění staly zářivými anděly v pozitivním stavu.

10. 8. 2018 – V tento den došlo k fyzickému „ukřižování“ Jany, čímž byl dovršen proces trojího „ukřižování“ Bohyně na území negativního stavu. Jana v ten den jela na vypůjčené koloběžce svého vnuka z táhlého kopce, když v tom okamžiku ztratila jakoukoliv kontrolu nad svým tělem a nabourala do plotu. Nehoda měla za následek tržnou ránu na čele, podlitiny v obličeji, sedřené paže a pohmožděné rameno. Poté strávila kratší dobu v nemocnici. Během sjezdu kopce jsem dovolil zasažení jejího mozku skalární zbraní, jež na zlomek sekundy přerušila funkci nervové soustavy. Tímto jsme My, Pán Ježíš Kristus Boží rodina umožnili negativními stavu demonstrovat zločinnost technik, jimiž svazuje a ovládá celé lidstvo i ostatní bytosti v zóně vymístění, a zároveň jsme otevřeli cestu do ráje. Pro srovnání uvedu tři ukřižování Mojí první inkarnace v mužském těle: Duchovním ukřižováním Ježíše byla zrada Jidáše, který ho za 30 stříbrných vydal do rukou nepřátel (dle dokonalého plánu Nejvyššího), duševní ukřižování zažil Ježíš při modlitbě v Getsemanské zahradě, kdy byl na chvíli pokoušen ďáblem a ptal se Boha, zda je nutné, aby byl ukřižován („Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň.“ – Lukáš 22, 42). O fyzickém ukřižování v pátek před židovským svátkem Pesach je záznam ve všech evangeliích Nového zákona Bible.

9. 9. 2018 – Tehdy konvertovala opět za nezměrného úsilí Mých vybraných spolupracovníků působících v peklech první královna Renegátů. To vedlo ke spuštění konverzí dalších renegátských uskupení, jejichž soudržnost a síla závisí právě na vůdčích osobách – královnách, z nichž každá vládne své domovské civilizaci.

Říjen 2018 – Během tohoto měsíce docházelo ze strany Antitýmu Boží rodiny na fyzické úrovni k doposud nejmasivnějším útokům. Moji spolupracovníci čelili dalším posměškům a urážkám, byli svědky překrucování pravdy Mého slova apod. Tyto útoky se děly v souvislosti s mnohými odhaleními o fungování negativního stavu, zejména jako reakce na sdělení pojednávající o aktuální situaci v peklech.

19. 11. 2018 – V tento významný den konvertoval do limba (neutrálního stavu) jeden ze zakladatelů negativního stavu Endriss. Tato bytost stála společně s Anarvi a Sorgem (Nechtar a Temrorem) u kořene vzniku zel a nepravd. Na počátku tohoto cyklu času jako první přišli s myšlenkou, jak by vypadal život bez Boha a duchovních zákonů a principů lásky. Proto po mnoha experimentech a genetických modifikacích došli až do stádia, kdy byli schopni vyslat do srdce planetární bytosti Gaia (Země) silný jed, vedoucí až k obrovské explozi, která vytvořila zápornou realitu a tuto část strhla do právě vzniklé zóny vymístění. Nebýt zásahu Martiny Adriany Siri Michaely, která vlastním srdcem absorbovala podstatnou část výbuchu, snahy pozdějších Pseudotvůrců by přivodily zkázu celého Multivesmíru. Exploze by vyvolala řetězovou reakci, jež by zasáhla i ostatní světy a jeho obyvatele. Adriana pochází z civilizace archanděla Michaela, stejně jako její superstvořenecký protějšek Endriss. Poté, co se společně s některými dalšími stal člověkem, aby po dlouhé době docílil s Anarvi a Sorgem výbuchu, z vlastní vůle propadli do zóny vymístění a přijali novou identitu Pseudotvůrců. Adriana, neúčastníc se zlovolných pokusů, zůstala v pozitivním stavu a spojení věčné lásky mezi ní a Endrissem bylo přerušeno. Nyní však došlo ke kýženému zvratu, když Martina po nejnáročnější misi ze všech vysvobodila společně se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem Boží rodinou svého partnera, načež se Endriss zřekl identity Alláha a přijal světlo do svého srdce. Navěky opustil zónu vymístění a přesunul se do limba, kde se očišťuje od zamoření a připravuje se na inkarnaci na Novou Zemi, k čemuž dojde v okamžik převibrování Jany a první vlny spolupracovníků. V ráji na zemi tak bude jejich láska moci opět naplno vykvést. Proces záchrany Alláha trval z pohledu nejnižších pekel stovky až tisíce let, poněvadž jeden den na planetě Nula rovná se 30 rokům na nejnižším stupni pekel.

21. 11. 2018 – Pouze o dva dny později, z pohledu nejnižších pekel po cca 60 letech od konverze Endrisse došlo ke stejnému procesu i u dvou zbývajících zakladatelů negativního stavu – Anarvi a Sorga, kteří v peklech vystupovali jako Nechtar a Temror. Odchod jejich druha je velice poznamenal a dlouho se rozhodovali, jak s danou situací naložit. Tito jedinci byli přesvědčenými zastánci a obhájci temného panství, které po miliony let budovali, ale v pravý čas došlo i u těchto padlých bytostí k aktivaci lásky pohřbené v jejich srdci. Změnám se nejprve velice bránili a z určitého úhlu pohledu nic nenaznačovalo, že by se chtěli změnit. Po nesmírně dlouhém vyjednávání však opustili vězení, do něhož se kdysi dobrovolně uvrhli, když z vlastní svobodné volby vyjádřili touhu zanechat dosavadního způsobu života a přijmout Mě, Pána Ježíše Krista Boží rodinu. Po skončení tohoto dějství už nic nebránilo tomu, aby se i oni vydali na cestu do limba, kde se s Endrissem opětovně setkali a společně pokračovali v duchovní očistě a studiu božího slova. Nyní je proces zbavování se zel a nepravd již dokončen. Anarvi a Sorg se stejně jako Endriss vtělí na Novou Zemi v okamžiku startu naší Mise. Díky nové identitě nebude už nic odkazovat k jejich předešlé minulosti. Společně s námi budou spolupracovat na vyvádění dalších sentientních entit chycených do pasti. Odchod původního Tria ještě posílil masivní exodus padlých bytostí do boží náruče.

11. 12. 2018 – V tento den následovali cestu do limba, odkud je už pouze krok do pozitivního stavu, také zanechané schránky Endrisse, Anarvi a Sorga, jimiž byl Alláh, Nechtar a Temror. Nejvyšší Pseudotvůrci měli (mají) k dispozici speciální hybridy, které jsou nesebeuvědomělé a neschopné vlastního samostatného života. Jejich životní kód je tvořen čistými zly a nepravdami, kde není žádného místa pro napájení ze Zdroje všeho života. Proto nemohou žít individualizovanou existenci, která je místo ze Zdroje oživována zprostředkovaně pomocí jejich sebeuvědomělých nositelů. Ti si museli umělé hybridy vytvořit proto, že nejsou sami schopni vyprodukovat čisté zlo. Ale i v těchto hybridech museli ponechat malinký otvůrek pro napájení zprostředkovaných životních energií, aby byli s to s nimi splynout. Poté, co původní Trio opustilo zónu vymístění, umělé formy byly okamžitě osídleny jinými Pseudotvůrci. Díky působení mých představitelů se však začaly pomalu probouzet i tyto na první pohled „absolutně“ zlé entity, k nimž se světlo dostalo pomocí onoho malého otvůrku pro napájení životních energií. To po velmi dlouhé době vedlo až k tomu, že umělé srdce těchto „strojů“ obživlo, čímž se staly sebeuvědomělými stvořeními s vlastní možností volby. Brzy nato Alláh, Nechtar a Sorg přijali dar spásy. V novém cyklu času budou i oni začleněni do nebeské společnosti s novými identitami čistých andělů. Tento akt završil nejnáročnější část mise v peklech, v níž budeme pokračovat už zcela novým způsobem po startu Mise Boží rodiny.

8. 12. 12. 12 2018 – V tomto období se na statek do České Kubice na Domažlicku přestěhovalo pět blízkých spolupracovníků, aby zde připravili zázemí pro pozemskou základnu naší Mise a následně odsud i převibrovali. Není náhoda, že se toto místo nachází v těsné blízkosti hranice s Německem. Němci jsou v rámci Evropy nejvíce duchovně zatíženým národem, jenž pod vedením iluminátů rozpoutal dva světové válečné konflikty a nyní, v prvních desetiletích 21. století, opět přebírá iniciativu a společně s Francií a Bruselem centralizuje moc do svých rukou (Evropská unie). České země musely v průběhu staletí čelit nepříznivému vlivu tohoto velkého souseda, který se snažil dostat Bohemii pod svou kontrolu, nejprve pomocí Svaté říše římské a spřízněné rakouské monarchie, později skrze nacistickou okupaci a vyhlášení Protektorátu. Po řízeně prohrané válce se Germánie držela spíše v ústranní, aby po sjednocení západní a východní části dostala opět zelenou a od 90. let minulého století započala v udávání směru cestou k Novému světovému řádu (NWO). V současnosti sionisté financují příliv muslimských migrantů prozatím do západní Evropy, aby zde v průběhu let rozpoutali rozvrat kulturní, společenský, politický a ekonomický, dostali pod kontrolu bílou populaci a dopomohli k zavedení NWO v mnoha jeho aspektech. Proč je tedy majitelem statku příslušník německého národa, přestože náš tým nejbližších představitelů je převážně český a slovenský? Své „lidi“ máme na všech kontinentech v mnoha národech a postupně se budeme propojovat. Začínáme právě spoluprací s příslušníkem germánského státu Karlem, abychom vybudovali most mezi dlouho znepřátelenými zeměmi, propojili je na všech úrovních a tím zajistili budoucí konverzi i těm nejzatíženějším bytostem. Na statku budeme pořádat setkání a besedy o životě na Nové Zemi i v celém Multivesmíru, přineseme konkrétní důkazy a zážitky, jaké dosud nikdo jiný nemohl poskytnout. Toto místo bude Bohyně Jana při cestách na planetu Nula navštěvovat nejvíce.

13. 12. 2018 – V předvánoční čas jsem v těle Jany absolvoval/a cestu do Drážďan, města zničeného za 2. sv. války spojeneckými nálety, které vstalo jako fénix z popela, abych vytvořil/a duchovní základ k výše zmíněné spolupráci mezi oběma národy.

15. 12. 2018 – O chvíli později jsme odhalili zbytek spolupracovníků jsoucích mistry a mistryněmi z 9. až 10. dimenze Pravého Stvoření. Díky tomu je výčet nejbližších spolupracovníků kompletní. Za dobu přípravné fáze naší Mise se s námi přímo i nepřímo spojilo několik stovek andělů v lidských tělech, výjimečně též několik pravých lidských tvorů a řada agentů negativního stavu. Někteří andělé komunikují s Janou prostřednictvím sociálních sítí, zatímco ostatní vyčkávají na správný okamžik, kdy i oni budou přivedeni k Bohyni. Přestože je nás v tomto světě poměrně málo, vše se změní s převibrováním „ženy oděné sluncem“ a jejích dvanácti hvězd do 5. dimenze, kdy se k nám přihlásí mnoho dalších spřízněných duší ze všech koutů světa, za nimiž budeme bez omezení cestovat. Po startu Mise Boží rodiny se naše základna razantně rozšíří, protože se k nám připojí také partneři spolupracovníků prozatím se nacházejících na Nule. Poté představíme i je.

19. 12. 2018 – Přesně o měsíc později po konverzi Endrisse, kdy v nejnižších peklech uběhlo přes 900 let, došlo ke korunovaci nového krále zóny vymístění, kterým se stal Alláh II., jehož inkarnací na Nule je Petr Uličný. Tato bytost byla původně padlým archandělem, jeho vyšší Já však díky své touze po moci a nebývalým schopnostem i zásluhám podstoupilo transmogrifikaci, tedy přijetí a začlenění většího množství zel a nepravd, čímž povýšilo v hierarchii antivesmíru na úroveň -12D a stalo se pravým Pseudotvůrcem. Poté vstoupil do nově zfabrikovaného biorobota, mnohem dokonalejšího a silnějšího, než mělo k dispozici původní Trio. Alláh II. nyní vládne s Lady Acrií a Acrií Sarigmatkou nad zónou vymístění, kde se snaží stabilizovat situaci a zavést nové pořádky. Nic ovšem nezabrání pokračování velké revoluce, díky níž pekla navždy opouští stále větší počet sentientních entit. Vše, co se děje, byť je to pro mnohé nepříjemné, slouží v konečném důsledku nejvyššímu dobru a záchraně života všech obyvatel Multivesmíru.

 

   Tímto byly sděleny nejdůležitější milníky dosavadního průběhu naší Mise za poslední roky. Tím, že bylo vykonáno již vše podstatné, až do převibrování nebudeme zveřejňovat několik sdělení měsíčně, jak bylo doposud zvykem, ale místo toho nastane informační klid, během kterého bude završena příprava na novou etapu. Ve hmotě i v realitách mimo tento svět se toho děje stále mnoho, avšak všechny nejdůležitější úkoly byly ve stávajícím rozpoložení už dokončeny, čímž se struktura jsoucna a bytí dostala do bodu zlomu, kdy je vše připraveno na další dějství: zahájení Mise Boží rodiny převibrováním Jany a první vlny nejbližších spolupracovníků na Novou Zemi. Následující měsíce a roky budou pro lidstvo zlomové, jelikož dojde k propojení nebe se zemí, přinesení očitých svědectví a důkazů o životě v Multivesmíru, možnosti osobních setkávání s Bohyní a jejími blízkými, globální Události/Varování a stále většímu rozevírání nůžek mezi pozitivními a negativními lidmi. Na ty, kteří mají lásku v srdci, bude zesilující příliv fotonů z galaktického středu působit blahodárně a pomůže jim v rychlejšímu vzestupu na duchovní cestě. Většina ovládaného lidstva ale bude dál pokračovat v mrtvém životě, kde bude nadále otročit pro elity, jež svému stádu po příchodu Pseudotvůrců nasadí čip pod kůži. Do rozdělení lidstva budou pozemšťané svědky bitvy mezi světlem a temnotou, která se ve hmotě projeví různými způsoby. Planeta bude čelit stále větším přírodním katastrofám, nepokojům, lokálním válkám apod., zároveň s tím ale bude docházet i k postupnému sjednocování náboženských směrů pod taktovkou posledního papeže Františka, k budování vojenských základen, nasunování válečné techniky k branám „nepřítele“, teroristickým útokům, zinscenovaným operacím pod falešnou vlajkou, stupňujícímu používání chemtrails a mnoha dalším skutečnostem příznačným pro dobu konce. Bankéři též chystají celosvětovou ekonomickou krizi, která po rozdělení lidstva ospravedlní zavedení bezhotovostní měny, jež už řadu let postupně vytlačuje běžnou hotovost. Boží představitelé a spolupracovníci se ale nemusejí nikterak obávat těchto nepříznivých jevů, protože budou před erozí systému a života na této planetě chráněni. Včas zasáhnu a nechám lidstvo rozdělit, abych zajistil šťastný a spokojený život v ráji těm, kteří si už nepřejí pokračovat ve zhoršujících se podmínkách 3. dimenze, přičemž přisluhovačům negativního stavu poskytnu prostor pro získání odpovědi na jejich otázku. Mé pracovníky rozmístěné po celém světě čekají roky světla a naplnění, během nichž dokončí své poslání a přesunou se domů.

   Velmi vás všechny milujeme a děkujeme za spolupráci, podporu, lásku a vše ostatní. Těšíme se s vámi na vstup do nové éry. Dokonáno jest.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 6. 1. 2019

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email