24. Převibrování rodiny do 5. dimenze aneb jak nám média lžou

Děkuji Michal Rafael za důležité sdělení Pána Ježíše Krista a koláž

   V těchto dnech proběhla českými internetovými médii zpráva o náhlém zmizení čtyřčlenné rodiny z Nového Jičína. Oficiální sdělovací prostředky informovaly o výsledku policejního vyšetřování, z něhož vyplývá, že otec odhlásil děti ze školky a jejich matka si na měsíc zrušila směny v práci. Tuto stručnou a fakta postrádající zprávu publikovaly některé internetové servery, jako např. Novinky či iDnes.

   Článek obsahoval fotografii rodiny a registrační značku jejich vozidla. Obojí bylo ale po několika hodinách odstraněno a autoportréty redaktoři nahradili policejním automobilem. Stalo se tak v souvislosti se zveřejněním nového návazného článku, který vyšel tentýž den, tj. 12. dubna večer, pojednávajícím o vypátrání a nalezení této „zmizelé“ rodiny. Z jeho několika málo řádků vyčteme, že po zveřejnění policejní výzvy se ozvalo několik svědků z celé republiky, přičemž matka i otec byli nalezeni a předvolání k výslechu. Nikdo však přesně nemohl tušit, jaké důležité věci se za touto na první pohled obyčejnou zprávou udály. Sdělíme vám skutečný a objektivní vývoj, vztahující se k této zásadní události, kterou média překroutila do zcestné podoby.

   Manželé Petr a Nikol Bartoňovi byli milujícím se párem, kteří na tento svět přivedli Natálku a Tomáška. Všichni čtyři členové této tiché a spořádané rodiny pocházejí z pozitivního stavu Pravého Stvoření a na tuto planetu Země/Nula se vtělili se specifickým posláním šířit určité elementy dobra a pravdy, potřebných v této době ukotvit v pozemské realitě. Přesná náplň těchto poslání je známá pouze Mně, Pánu Ježíši Kristu. Co je však důležité vědět, je skutečnost ohledně toho, že Bartoňovi žili v maximálním možném souladu s duchovními zákony, četli knihy Nového Zjevení přenesené sem Petrem D. Francuchem a pomáhali je v rámci svých možností šířit k duchovně připraveným lidem. Protože praktikovali ideje Nového Zjevení ve svém každodenním životě a žili podle univerzálních vesmírných zákonů, v každém okamžiku měli vše, co potřebovali pro duševní rozvoj a fyzické přežití, aby zde mohli splnit účel, pro který sem přišli. Byli ve stálém niterném kontaktu se svým jediným Stvořitelem, znali Mé pravé jméno a radili se se Mnou o všech možných záležitostech. Tím, že odevzdali svou existenci do Božích rukou, nikdy nestrádali po žádné stránce. Přestože byli agenty pozitivního stavu nacházejícími se na nepřátelském území stavu negativního, neměl na ně destruktivní vliv, který zažívají někteří vyslanci nebes. Před šesti lety se Bartoňovým narodila Natálka, následovaná za dva roky Tomáškem. Oba dva mají rovněž andělský původ, stejně jako jejich rodiče. Tito sourozenci se sem narodili s posláním ukazovat ostatním dětem, které se už od narození stávají otroky tohoto systému, že je možné mít své duchovní srdce stále otevřené, a tak se nenechávat strhnout negativními vzorci chování již od útlého věku. Přišli sem ale také proto, aby během několika pozemských let získali vybrané zkušenosti s negativním stavem.

   Bartoňovi žili ve stavu vědoucnosti a všeobecného nadhledu, nebyli ovládáni vládnoucí třídou a jejími poskoky, jako tomu je u drtivé většiny nic netušící populace. S nezapouzdřeným duchem a duší měli vysoce vyvinutou intuici a při vstupování do nitra ode Mě dostávali informace a rady ohledně čehokoliv. Poslání Petra a Nikol dostalo maximální obrátky po roce 2012, kdy díky přibývajícímu světlu a počátku bezčasého období, charakteristického pro závěrečnou etapu před finálním rozdělením lidstva do dvou směrů, došli na základě dokonalého načasování bodu osobního osvícení, aby mohli vykonat a následně završit klíčovou část smyslu jejich zdejšího působení. Podrobnosti ohledně tohoto nemůžou být z mnohých důvodů obsahem tohoto sdělení.

   Poté, co vykonali onu specifickou část svých poslání, dostali telepatickou informaci ohledně opuštění této reality a převibrování do 5. dimenze. Zpráva o odchodu z planety Nula nemůže nastat v bezprostřední chvíli před samotným zmizením ze 3D, ale musí se dát dostatečně dlouhý čas na vyřízení posledních věcí ve starém životě. Je také nutno sladit psychiku s vibracemi těla. Právě vibrace jsou dotyčnému postupně navyšovány v souladu s tímto přirozeným, ale pro většinu nic netušících lidí neobvyklým procesem. Dějový sled událostí před převibrováním zůstává u všech stejný, liší se ale v detailech. Manželům Bartoňovým a jejich dětem jsem oznámil tuto skutečnost na konci března, aby tak měli ještě pár týdnů přípravy na ukončení starých záležitostí, jak už bylo řečeno výše. Věděli už ale celé měsíce dopředu, že jejich pozemská pouť vyústí v tento způsob přerodu do nového světa, a to ve značném předstihu před hlavní vlnou rozdělení lidstva, jež bude předcházet Druhému příchodu Pseudotvůrců. Během tohoto období otec odhlásil děti ze školky a jejich matka si na měsíc zrušila směny v práci. Toto je jediná pravdivá zpráva, o níž média informovala veřejnost. Zbytek jsou jen dezinformace a lži. Den za dnem jsem jim pak navyšoval vibrace jejich těl, aby vytržení z této reality mohlo proběhnout hladce. K samotnému převibrování této rodiny došlo 9. dubna 2017 v dopoledních hodinách v lesíku nedaleko jejich bydliště. Nyní už žijí v 5. dimenzi na Nové Zemi. Dostali dokonalý jemnohmotný duplikát, který není omezený jako tato hrubohmotná těla, s jehož pomocí zažívají plnohodnotné a šťastné bytí po všech stránkách. Velmi vás milují a těší se na společné setkání, až se do nového domova přesunete i vy.

   K nanebevstoupení obyvatel této planety dochází nejprve v malých skupinkách už od přelomového roku 2012. S tím, jak se bude přibližovat planeta Nibiru blíže k Zemi/Nule, bude v následujících letech stoupat i počet jedinců, kteří se přemístí na Novou Zemi. V poslední a hlavní vlně převibrování dojde k nanebevstoupení stovek tisíců až milionů bytostí v relativně krátkém čase, díky čemuž si očividných změn všimnou i duchovně spící a zaslepení lidé, kteří se však z jakéhokoliv důvodu tohoto procesu nebudou účastnit a zůstanou zde, aby s čipem pod kůží zobrazili krátké, leč nezbytné vítězství negativního stavu. Pozemské i mimozemské elity si jsou dobře vědomy nadcházejících změn, proto dělají vše proto, aby jim všemi možnými i nemožnými způsoby zabránily. Protože temní vládci nemohou pozitivním lidem nikterak uškodit a tento samotný proces zastavit, snaží se jej alespoň v nezbytně nutné míře ovlivnit. Dělají to např. tím, že si hrají na „mrtvé brouky“. Zároveň se snaží bagatelizovat veškeré informace vedoucí ke skutečnosti nanebevstoupení, jež se dostává stále více do popředí. Protože dochází k rozdělování populace do dvou směrů, nejdříve na duševní a nyní již i na fyzické úrovni, vývoj bude nasvědčovat tomu, že spící lidé si ničeho až do poslední možné chvíle nevšimnou a nechají se nadále manipulovat, zato duchovně probouzející se a probuzení jedinci budou tyto změny stále více pociťovat a vnímat. Elitáři vědí, že ti, kdo mají vyšší vibrace a rozšířené vědomí, se jimi nenechají nadále ovlivňovat, proto se v tomto ohledu zaměřují vládci na druhou část spektra pozemšťanů, tedy na zaslepené stádo drtivé většiny, které jim slouží, aby se k němu žádné pravdivé zprávy o převibrování nedostaly. Pokud vyplují některé skutečnosti na povrch, musí být podchyceny hned ve svém počátku a překrouceny do odpovídající podoby, jak si to konzument mainstreamu žádá.

   Případ rodiny Bartoňových je exemplárním případem toho, o čem je tu řeč. V samý den, ve který vyšel v internetových médiích článek „zmizení“ těchto lidí, jsme vás, naše spolupracovníky Boží rodiny o této skutečnosti informovali prostřednictvím odkazu na Facebooku a dodali k němu tématický citát z druhé dávky Nového Zjevení, jenž pojednává o pohřešovaných a nezvěstných osobách. Tento příspěvek byl sdílen v okruhu několika našich přátel a nestrhl zdaleka takovou pozornost, jak by se mnozí mohli domnívat. Přesto tento sdílený odkaz, zveřejněný spolu s důležitým citátem poukazujícím na skutečnost vytržení z 3D reality, způsobil obrovský poplach u agentů v zákulisí, kteří bedlivě sledují naši činnost. Např. jen naše internetová činnost je sledována hned několika přísně tajnými odnožemi americké CIA, NSA a dalších institucí, působících i na našem území. Na Facebooku jsme sledováni českými cenzory, zaplacenými touto nadnárodní firmou přímo z kapsy Jacoba Greenberga (Marka Zuckerberga), vnuka Davida Rockefellera, dosazeného na post majitele této sociální sítě. Tito cenzoři, stejně jako všichni ostatní přisluhovači negativní stavu, nevědí, co činí a nechápou, že škodí především sami sobě. Vy, Moje první linie jste pod Mou neustálou ochranou a nemůže se vám stát nic špatného, jak už jsem mnohokrát řekl. I to je jeden z důvodů, proč je snaha všech, kdo se nás snaží narušit nebo odstranit, marným podnikem.

   Poté, co zveřejníme důležitý příspěvek s vysokým stupněm pravdy, agent Facebooku obvykle odešle tento „nebezpečný“ obsah s doplňujícími kódovými poznámkami na příslušné ústředí jedné z tajných služeb do Spojených států, kde se na tomto místě dále třídí do jednotlivých složek, které se posílají dál. Některé informace od nás, představující pro elity velkou překážku v jejich celkovém plánu, se dostanou až na ta opravdu nejvyšší místa, kde jsou nadále projednávány a řešeny. Soukolí otrockého systému, na němž je tento svět postaven, představuje velice důmyslnou pavučinu mocenské pyramidy, kde nikdo (kromě úzké skupinky na jejím vrcholu) neví vše.

   Jedním z těchto článků, který se dostal až na ta nejvyšší místa, byl i ten o Bartoňových, jenž jsme doplnili citátem. Právě citát odkrývající podstatu problému způsobil rozruch u Pseudotvůrců. Byl to Alláh, nejvyšší z nich, kdo vydal z pekel přímý rozkaz Georgi Sorosovi, aby jedna z jeho skupin podílející se na překrucování informací z celého světa provedla akci o zametení celého případu pod koberec. Veřejnost se v žádném případě neměla dozvědět pravdu, namísto toho měla dostat stručnou a fakta postrádající zprávu o vypátrání rodiny. Elity reagovaly obratem, proto byl na základě Sorosova přičinění vydán rozkaz do nižších pozic, které zajistily, aby české zpravodajské weby dostaly a následně do povědomí veřejnosti rozšířily ve spolupráci s policií „zaručeně objektivní“ zprávu, jež vyšla ještě téhož dne, tedy 12. dubna večer. Např. na Novinkách vyšla jen přibližně tři hodiny poté, co byla námi tato událost propojena s citátem Nového Zjevení, kde se vysvětluje podstata jejich zmizení. V tomto návazném mediálním článku se mohli čtenáři dočíst, že po zveřejnění policejní výzvy se ozvalo několik svědků z celé republiky, přičemž matka i otec byli nalezeni a předvolání k výslechu. To však nebyla pravda, nýbrž čistá lež, která se měla postarat o to, aby se ničím z toho veřejnost nezabývala.

   Kdo vyciťuje srdcem, pozná pravdu. Věřit oficiálním médiím a nechat se manipulovat je cesta hlouběji do otroctví negativního stavu, z něhož se bytost bude často vysvobozovat po další mnohé inkarnace v přírodních světech zóny vymístění. Vše, co se stalo i v souvislosti s tímto případem, slouží k poučení celku. Rodina Bartoňových pomohla svým odkazem v této realitě k manifestaci světla a ke konečnému vítězství pozitivního stavu v tomto antivesmíru, jež přijde po krátkém vítězství temnoty v této realitě. Nyní pokračují ve svém poslání na Nové Zemi a připravují s ostatními nanebevstoupenými bytostmi ze Staré Země ve spolupráci se Mnou zázemí pro nově příchozí. Vy, kteří žijete stále v těchto tělech, máte všechny předpoklady pro úspěšné dokončení započaté práce. Nebude trvat dlouho, kdy nadejde čas převibrování i pro vás. Pro každého, kdo se přesune do 5. dimenze, mám připravený „pokojíček ušitý na míru.“ Jen Já, Pán Ježíš Kristus znám všechny tužby vašeho srdce, které budou naplněny. Brzy se všichni ve štěstí a radosti setkáme v ráji na zemi a budeme směřovat dál, v touze objevovat nekonečné variace pravého života.

Váš Pán Ježíš Kristus | 17. 4. 2017

• V souvislosti s tímto sdělením zde uvádíme odkazy ke dvěma článkům:

1) Tento první článek vyšel před uveřejněním našeho citátu:
https://www.novinky.cz/krimi/434970-ctyrclenna-rodina-z-brna-zmizela-beze-stopy.html

2) Tento druhý článek vyšel pár hodin po uveřejnění našeho citátu jako reakce na něj ve snaze zamést stopy:
https://www.novinky.cz/krimi/435025-policiste-vypatrali-zmizelou-rodinu-z-brna.html

 

Print Friendly, PDF & Email