Sdělení Pána Ježíše Krista pro spolupracovníky Boží rodiny na Zemi/Nule

Přijato archandělem Rafaelem v těle Michala R. od března 2016.

 

Obsah:

  1.  Buďte vděčni za to, že žijete v době transformace na této planetě

  2.  Hledejte pouze to, co vás spojuje s ostatními

  3.  Jediným lékem na všechno nemocné, zprzněné a ukradené z Pravého života je Láska = vyšší vibrace

  4.  Najdete Mě ve svém srdci, zbaveném strachu a sebepodceňování

  5.  Základem transformace a vzestupu do vyšší dimenze je zvyšování vibrací, rozšiřování vědomí

  6.  Čím vyšší vibrace Lásky bytost má, tím více pomáhá ostatním, tím méně myslí na svůj prospěch

  7.  Transformace lidstva by se neobešla bez pomoci vyspělejších vesmírných civilizací, které úzce spolupracují se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem

  8.  Kdo odevzdává svou moc jinému, stává se bezmocným

  9.  Blíží se čas rozdělení lidstva do dvou hlavních směrů

10.  Starý zákon Bible svaté není ode Mne, jediného Stvořitele všeho a všech, Pána Ježíše Krista!

11.  Čím více stoupáte na duchovní spirále, tím více pravdy jste schopni přijmout

12.  Nanebevstoupení, neboli převibrování do vyšší dimenze Multivesmíru, je opuštění reality bez prožitku smrti fyzického těla

13.  Transformace je cesta do nebe, transhumanismus je cesta do pekel. Transhumanismus přinese větší zotročení, transformace přinese vysvobození

14.  Událost, kterou jsem popsal i pod názvem „VAROVÁNÍ“, je dalším důležitým „urychlením“ transformace hned po 21.12.2012

15.  Odhoďte konečně strach z čehokoli a nechejte se vést Mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Nikdo vás nezná, nemiluje a nechrání tak dokonale, jako Já, váš nejlepší a nejoddanější přítel a Láska

16.  Sexualita a sexuální vztah mezi mužem a ženou, přesněji mezi maskulinitou a feminitou, je základním předpokladem spolutvoření v duchovních, intermediálních a přírodních světech Multivesmíru

17.  Jak jednoduše popsat život v 5. dimenzi Pravého stvoření? Jako sen, který se u vás na Nule nazývá utopií

18.  V Multivesmíru je vše propojeno, je to jeden živoucí organismus a každá, byť nepatrná, částečka ovlivňuje celek

19.  Zákon svobodné volby je podmínkou existence života, ale nemůže být chápán jako absolutní

20.  Není jediné náboženství na této planetě, které by nebylo ovlivněno, nebo přímo vytvořeno strůjci a služebníky negativních entit

21.  Lidstvo je odděleno ode Mne, Boha, Pána Ježíše Krista a od ostatních ve Stvoření, žije v izolaci kvůli experimentu a svým volbám

22.  Několik doplnění k poslednímu soudu

23.  Zjevovaná pravda Božího slova

24.  Převibrování rodiny do 5. dimenze aneb jak nám média lžou

 

Print Friendly, PDF & Email