Proč je počasí naprosto nevyzpytatelné? Protože je uměle řízeno…

   Počasí je dnes zcela nevyzpytatelné. Extrémní sucho či extrémní srážky jsou dnes stálým mediálním tématem.

   Možná za to částečně může matka příroda, ale z velké, zřejmě převážné míry za to nese odpovědnost dennodenně prováděné geoinženýrství/klimaterorismus, čili neustálé umělé ovlivňování počasí. (V Česku jsme právě udržováni v režimu sucha (https://zpravy.idnes.cz/sucho-voda-hladina-rek-srazky-extremni-dyr-/domaci.aspx?c=A180513_230849_domaci_ane, )

   Klimateroristé, jinak též geoinženýři či majitelé počasí (ovládáni světovými elitami), ovládají/řídí/ovlivňují/“vlastní“ již celosvětový koloběh vody v přírodě (hydrologický cyklus) natolik, že mohou celému světu přidělovat či odpírat vodu dle svého rozhodnutí. Jsou schopni dlouhodobě zcela vysušit či bleskově zaplavit celé státy, umějí se „trefit“ i pouze na konkrétní místa (jednotlivá města, domy, pozemky atd.).

   Na této své schopnosti pracují intenzívně, v tichu a tajnosti již 50 – 70 let i více… (viz štítek Dane Wigington).

   Manipulace počasí viditelné na oficiálních obrazových zdrojích jsem na tomto blogu několik let popisoval a komentoval téměř denně, překládal články a videa, ale za tu dobu mě to začalo nudit. Lidé, kteří to chápali, to uměli pozorovat sami, a noví se těmto informacím zuby nehty bránili…  tak jsem s psaním skoro přestal.

   Ale když čtu teď diskuse pod zmatečnými články mediálních „meteorologů“, vidím, že lidé si hodně všímají, že situace v počasí je celá divná, a možná tedy by někteří byli více naklonění k pochopení této „nepochopitelné a nemožné“ věci, že někdo přímo před našimi zraky zcela řídí a ovládá „naše“ počasí. 

   Na tomto  blogu jsou již stovky článků o umělém počasí, a všechny jsou stále platné a aktuální. Manipulace probíhají dennodenně, úplně všude a stále stejnými technikami. (Občas upgradovanými.)

   Avšak staré články nikdo nečte, takže pokusím se do toho znovu zapracovat (což už jsem sliboval, ale nedodržel.)

   Rád bych každý den přidal nějaký střípek (doklad manipulace) do mozaiky.

 

Základní rysy současného umělého/manipulovaného/řízeného počasí:


1. Veškeré počasí na této planetě je nepřetržitě řízeno/ovládáno/ovlivňováno klimateroristy pomocí systému klimatických zbraní (=zařízení vydávající mikrovlnné či jiné frekvence k řízení pohybu vzdušných mas, které byly učiněny vodivými pomocí vzdušně rozptylovaných aerosolových částic čili chemtrails.).

2. Proč to dělají? Záměrem klimateroristů (řízených světovými elitami) je působit škody, vyvolávat chaos a strach lidí a činit masy lidí ochotnými přijímat „státní opatření“, významně redukující občanské svobody.

3. Mediální předpovědi počasí nejsou žádné předpovědi, nýbrž plány činnosti klimateroristů, které tito sdělují mediálním „meteorologům“ přes různé „počítačové modely“ či  „agentury“.

4. Proč se tyto „předpovědi (=plány) tak často mění a nevycházejí?

   Masy vzduchu (například  nesoucí množství vody potřebné pro přívalové deště) jsou i přes ovladatelnost pomocí aerosolů a radiofrekvencí velmi fluidní, a klimateroristé zatím neumějí jejich pohyby řídit stoprocentně  (ale odhaduji, že tak na 90%), a tak své konkrétní krátkodobé (natož dlouhodobé) plány operativně rychle mění dle situace. Viz předpovědi (=plány) na letošní měsíc květen: už je to až komické, jak se několikrát denně střídají protikladné předpovědi.

   Například masa vzduchu hnaná nad jižní Čechy za účelem bouří (když meteorologové v médiích hystericky varují, že se na jižní Čechy „řítí“ prudké bouře) se poněkud uhne z řízeného směru, nebo se srazí s masou opačné teploty trochu jinde než plánováno, takže bouře nejsou vytvořeny tam, kde původně klimateroristé oznámili, ale třeba jinde, nebo nikde. Lidé pak v diskusích pod články vyjadřují své znechucení z práce meteorologů….

   Ti v tom mohou být dost nevinně, pokud jenom odpapouškovali plán klimateroristů sdělený přes nějaký „počítačový model“ –  nemohli tušit, že klimateroristé se rozhodnou během pár hodin jinak.

   No, jsou možná někteří mediální velmi naivní užiteční meteoidioti, kteří o manipulacích nic netuší, zejména ti, kteří se narodili před 30-40 lety; ti už zažili pouze manipulované počasí.

   Avšak musí být i takoví, kteří jsou skutečně meteorologicky vzděláni, zažili ještě celkem „normální“ počasí před více než 40 lety a musí jim být jasné, že matka příroda by to, co se děje v počasí teď,  nedokázala… Ti však „drží basu“ s klimateroristy, a tiše mlčí, držíce se svého dobrého bydla na ČHMÚ….

K tématu:  http://orgo-net.blogspot.cz/2018/05/konecne-nam-snad-dodaji-dest.html

Zdroj:  http://orgo-net.blogspot.cz/2018/05/proc-je-pocasi-naprosto-nevyzpytatelne.html

Print Friendly, PDF & Email