Počasí je nepřetržitě celoplanetárně řízeno, což způsobuje jeho abnormalitu

   Počasí se v současnosti po celé planetě chová tak abnormálně (zemětřesení, tsunami, tornáda, sucha, požáry, vyšinuté počásí, náhlé změny teplot atd.), že to nemůže být jinak, než že počasí je zřejmě uměle řízeno za pomoci GEOINŽENÝRINGU A MODIFIKACE POČASÍ (rozprašování chemtrails, Haarp atd.) uměle tak, aby to vyhovovalo v některých případech záměrům (vojenským, obchodním, politickým, mocenským, majetkovým atd.) jeho „majitelů“, a tyto záměry jsou bohužel naplňovány pomocí ničivých meteorologických jevů.Ůčinky modifikace počasí poškozují a ničí naši planetu. Je jasným důkazem existence technologie modifikace počasí.

   Umělé počasí máme tak evidentně před očima, že jeho projevy málokdo dokáže se zdravým rozumem nevnímat .Dá se připustit, že se jedná o záměrné a svévolné jednání vlád, systému, vojenskoprůmyslového komplexu ve prostě těch, co chtějí mít obyčejné lidi pod kontrolou.

CHEMTRAILS: REALITA GEOINŽENÝRINGU A MODIFIKACE POČASÍ
http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/1278-chemtrails-realita-geoinzenyringu-a-modifikace-pocasi

Zdroj:  Karel Konečný (AA Michael) – Google+

Print Friendly, PDF & Email