ODHALENÍ PRAVÉ THORY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   nastal čas odhalit dlouho utajovanou pravou identitu naší blízké spolupracovnice s nesmírně náročným posláním, Helenky. Z mnoha duchovních důvodů nebylo možné znát její původ, a proto byla představena jako anděl z 8D, později jako mistryně Miriam z 9D. Její pravé jméno je Helena Thora Rafaela, superstvořenec zařazený do civilizace archanděla Rafaela v 11D. Jejím partnerem není Adama, jak bylo dříve oznámeno, ale Petr Rafael (v předchozí inkarnaci Petr Daniel Francuch, první transmiter knih Nového zjevení), který na ni čeká v novém těle na Nové Zemi. Thora a Siri byly sestry, nikoli dvojčata, které působily zejména v době napadení Asgardu Pseudotvůrci a ve svém srdci ukrývaly klíč k Bifrostu. Obě byly velmi pronásledovány a velmi trpěly kvůli svému původu a poslání, protože byly přímými inkarnacemi superstvořenců AA Rafaely a AA Adriany Michaely a zasloužily se mimo jiné o zastavení šíření viru do nejvyšších dimenzí pozitivního stavu. Když Pseudotvůrci objevili existenci Mojí přímé inkarnace Jany, cestovali v čase (což od propuštění v roce 1987, těsně po vzniku nové Boží přirozenosti Pán Ježíš Kristus, jim v rámci zóny vymístění bylo umožněno) a zařídili, aby se sem inkarnovalo mnoho bytostí z nejvyšších dimenzí pekel, které mají za úkol narušovat naši Misi Boží rodiny. Některé se staly na nějaký čas i přímými spolupracovníky a členy Týmu Boží rodiny, jiné byly rovnou součástí tzv. Antitýmu. Vše mám nejen pod svou kontrolou, ale děje se tak v rámci Mého dokonalého plánu na vysvobození a spasení všech bytostí z negativního stavu. Jako Thora se všem představila Monika Nováková, později odhalená inkarnace spoluvládkyně pekel Acrie, uměle vytvořená bytost sloužící zároveň jako datasystém zóny vymístění, na který/ou jsou napojené všechny bytosti antivesmíru. Jejím úkolem bylo ukrást klíč k bifrostu, aby mohl být tento multidimenzionální portál a most zneužit k napadení nejvyšších dimenzí pravého stvoření Pseudotvůrci a armádou nadlidí. Jak to dopadlo, víte z předchozích sdělení (http://svetelneinfo.cz/dokonceni-leku-a-predani-klicu-k-b…/…).

   Helenka je spolu s Martinkou nejvíce trpící představitelkou PJKBR, protože má nejen spojitost s výše uvedeným Bifrostem, ale očišťuje zde spolu s ostatními ženami týmu BR ženský = feminní princip, aby mohl být navrácen zpět jedinému majiteli Pánu Ježíši Kristu a stal se jedním z důležitých prostředků spasení. Jak Helenka, tak i Martinka jsou přímými inkarnacemi AA z 11D, ale vzhledem k propojení s předchozími inkarnacemi do 9D používám i jména Thora a Siri, protože obě současné inkarnace na Nule navazují na jejich poslání.

Pro přehlednost nyní shrnuji, že v Týmu Boží rodiny jsou v současné době 4 superstvořenci archandělé:

Karel Michael
Michal Rafael
Martina Adriana-Siri Michaela
Helena Thora Rafaela

   Děkuji vám všem za oběť, spojenou s náročným posláním na Nule, velmi vás miluji a těším se na setkání v lepších podmínkách.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 18. 2. 2019

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email