O PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH V POZITIVNÍM STAVU

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA

 

Můj milovaný anděli, pracovníku světla, nikdy nejsi sám, přestože se tak v tomto světě mnohdy cítíš. Já, Pán Ježíš Kristus Boží rodina jsem neustále s tebou a podporuji tě společně s tvojí duchovní rodinou. V pozitivním stavu tě čeká láska ve všech podobách, jejíž součástí jsou samozřejmě i partnerské vztahy mezi mužem a ženou, které si nezadají s těmi pozemskými. Jsou daleko harmoničtější, krásnější a plnější ve všech aspektech, navíc v nich nedochází ke vzájemným rozporům a konfliktům. Pokud v této dimenzi žiješ s někým, koho opravdu miluješ a s nímž celým srdcem souzníš, pak si važ tohoto posvátného spojení, pečuj o něj a rozvíjej ho do stále krásnějších forem. Pokud však žiješ sám a nemáš možnost dát svou lásku druhé osobě, pak neroň slzy a neměj těžké srdce, neboť nejpozději po vzestupu na Novou Zemi nalezneš svůj drahý protějšek, nepoznáš-li ho podle plánu své duše ještě zde. Věz, že i když o něm prozatím nemusíš mít sebemenší potuchy, on/ona je ti stále nablízku. Nemusí přitom nutně jít o tzv. stvořenecké partnery, bytosti s velmi specifickým posláním tvořící okruh nejbližších spolupracovníků Bohyně Jany, kteří vznikli se svým protějškem v páru a jsou tak spojeni na všech úrovních. Vše se totiž odehrává současně na mnoha úrovních, proto bez ohledu na tvou roli a původ si můžeš být jist o existenci vysněného muže či ženy, s nímž/níž se v pravý čas na správném místě setkáš, abyste si vyměnili taje svých srdcí, vzájemně se obohatili, vyplnili svou existenci těmi nejušlechtilejšími druhy lásky a byli všeobecně šťastní a spokojení. Toužíš-li žít v páru, neměj pochyby o nalezení té nevhodnější osoby pro tebe, s jejímž vyšším Já se už dávno můžeš, ale také nemusíš znát. V obrovském Multivesmíru se nachází nepřeberné množství andělů majících stejnou touhu jako ty. I oni hledají a nalézají, nikdo nezůstává opomenut, zanechán a osamocen, pokud si tak sám nezvolí. Můžeš si být proto jist, že se začátkem nového života v Pravém Stvoření se tvoje cesta protne s cestou někoho, kdo k tobě ladí a s nímž budeš souznít způsobem, jaký jsi doposud nepoznal/a. Vztahy v pozitivním stavu jsou nesmírně skvostné a líbezné, plné potěšení a sametové jemnosti, prosycené stavem esenciální blaženosti, která je každým párem vyzařována do celého vesmíru. Muži a ženy žijící v páru mají moje požehnání, prostřednictvím kterého mohu do jejich vztahu uvolňovat jedinečné a neopakovatelné elementy dobra a pravdy, díky čemuž při intimním spojení i při každém okamžiku, kdy jsou tito jedinci spolu, mohu do jejich srdcí vlévat stále něco nového, nepoznaného, dobrodružného a nesmírně lahodného. Tímto způsobem jsou oba udržováni ve stále svěží kondici a jejich vztah se „neopotřebuje a neokouká“, proto může trvat až do věčnosti. Přesto mají oba jedinci možnost stav soužití kdykoliv přerušit, mají-li pocit, že si vzájemně předali vše, co bylo potřeba. Život v páru není nikterak limitován a podmiňován, je založen na vzájemné úctě a svobodě v pravém slova smyslu. V pozitivním stavu proto neexistuje jakýkoliv náznak žárlivosti, touhy svůj protějšek kontrolovat a ovládat. Nejsou zde přítomny ani vzájemná práva a povinnosti, které jsou individuální věcí mezi každým párem a mnou, Pánem Ježíšem Kristem Boží rodinou. Pokud se dvojice rozhodne vztah přerušit, muž i žena mají možnost vyhledat jiného partnera, po jehož boku budou zakoušet další a další aspekty věčného bytí a utvářet stejně krásný, naplněný a harmonický vztah jako ten předchozí, avšak takovým způsobem, který ještě nikdo předtím nezažil.

I já, Pán Ježíš Kristus založím se svou přímou inkarnací Janou rodinu, Boží rodinu, abychom ve vzájemné lásce vychovali dvojčata, chlapce a dívku, která se nám narodí na Nové Zemi. Budeme vzorem nejen pro lidi, ale též pro ostatní bytosti Multivesmíru, jež byly obdařeny svobodnou volbou, kterou využívají k tomu, co je naplňuje a baví. Je velice bohulibé utvářet partnerské vztahy s ostatními, protože tímto způsobem dochází k daleko intenzivnějšímu poznávání sebe sama, druhých i samotné podstaty života, který napájím, udržuji a rozvíjím společně s vámi. Je nesmírně krásné pohlédnout svému protějšku do očí, pohladit ho/ji po tváři, přitisknout své rty na ty jeho/její a ve vzájemném objetí proniknout do jeho/její nejniternější podstaty. V pozitivním stavu vás čekají ty nejúžasnější věci, pro něž se vyplatí navěky žít a spolupodílet se na tvorbě multivesmírného díla. Čekám na vás doma, kam se jednou všichni navrátíte.

Miluji vás.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA

 

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email