Nové Zjevení Pána Ježíše Krista od Petra Daniela Francucha

http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/cz_nove_zjeveni_pana_jezise_krista.htm

Obsah:

  Úvodní poznámka Pána Ježíše Krista pro každého případného čtenáře této knihy
  1.  Rozdíly mezi Zjevením Ježíše Krista a Novým Zjevením Pána Ježíše Krista
  2.  Přirozenost Pána Ježíše Krista
  3.  Zrada křesťanství
  4.  Druhý příchod Pána Ježíše Krista
  5.  Principy a užití nové duchovní hypnoterapie a procesu vcházení do nitra
  6.  Tajemství o Pseudotvůrcích
  7.  Pojetí antikrista
  8.  Poslední soud
  9.  Význam poslední večeře
10.  Obnovení, pozměnění a znovudefinování duchovních zákonů
11.  Pojetí hříchu a lidských problémů
12.  Pojetí života obecně a lidského života zvlášť
13.  Jak přežít lidský život
14.  Dosah nové přirozenosti Pána Ježíše Krista
15.  Tajemství Nového Zjevení
16.  Praktikování Nového Zjevení
17.  Umístění planety Nula, lidských tvorů a lidstva ve vztahu se vším ostatním
18.  Nový život pozitivního stavu
19.  Život po lidském životě
20.  Tajemství sexuality obecně a lidské sexuality zvlášť
21.  Tajemství stvoření a zóny vymístění
22.  Tajemství narození, smrti, vzkříšení, znovunarození, transfigurace a transformace
23.  Jak Pán Ježíš Kristus vládne nad svým stvořením
24.  Desatero nově navštívené
25.  Tajemství desíti duchovních principů
26.  Motlitba Páně znovu navštívená
27.  Tajemství nové motlitby formulované Pánem Ježíšem Kristem
28.  Tajemství životní cesty
29.  Několik objasnění struktury a povahy zóny vymístění
30.  Nové Zjevení v perspektivě
31.  Dodatek

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email