Nové Zjevení Pána Ježíše Krista od Petra Daniela Francucha

http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/cz_nove_zjeveni_pana_jezise_krista.htm

Obsah:

  Úvodní poznámka Pána Ježíše Krista pro každého případného čtenáře této knihy

  1.  Rozdíly mezi Zjevením Ježíše Krista a Novým Zjevením Pána Ježíše Krista

  2.  Přirozenost Pána Ježíše Krista

  3.  Zrada křesťanství

  4.  Druhý příchod Pána Ježíše Krista

  5.  Principy a užití nové duchovní hypnoterapie a procesu vcházení do nitra

  6.  Tajemství o Pseudotvůrcích

  7.  Pojetí antikrista

  8.  Poslední soud

  9.  Význam poslední večeře

10.  Obnovení, pozměnění a znovudefinování duchovních zákonů

11.  Pojetí hříchu a lidských problémů

12.  Pojetí života obecně a lidského života zvlášť

13.  Jak přežít lidský život

14.  Dosah nové přirozenosti Pána Ježíše Krista

15.  Tajemství Nového Zjevení

16.  Praktikování Nového Zjevení

17.  Umístění planety Nula, lidských tvorů a lidstva ve vztahu se vším ostatním

18.  Nový život pozitivního stavu

19.  Život po lidském životě

20.  Tajemství sexuality obecně a lidské sexuality zvlášť

21.  Tajemství stvoření a zóny vymístění

22.  Tajemství narození, smrti, vzkříšení, znovunarození, transfigurace a transformace

23.  Jak Pán Ježíš Kristus vládne nad svým stvořením

24.  Desatero nově navštívené

25.  Tajemství desíti duchovních principů

26.  Motlitba Páně znovu navštívená

27.  Tajemství nové motlitby formulované Pánem Ježíšem Kristem

28.  Tajemství životní cesty

29.  Několik objasnění struktury a povahy zóny vymístění

30.  Nové Zjevení v perspektivě

31.  Dodatek

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email