Knihy Nového zjevení Pána Ježíše Krista

Informace pro zájemce o Nové zjevení!

 

Souboru knih tvořících Nové zjevení předcházel titul: Principles of Spiritual Hypnosis, St. Barbara, 1982. (Český překlad doposud nevyšel)

Nové zjevení textově tvoří:

Přípravné knihy:

1. Fundamentals of Human Spirituality, St. Barbara, 1982. (První dávka současné fáze Nového zjevení. Český překlad knižně vydán.)

2. Messages From Within, St. Barbara, 1982. (Český překlad knižně vydán)

3. Four Concepts of Spiritual Structure of Creation, St. Barbara, 1983. (Český překlad knižně vydán.)

4. Intensive Spiritual Hypnotherapy, St. Barbara, 1983. (Jen prvních čtyřicet stran, ostatní kontaminováno. Nepřeloženo.)

5. Reality, Myths & Illusions, St. Barbara, 1984. (Český překlad knižně vydán.)

6. Who Are You And Why Are You Here?, St. Barbara, 1984. (Český překlad knižně vydán.)

7. Major Ideas of The New Revelation, St. Barbara, 1985. (Český překlad knižně vydán.) 8. Understanding And Fulfillment of Our Earthly Life, St. Barbara, 1985. (Český překlad knižně vydán.)

Vlastní Nové zjevení:

9. The New Revelation of The Lord Jesus Christ, St. Barbara, 1992. Druhé vydání r. 2000. (První zdroj vlastního Nového zjevení. Český překlad prvního vydání vydán knižně.)

10. Corollaries to The New Revelation of The Lord Jesus Christ, St. Barbara, 1997. Druhé vydání 2001. (Druhý zdroj vlastního Nového zjevení. První vydání přeloženo česky knižně. Zasílá se jen těm, kdo přečetli první zdroj alespoň třikrát a chtějí jeho principy praktikovat.)

11. Dialogs with The Lord Jesus Christ (Třetí zdroj Nového zjevení knižně vydaný ve dvou dílech.)

– First Volume, St. Barbara, 2000. (První díl třetího zdroje Nového zjevení, český překlad knižně vydán). Zasílá se jen čtenářům a praktikantům děl 9. a 10., kteří projeví zájem.)

12 .– Second Volume, St. Barbara 2000. (Pokračování prvního dílu. Český překlad knižně vydán. Zasílá se jen čtenářům a praktikantům předešlých dvou zdrojů a 1. dílu Dialogů, kteří projeví zájem.)

Všechny tyto texty zprostředkoval dr. Peter Daniel Francuch. Veškeré texty Bible jsou v těchto dílech uvedeny dle The New King James Version of The Holy Bible, TNP New York.

Anglické originály všech spisů Nového zjevení jsou k dostání na adrese: Tom Oudal e-pošta: toudal@verizon.net

Česky doposud vyšly a možno na požádání bezplatně zaslat tyto knihy:

Nové zjevení Pána Ježíše Krista, Moravská Nová Ves, 1993. (1. vydání rozebráno, 2. vydání v roce 2005, 3. vydání 2008). Základy lidské duchovnosti, Moravská Nová Ves, 1994, 2013. Kdo jsi a proč jsi zde?, Moravská Nová Ves, 1995, 2012. Poselství z nitra, Moravská Nová Ves, 1996. Čtvero pojetí duchovní struktury stvoření, Moravská Nová Ves, 1996. Hlavní ideje Nového zjevení, Moravská Nová Ves, 1996. Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista, Moravská Nová Ves 1999. Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem I a II. díl, Moravská Nová Ves 2004, 2006, 2012). Chápání a naplnění našeho pozemského života, Moravská Nová Ves, 2014. Realita, mýty a iluze, Moravská Nová Ves 2016.

Knihy jsou neprodejné. Lze dobrovolně přispět na jejich vydávání. Jedině na uvedených adresách je možno obdržet původní, úplné a nezkreslené znění textů Nového zjevení. Při obdržení textů Nového zjevení z jiných zdrojů nejsou tyto vlastnosti zaručeny. K dispozici jsou opravy textů vlastního Nového zjevení. Zašlu na požádání.

Adresa pro žádosti o veškeré české překlady a pro žádosti o zaslání anglických originálů: Mgr. Kamil Brančík, Sadová 15, 695 Hodonín. Příspěvky lze zasílat na č.ú.: 256678659/0300 (CZK o.s.)

Váš Kamil Brančík, Sadová 15, 695 01 Hodonín 165, tel. 776010055, e-mail: brancik@exekutorhodonin.cz.

Print Friendly, PDF & Email