KDO JSOU SKUTEČNÍ VLÁDCI NA PLANETĚ ZEMI?

Děkuji AA Michale Rafaeli za sdělení PJK a Patriku za video

 

   Při přijímání jakýchkoli informací používejte intuici (srdce), nehodnoťte ho svou myslí, která je téměř neustále „bombardována“ ovládacími programy. David Icke je důležitým pracovníkem světla, který v této době transformace pomáhá otevírat oči mnoha lidem po celém světě. Přestože většina představitelů pozitivního stavu, vtělených na této planetě, stojí spíše v pozadí a nebere za svoji činnost peníze, existují i výjimky. Jedním z nich je právě David Icke, jehož činnost je trnem v oku ovládajícím elitám, snažících se jej zneškodnit. Je ale pod ochranou Mě, Pána Ježíše Krista, přestože nezná moje pravé duchovní jméno. Každý spolupracovník odvádí jedinečné poslání, dostává informace ušité na míru s různým stupněm pravdy, aby je byl schopen přijmout a dále šířit. Není divu, že jsou tak různé. Teprve knihy Nového Zjevení Pána Ježíše Krista (přenesené Petrem Danielem Francuchem v 80. a 90. letech 20. stol.) a Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny, které jsem nadiktoval/a své přímé inkarnaci Janě Kyslíkové, přinášejí tu nejvyšší možnou pravdu a zastřešují a sjednocují všechny duchovní informace, jež předávám svým vyslancům inkarnovaným do různých těl na celém světě. Ve výše uveřejněném převzatém videu je teorie o reptiliánech nakonec zpochybněna, přičemž je poukazováno na to, proč by mimozemšťané chtěli ovládat tento svět skrze politiku a bankovnictví, když by to šlo rychlejšími a efektivnějšími způsoby, to je však způsobeno tím, že tvůrci tohoto snímku vycházeli z obecně známých faktů. Jen málokdo ví, že všechen život na této planetě je jedno velké divadlo a lidstvo v něm zobrazuje, jak by to vypadalo beze Mne, Pána Ježíše Krista a duchovních zákonů lásky. Reptiliáni (Pseudotvůrci) působí na svůj experiment skrytě, aby nikdo z ovládaných lidí neodhalil skutečnou pravdu. Prozatím nepotřebují zotročit lidstvo očividně násilným způsobem a otevřenou invazí (tímto způsobem vládnou na dalších planetách v antivesmíru), naopak jej pozorují ze svých pozic z různých dimenzí zóny vymístění a v hojném počtu sem posílají své zástupce, které obsazují do vysokých politických, ekonomických a jiných funkcí, řízeni svými pány a „bohy“ jako loutky. Z toho vzniká obraz falešné reality, projevujícím se hrou na „hodného a zlého policajta“, iluzí demokratického řízení, strašením války apod. Pseudotvůrci se sem fyzicky blíží na planetě Nibiru, která je občas viditelná jako druhé slunce, a připravují veškeré kroky pro osobní převzetí vlády nad lidstvem. To se projevuje budováním Nového světového řádu (NWO) a chystaném celoplošném čipování obyvatel. Tito původci zla sem jako vlci v rouše beránčím dorazí ve 20. letech tohoto století za velkého jásotu drtivé většiny nic netušících pozemšťanů. Před tím dojde k vytržení části lidstva připraveného žít v Pravém Stvoření na Novou Zemi v 5. dimenzi, mezitím v realitě planety Nula nakrátko zvítězí negativní stav, čímž všichni obyvatelé Multivesmíru získají jednoznačnou odpověď na otázku, která tento stav aktivovala. Poté bude natrvalo deaktivován a zrušen a všechny bytosti do té doby žijící v peklech budou osvobozeny z jeho vlivu. Buďte bdělí, vyciťujte a neobávejte se ničeho. Najdete Mě ve svém srdci, zbaveném strachu a sebepodceňování.

   Více informací na toto a další téma najdete v knihách Nového Zjevení na našich stránkách www.bozirodina.cz

Váš Pán Ježíš Kristus

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email