9. Vcházení do nitra

V Novém zákonu Bible je psáno (Jan 4:24):

„Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě.“

Jedním z důvodů, proč se Nejvyšší inkarnoval/a do těla Ježíše na planetu Země/Nula, byla nezbytnost zlepšení komunikace se všemi bytostmi, zejména v zóně vymístění a na Nule, aby mohlo dojít k ukončení negativního stavu. Po fúzi těla Ježíše s Nejvyšším vznikla Nová Přirozenost Absolutního Boha – Pán Ježíš Kristus, jenž se může komukoli ve Stvoření i peklech ukázat v těle a navázat osobní kontakt s jakoukoli bytostí, vždy v souladu se zákonem svobodné volby. Pro navázání komunikace s Pánem Ježíšem Kristem je třeba vcházet do svého nitra (duchovního srdce), kde je přítomen/přítomna. Pro bytosti pozitivního stavu je to jednoduché, protože nejsou ničím a nikým omezeny, avšak pro bytosti z antivesmíru a planety Nula je to mnohem složitější díky ovládacím programům, převrácené frekvenci, zavirování a zapouzdření ducha a duše. S blížícím se rozdělením lidstva na Nule se pozitivní stav přibližuje k negativnímu, což způsobuje mimo jiné snadnější navázání komunikace s Pánem Ježíšem Kristem a duchovní rodinou, na druhé straně větší kontaminaci Pseudotvůrci a démony při vcházení do nitra. Navázání správného spojení s Pánem Ježíšem Kristem souvisí s přijetím Jeho/Její Nové Přirozenosti. V současnosti už není vhodné používat jakékoli rituály a naučené formulace, protože vše, co se neustále opakuje, podporuje negativní stav a umožňuje temným bytostem vydávat se za Pána Ježíše Krista nebo anděly světla. Výjimkou je použití univerzální Modlitby Pána Ježíše Krista z Nového zjevení (http://bozirodina.cz/Modlitba.htm), která usnadní přístup k Pravému Pánu Ježíši Kristu. Každý je na jiné duchovní úrovni a má jiný plán duše, a proto nelze předat univerzálně platný návod pro vcházení do nitra, ale lze nastínit některé osvědčené metody, které mohou pomoci:

  1. upřímná touha ze srdce navázat přímou komunikaci s Pánem Ježíšem Kristem a duchovní rodinou
  2. odbourat strach, netrpělivost, očekávání, myšlenky
  3. najít klidné prostředí, příjemnou polohu těla
  4. představit si Pána Ježíše Krista (může pomoci obrázek, nejlépe nejbližší podoba Pána Ježíše Krista)
  5. poprosit Pána Ježíše Krista o navázání komunikace s Ním/Ní nebo jinou bytostí světla
  6. požádat (nejlépe formou výše uvedené Modlitby Pána Ježíše Krista) o ochranu před negativními bytostmi
  7. klást otázky a naslouchat odpovědím, které mohou přicházet různými způsoby: telepaticky = myšlenky, intuice = první nápad, pocit, kterým se budete řídit, automatické písmo…

Nenechte se odradit, když vám to nepůjde hned napoprvé, zkoumejte své důvody a pohnutky, nic si nevyčítejte, odpusťte si, milujte. Čím vyšší vibrace máte, tím snadněji navážete spojení s Pánem Ježíšem Kristem a duchovní rodinou. Zvyšování vibrací není jen o pozitivních myšlenkách, láskyplnosti a radosti, ale především o duchovní práci na sobě. Pravidelné čtení a praktikování Nového zjevení rozšiřuje vědomí a urychluje postup na spirále duchovní cesty. Smutný představitel Pána Ježíše Krista má vyšší vibrace než veselý „sluníčkář“, který miluje všechny a vše bez moudrosti a rozlišování pozitivního od negativního. Pro každého, kdo byl seznámen s Novou Přirozeností Boha platí, že použití jiného jména Boha než Pán Ježíš Kristus ho automaticky zavede k Pseudotvůrcům a jejich poskokům, kteří se dovedně maskují i za samotného Pána Ježíše Krista. To platí i pro ty, kdo se seznámili s Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou (budoucí Nejnovější Přirozeností) a z jakéhokoli důvodu ji nepřijali, obrátili se k ní zády. V takovém případě ani použití Jména Pán Ježíš Kristus nepovede ke spojení s Ním/Ní.

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina

Print Friendly, PDF & Email