31. Knihy Nového zjevení

Bez přítomnosti Božího Slova, bez ohledu na počet bytostí, které ho přijímají, by nebyl možný život nikde v Multivesmíru. Zvláště v zóně vymístění a na planetě Země 3D/Nula, kde jsou bytosti v negativním stavu a mají vymazanou paměť na Jediný Zdroj Života, nyní Pána Ježíše Krista, je psané Boží Slovo v podobě svatých knih podmínkou přežití. Na Nule je situace nejsložitější, protože sem proudí informace z obou protikladných stavů, přičemž převažují ty zprzněné a překroucené Pseudotvůrci a jejich poskoky. Vzhledem k obrovskému množství různých náboženských a duchovních směrů je těžké najít pravé Boží Slovo. Ve všech jsou zrnka pravdy, protože ani Pseudotvůrci nemůžou zcela zfalšovat duchovní zákony a principy. Až do 80. let 20. století byl nejdůležitějším a nejpravdivějším Božím Slovem Nový zákon Bible svaté, kde i přes cenzuru zůstalo to nejpodstatnější z učení Ježíše Krista, první přímé inkarnace Nejvyššího. Byl však z bezpečnostních i jiných důvodů napsán duchovním jazykem a jeho doslovný výklad může být zavádějící. Starý zákon Bible, Korán a další svaté knihy už pocházejí v drtivé většině od Pseudotvůrců. Teprve díky fúzi Nejvyššího s Ježíšem a vzniku Nové Přirozenosti Boha = Pána Ježíše Krista bylo možné nadiktovat první Boží Slovo bez použití mediátora z řad andělů přímo z nitra Petru Danielu Francuchovi, Čechu žijícímu v USA. V 80. a 90. letech vznikly nejdůležitější knihy Nového zjevení Pána Ježíše Krista: Poselství z nitra, Čtvero pojetí duchovní struktury stvoření, Základy lidské duchovnosti, Kdo jsi a proč jsi zde, Hlavní ideje Nového zjevení, Nové zjevení Pána Ježíše Krista, Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista, Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem 1. a 2. díl a několik dalších. Jsou to nejpravdivější knihy nejen na planetě Země 3D/Nula a přinášejí v doslovném jazyku vysvětlení vzniku, trvání a budoucí eliminace negativního stavu a představují jeho původce Pseudotvůrce, popisují úlohu pozemského lidstva, strukturu Stvoření a zóny vymístění (pekel), první i druhý příchod Pána Ježíše Krista a důvody Nové Přirozenosti Absolutního Boha. V roce 2012 byla prostřednictvím  www.bozirodina.cz  odtajněna přítomnost druhé přímé inkarnace Nejvyššího = Pána Ježíše Krista, tentokrát do ženského těla, kvůli vyvážení mužského a ženského principu, které jsou v Absolutním Stavu v rovnováze. Bohyně Jana napsala knihu Nové zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny (2014-15, Úvod 2012), čímž zahájila přenos druhé dávky Nového zjevení, která je zaměřena zejména na transformaci lidstva a Země, rozdělení a vytržení, život na Nové Zemi a jinde v Multivesmíru, pseudovítězství negativního stavu na Zemi 3D, konvertování padlých bytostí a vyprázdnění zóny vymístění atd. Pokračování v podobě Doplnění Nového zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny a dalších knih (například Rozhovory s Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou) je diktováno archandělu Rafaelovi v těle Michala a bude přenášeno i po převibrování Týmu Boží Rodiny na Novou Zemi díky propojení obou realit (3D a 5D) prostřednictvím internetu. Všechny knihy Nového zjevení jsou nezbytnou podmínkou pro eliminaci negativního stavu a jejich šíření a čtení je žádoucí a bohulibé. 

Více:

http://bozirodina.cz/NZ-9.htm

http://svetelneinfo.cz/nove-zjeveni-pana-jezise-krista/

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina

Print Friendly, PDF & Email