28. Druhý příchod Pána Ježíše Krista

Bez inkarnace Nejvyššího do lidského těla Ježíše Krista by nemohla být započata eliminace negativního stavu, který zamořoval Stvoření a ohrožoval jeho život. Ježíš Kristus byl až do splynutí s Absolutním Nejvyšším (v roce 1987) relativním Bohem, který díky ukřižování mohl vstoupit do pekel, aniž by je vyhladil, zajal Pseudotvůrce, odebral jim některé schopnosti a izoloval je od ostatních. Pobýval dlouhou dobu v zóně vymístění, aby ho poznalo co nejvíce bytostí a ukazoval jim cestu do pozitivního stavu. Mezitím už probíhaly přípravy na Druhý příchod Pána Ježíše Krista, který má několik fází a ne všechny jsou viditelné na planetě Země 3D/Nula (nelze pojímat lineárně):

 • odhalení původců negativního stavu Pseudotvůrců
 • odhalení zrady křesťanství a jiných náboženství
 • otevření přístupu do jiných dimenzí = duchovní, duševní i fyzický kontakt s mimozemskými bytostmi z obou protikladných stavů
 • napsání a šíření knih Nového zjevení, prvního Božího Slova v doslovném jazyku, bez použití zprostředkovatele v podobě andělské bytosti
 • přijetí Nové Přirozenosti Boha Pána Ježíše Krista v nitru
 • druhá přímá inkarnace Nejvyššího, nyní Pána Ježíše Krista do ženského těla (vyvážení mužského a ženského principu)
 • otevření cesty na Novou Zemi v novém cyklu času převibrováním Bohyně Jany a Týmu Boží Rodiny prostřednictvím znovu aktivovaného Bifrostu
 • působení mise Boží Rodiny na Nule, v zóně vymístění i Pravém Stvoření = urychlení transformace a vyprazdňování pekel
 • Varování (http://svetelneinfo.cz/duchovni-skola-pjkbr/13-2/)
 • rozdělení lidstva = převibrování (vytržení) připravených na život v pozitivním stavu a ponechání připoutaných k matrixu
 • druhý příchod Pseudotvůrců na Nulu = zavedení Nového světového řádu s čipy pod kůží (znamení šelmy)
 • založení Boží Rodiny narozením dvou přímých inkarnací Pána Ježíše Krista (dvojčat, chlapce a dívky)
 • eliminace negativního stavu po jeho vítězství na Nule
 • Poslední soud ve stavu neutrality (limbu) a ukončení současného cyklu času, v němž je aktivní negativní stav
 • splynutí relativních Božských inkarnací Jany a obou dětí s Absolutním Pánem Ježíšem Kristem, vznik Nejnovější Přirozenosti Boha = Pán Ježíš Kristus Boží Rodina

Tento stručný přehled přesahuje dosavadní informace o Druhém příchodu Pána Ježíše Krista z knih Nového zjevení a bude dále upřesňován. Boží Slovo je předáváno metodou opakování ve spirále a vždy je přidáno nové odhalení pravdy, která dříve nemohla být nejen z bezpečnostních důvodů zjevena.

Více:

http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_ pana_jezise_krista_04.htm

http://bozirodina.cz/NZ-32.htm

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina

Print Friendly, PDF & Email