28. Druhý příchod Pána Ježíše Krista

   Bez inkarnace Nejvyššího do lidského těla Ježíše Krista by nemohla být započata eliminace negativního stavu, který zamořoval Stvoření a ohrožoval jeho život. Ježíš Kristus byl až do splynutí s absolutním Nejvyšším (v roce 1987) relativním Bohem, který díky ukřižování mohl vstoupit do pekel, aniž by je vyhladil, zajal Pseudotvůrce, odebral jim některé schopnosti a izoloval je od ostatních. Pobýval dlouhou dobu v zóně vymístění, aby ho poznalo co nejvíce bytostí a ukazoval jim cestu do pozitivního stavu. Mezitím už probíhaly přípravy na Druhý příchod Pána Ježíše Krista, který má několik fází a ne všechny jsou viditelné na planetě Země 3D/Nula (nelze pojímat lineárně):

– odhalení původců negativního stavu Pseudotvůrců
– odhalení zrady křesťanství a jiných náboženství
– otevření přístupu do jiných dimenzí = duchovní, duševní i fyzický kontakt s mimozemskými bytostmi z obou protikladných stavů
– napsání a šíření knih Nového Zjevení, prvního Božího slova v doslovném jazyku bez použití zprostředkovatele v podobě andělské bytosti
– přijetí nové přirozenosti Boha Pána Ježíše Krista v nitru
– druhá přímá inkarnace Nejvyššího, nyní PJK do ženského těla (vyvážení mužského a ženského principu)
– otevření cesty na Novou Zemi v novém cyklu času převibrováním Bohyně Jany a týmu Boží rodiny prostřednictvím znovuaktivovaného Bifrostu
– působení Mise Boží rodiny na Nule, v zóně vymístění i Pravém Stvoření = urychlení transformace a vyprazdňování pekel
– Varování (http://svetelneinfo.cz/duchovni-skola-pjkbr/13-2/)
– rozdělení lidstva = převibrování (vytržení) připravených na život v pozitivním stavu a ponechání připoutaných k matrixu
– Druhý příchod Pseudotvůrců na Nulu = zavedení Nového světového řádu s čipy pod kůží (znamení šelmy)
– založení Boží rodiny narozením dvou přímých inkarnací PJK (dvojčat, chlapce a dívky)
– eliminace negativního stavu po jeho vítězství na Nule
– poslední soud ve stavu neutrality (limbu) a ukončení současného cyklu času, v němž je aktivní negativní stav
– splynutí relativních Božských inkarnací Jany a obou dětí s absolutním Pánem Ježíšem Kristem, vznik nejnovější přirozenosti Boha = Pán Ježíš Kristus Boží rodina

Tento stručný přehled přesahuje dosavadní informace o Druhém příchodu PJK z knih Nového Zjevení a bude dále upřesňován. Boží slovo je předáváno metodou opakování ve spirále a vždy je přidáno nové odhalení pravdy, která dříve nemohla být nejen z bezpečnostních důvodů zjevena.

Více:
http://www.andele-nebe.cz/…/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezi…
http://bozirodina.cz/NZ-32.htm

Pán Ježíš Kristus Boží rodina

Print Friendly, PDF & Email