23. Náboženství a církve

V pozitivním stavu má každá bytost přímé spojení s Absolutním Pánem Ježíšem Kristem (dříve Nejvyšším), a proto nepotřebuje žádné vnější organizace ani zprostředkovatele, například kněze, guru, šamany apod. V důsledku aktivace negativního stavu, zejména po zfabrikování pravých lidských tvorů Pseudotvůrci, kdy došlo k drastickému omezení kontaktu s Jediným Zdrojem Života, bylo třeba vytvořit náboženské organizace a církve, aby v lidech udržovaly aspoň zrnka duchovnosti. Pseudotvůrci se často stavěli do role bohů, vyvolávali rozbroje a války, manipulovali, vyžadovali krvavé oběti (zvířecí i lidské). Stačí se podívat do historie, byť zkreslené cenzurou a přepisováním, a uvěříte-li v existenci Boha, vyjde vám jako žárlivý, panovačný, nespravedlivý, dychtící po násilí, vyžadující různé rituály, způsob oblékání i stravování, sexuální praktiky atd. Kdo by mohl milovat takového Boha? Teprve inkarnace Nejvyššího do těla Ježíše Krista přinesla lidem a bytostem zóny vymístění pravdivý obraz milujícího, odpouštějícího, moudrého a obětavého Boha, který je ochoten se snížit na nejubožejší úroveň, aby ukázal cestu z pasti negativního stavu. Přestože dělal Ježíš zázraky, po ukřižování vstal z mrtvých a ukazoval se nejen svým učedníkům až do svého nanebevstoupení, nikdo tehdy nebyl schopen uvěřit, že šlo o Boha v těle, považovali ho v nejlepším případě za Božího Syna, většinou za proroka. Brzy po jeho odchodu došlo ke zkreslování jeho učení a později k založení křesťanských církví. Každá náboženská organizace, církev či sekta kdekoli na světě je bez výjimky řízena z pekel podle hesla: rozděl a panuj, stejně jako všechny politické, ekonomické, vědecké, umělecké… spolky. To neznamená, že uvnitř těchto organizací nejsou vyslanci jediného pravého Boha Pána Ježíše Krista, ale jejich působení je nenápadné, neokázalé a skromné. Většina hlavních náboženství na Zemi 3D/Nule očekává příchod Mesiáše pod různým jménem a příchod zlatého věku, nebe na zemi atd. Zejména doslovného výkladu Bible využijí Pseudotvůrci k oklamaní drtivé většiny lidstva. Prostřednictvím vyspělých technologií vytvoří holografický druhý příchod Ježíše Krista na obloze a jeden z nich v lidském těle, připomínajícím „Božího Syna“ se ujme vlády nad těmi, kdo zde zůstanou po vytržení láskyplných lidí na Novou Zemi. Papež František aktivně spolupracuje s dalšími náboženskými vůdci pod vedením Pseudotvůrců na sjednocování všech náboženství a budoucím vytvoření celoplanetární církve, která odstraní poslední zbytky pravého Božího Slova. Tehdy nastane období duchovního temna, kdy se z lidí prostřednictvím čipů pod kůží stanou loutky, ovládané na 99,99%, předpovězené ve Zjevení Jana v Bibli (13:16-18):

„A nutí všechny, malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat nebo prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo 666.“

Teprve pak bude odpovězeno na otázku, která aktivovala negativní stav, a dojde k Druhému příchodu Pána Ježíše Krista a ukončení tohoto zkráceného cyklu času, kdy byl povolen tento zvrácený a nepřirozený způsob života, mrtvý život bez Boha a Jeho/Jejích duchovních zákonů lásky. Ještě několik let má každý možnost si vybrat, kde bude žít po rozdělení lidstva. Na Nové Zemi v novém cyklu času už lidé nebudou potřebovat žádná náboženství a církve, protože Bůh, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina bude žít s nimi v tělech muže, ženy a dvou dětí a každý bude mít osobní zkušenost s Nejnovější Přirozeností Absolutního Boha. Nikdo už nebude mít zapouzdřeného ducha a duši, blokované spojení s Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou v nitru.

Více: 

http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_ pana_jezise_krista_03.htm

http://bozirodina.cz/NZ-5.htm

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina

Print Friendly, PDF & Email