21. Cyklus času

   Pán Ježíš Kristus jako absolutní duch uvolňuje v postupných dávkách a krocích duchovní složky, které přijímají všechny relativní sentientní bytosti od vesmíru, přes galaxii, sluneční soustavu, planetu po jednotlivce (např. člověka), aby s nimi sdílel/a život. Říká se, že v Multivesmíru není čas. To je pravda pro duchovní a intermediální světy, ale pro fyzické, kde se manifestují myšlenky, to neplatí. Čas je vázán na prostor a je relativní, což objevil i pozemský vědec Albert Einstein. Avšak žádný vědec na planetě Země/3D Nula nemůže plně pochopit celou problematiku, protože opomíjí existenci 3 základních dimenzí: duchovní, intermediální a fyzické (viz DŠ 20). Každou vyzářenou duchovní složku z absolutního zdroje PJK je třeba absorbovat, manifestovat v konkrétních životech jedinců i větších celků (národů, planet, slunečních soustav atd.) a přijmout ve svých nitrech. Tento proces probíhá v cyklech času: od nejkratšího u jednotlivců přes planetární, galaktický, vesmírný po nejdelší, který se vztahuje k celému Multivesmíru. Během vyzáření duchovní složky dochází k postupnému ukončování stávajícího cyklu času a zároveň k zahajování nového cyklu času. Toto přechodné období je nezbytné pro všechny bytosti, aby nedošlo k jejich poškození. Každý má vždy dostatek „času“ vstřebat duchovní aspekty uvolněné v daném cyklu a zároveň je připravován na aspekty následujícího cyklu. Jak je to s existencí negativního stavu?

   V současném cyklu času probíhá experiment, kdy je odpovídáno na otázku: jak by vypadal život bez Boha? Je to jediný cyklus času, kdy je povolen negativní stav v aktivní podobě, zároveň je zkrácený, protože otázka nebyla položena z absolutní, nýbrž relativní pozice a odpověď na ni je vyčerpána a manifestována dříve. Předchozí cykly času byly přípravnou fází, kdy byl negativní stav v dřímající podobě ve stavu potenciálnosti, protože vždy existovala možnost dle zákonu svobodné volby odmítnout Nejvyššího (nyní PJK) jako jediný zdroj života. Právě nyní se blíží z pohledu planety Nula, kde na malou chvíli zvítězí po příchodu Pseudotvůrců negativní stav, konec tohoto cyklu času. Všechny zkušenosti budou uloženy v tzv. Jezeře ohně a síry, multiverzálním archivu, který bude sloužit pro následující cykly, v nichž už nebude aktivní negativní stav, kdyby někoho napadla stejná otázka. Dotyčný jedinec bude provázen Pánem Ježíšem Kristem Boží rodinou, aby zakusil vybranou zkušenost, aniž by došlo k jakémukoliv poškození. Z dnešního pohledu lze přirovnat k virtuální realitě, počítačovým hrám, ale na mnohem dokonalejší úrovni. Teprve od nového cyklu času, který je už aktivní stvořením nového Multivesmíru včetně Nové Země, bude možné tvořit a žít bez omezení negativním stavem. Převibrováním Jany a týmu Boží rodiny dojde k urychlení transformace a tím i ukončování negativního stavu a tohoto cyklu času. Každý ze čtenářů a praktikujících Nového zjevení i této Duchovní školy individuálně přispívá k sestoupení nebe na zemi, což v nejzazším smyslu znamená právě nový cyklus času bez existence negativního stavu.

Více: 
https://plus.google.com/104123917116899854561/posts/WQ6VYS6mH6X
https://plus.google.com/104123917116899854561/posts/HM73s3qg21L

Pán Ježíš Kristus Boží rodina

Print Friendly, PDF & Email