19. Vibrace

Pán Ježíš Kristus je Jediným Zdrojem Života v Multivesmíru, dokonce i takzvaného mrtvého života v negativním stavu, který po omezenou dobu dovoluje kvůli nezbytnému poučení. Život je neustálý pohyb = kmitání neboli vibrace všech vzájemně propojených částic, které tvoří všechny sentientní i nesentientní bytosti a prostředí, planety, slunce, galaxie, vesmíry… Není nic, co by nevibrovalo, přestože na první pohled to nemusí být patrné. Rychlost kmitání souvisí se vztahem sentientních bytostí k Pánu Ježíši Kristu, ostatním bytostem a sobě. Vibrace bytostí ovlivňují i vibrace prostředí, v němž žijí. Nejvyšší vibrace má Pán Ježíš Kristus, Absolutní Stvořitel všeho a všech, všudypřítomná Energie, Který/Která stvořil/a Prvorozence, přes něž dále tvoří další relativní bytosti. Čím nižší rychlost kmitání částic, tím hmotnější těla a naopak, čím vyšší vibrace, tím jemnější těla bytostí i prostředí. Po aktivaci negativního stavu došlo k pádu bytostí do zóny vymístění, která má opačné vibrace, jinými slovy převrácenou frekvenci. Takže Pseudotvůrci, kteří vládnou peklům a planetě Země 3D/ Nula a zabydleli se v -12D, mají nejvyšší vibrace s opačnou frekvencí. Největší rozdíly ve vibracích mají lidé na Nule, protože je to jediné místo v Multivesmíru, kam se inkarnují bytosti z obou protikladných stavů, z Pravého Stvoření i z pekel, aby se zde zobrazila odpověď na otázku: Jak by vypadal život bez Boha. Právě na tuto planetu se inkarnoval/a Nejvyšší, nyní Pán Ježíš Kristus do těla Ježíše a Jany, aby vyvedl/a lidstvo a postupně všechny bytosti z negativního stavu. Transformace je provázena přísunem energie lásky a světla, způsobující navyšování vibrací a rozšiřování vědomí obyvatelstva, ale kvůli velkým rozdílům v duchovní úrovni nemůže vzestup proběhnout najednou. Až do rozdělení lidstva budou zesilovat proudy energie lásky na Nulu, aby pomohly těm, kdo si vybírají pozitivní způsob života a více odkryly negativní vlastnosti těch, kdo se stále obracejí vědomě i nevědomě zády k Pánu Ježíši Kristu.

Zvyšovat vibrace lze mnoha způsoby:

  • co nejčastějším vcházením do nitra, komunikací s Pánem Ježíšem Kristem a duchovní rodinou
  • čtením Božího Slova, zejména všech knih Nového zjevení
  • oblíbenými činnostmi, které dělají radost vám i bližním (v souladu s duchovními zákony lásky)
  • pobytem v přírodě…

Protože rozhodující je vztah k Pánu Ježíši Kristu (Pánu Ježíši Kristu Boží Rodině), nejvyšší vibrace na Nule mají představitelé Pána Ježíše Krista Boží Rodiny bez ohledu na to, jak se cítí v tomto hrubohmotném těle. Vibrace jsou jediným spravedlivým měřítkem pro vytržení lidí z této reality do pozitivního stavu. Vyšší vibrace cítí i agenti Pseudotvůrců, kteří se vědomě obrátili proti Pánu Ježíši Kristu Boží Rodině a oddělují Janu od Absolutního Pána Ježíše Krista, pouze mají převrácenou frekvenci a jsou pod vlivem ovládacích programů Pseudotvůrců, kteří se v tomto případě vydávají za pravého Pána Ježíše Krista. Vše od Pána Ježíše Krista Boží Rodiny považují za negativní. Každý zde hraje důležitou roli a v konečném důsledku pomáhá celku.

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina

Print Friendly, PDF & Email