Rubrika «motlitby»

Pondělí – druhý paprsek

 Zlatožlutý plamen:  MOUDROST, OSVÍCENÍ, LÁSKA A MÍR      „VE JMÉNU MÉ BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI „JÁ JSEM“ PROSÍM ZLATOŽLUTÝ PLAMEN OSVÍCENOSTI, ABY OBKLOPIL MNE A VŠECHNO, ČEHO SE DNES DOTKNU. JÁ JSEM BOŽÍ OSVÍCENOST A MOUDROST, KTERÁ PROUDÍ DO VŠEHO ČEHO SE DOTKNU.“    „JSEM SI VĚDOM, ŽE JE VE MNĚ ZAKOTVENA NEKONEČNÁ SÍLA PRO VŠECHNY …

Neděle – první paprsek

Královsky modrý plamen s krystalovým zářením. VÍRA, SÍLA, OCHRANA A BOŽÍ VŮLE      „VE JMÉNU MÉ BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI „JÁ JSEM“ PŘIVOLÁVÁM MODŘE – KRYSTALOVĚBÍLÝ PLAMEN A PROSÍM: PRONIKNI MNOU A VŠÍM, CO ČINÍM, AŤ SE MŮŽE PROJEVIT BOŽÍ VŮLE.“    „JSEM SI VĚDOM, ŽE V MÉM SRDCI LEŽÍ BOŽÍ PLÁN PRO MNE SPOLEČNĚ S PROSTŘEDKY A CESTAMI, …

Apely – meditace a vzývání pro každý den v týdnu

Upozornění zpracovatele (Ivo A. Bendy) na internet:    Uvedené energie jsou velmi mocné a nedoporučuji práci s nimi, pokud bytost lidská nedosáhne rozvoje vědomí – viz Duchovní cesta. Ne náhodou jsou zde v pořadí sdělení 1503 (což je 9 – pokročilý závěr v pozemské práci) a současně se předpokládá velmi dobrá znalost informací doporučených světelných zdrojů na www.universe-people.cz …

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 15. 5. – 21. 5. 2017

Děkuji ti Michal Rafael za týdenní modlitbu PJK a krásnou koláž Nejtěžší období výcviku bylo již ukončeno a završeno. Nyní konečně začíná docházet k všeobecnému zvyšování vibrací nás, blízkých spolupracovníků Boží rodiny, abychom mohli být přivítáni v srdci ráje na zemi, který v této realitě osídlíme a aktivně jej budeme spoluutvářet, pečovat o něj a …

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 8. 5. – 14. 5. 2017

Děkuji AA Rafaeli, Míšo za týdenní modlitbu PJK a krásnou koláž Před dvěma tisíci let bylo slíbeno, že se Bůh vrátí a přinese Boží království na Zemi. Tento svatý slib, učiněný přede všemi, se v této převratné době právě naplňuje, a to na všech stupních veškerenstva. Ráj sestoupil na tuto planetu již na duchovní a …

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 1. 5. – 7. 5. 2017

Děkuji Michal Rafael za týdenní modlitbu PJK a krásnou koláž   Energie planety Gaie je nyní ukotvena ve všech bodech po celém světě. S pokračujícím jarem, jak síla této jinsei v obnovené formě vyvěrá na povrch, započal proces stabilizace ve všech oblastech Bifrost, duhový most do vyšších dimenzí, jenž bude povolanými bytostmi využíván pro cesty …

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 24. 4. – 30. 4. 2017

Děkuji AA Rafaeli, Míšo za týdenní modlitbu PJK a krásnou koláž Co všechno nám přinese tento život, máme zakódováno v sobě. Postupně objevujeme dosud ukryté věci, jež jsme si zvolili prožít. Naše zdejší existence přinášela mnohé překážky, ale to proto, aby se vystavěla pevná základna ze zvládnutých a překlenutých životních lekcí, na níž postupně vytvoříme …

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 10. 4. – 16. 4. 2017

Děkuji ti AA Rafaeli, Míšo za týdenní modlitbu PJK Upřímnost k sobě a k ostatním je velmi důležitá. Žít v pravdě je daleko snazší, než žít ve lži a přetvářce, která se zdá být pohodlná jen tehdy, když je to pro negativní hmotný svět výhodné. Zlo se snaží ošálit neprobuzené a nalákat je do pasti, …

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 3. 4. – 9. 4. 2017

Celým svým jsoucnem a bytím pociťuji nádheru vší existence a každý den vzdávám veliký vděk pro Pána Ježíše Krista, který/která mne obdaroval/a všemi potřebnými talenty pro úspěšný a naplněný život na planetě Země, která nás napájí životní energií jinsei, jež proudí i ze-mě. Gaia se nadále očišťuje a zbavuje se bloků a zamoření, stejně jako …

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 27. 3. – 2. 4. 2017

Děkuji ti Michal Rafael za týdenní modlitbu Pána Ježíše Krista a krásnou koláž Milovaný/á Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za přísun inspirace pro uskutečnění vlastní duchovní práce. Nepřijímám pouze od ostatních, ale také dávám, čímž tvoříme světelnou spirálu našich duší, které v tomto láskyplném víru proráží temnotu ve všech směrech a propojují planetu Zemi na …