Rubrika «motlitby»

Pátek – šestý paprsek

Zlatě a rubínově zbarvený plamen: MÍR, POKOJ, UZDRAVOVÁNÍ, SLUŽBA A MILOSRDENSTVÍ      „VE JMÉNU MÉ BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI „JÁ JSEM“ VZÝVÁM RUBÍNOVĚZLATÝ PLAMEN POKOJE A SLUŽBY:    „PROUDI DO KAŽDÉ BUŇKY MÉHO TĚLA A PŮSOB SKRZE MNE POŽEHNANĚ NA VEŠKERÝ ŽIVOT, ABY VŠICHNI, S NIMIŽ PŘIJDU DO STYKU, CÍTILI TVOU LÁSKU, TVŮJ POKOJ A TVOU DOKONALOST. …

Čtvrtek – pátý paprsek

Vrcholně zelený plamen se zlatě zabarvenou září: PRAVDA, UZDRAVOVÁNÍ A SOUSTŘEDĚNOST      „VE JMÉNU BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI „JÁ JSEM“ ZASVĚCUJI SVŮJ ŽIVOT SVĚTLU A DOBRU TAK, ŽE MYSLÍM JEN DOKONALE, ŽE MOJE CITY ZŮSTÁVAJÍ KLIDNÉ, LÁSKYPLNÉ, DOBROTIVÉ, PŘIPRAVENÉ POMOCI A BLAŽENÉ, ŽE MOJE OČI VIDÍ DOKONALOST, MOJE RUCE ŽEHNAJÍ A UZDRAVUJÍ, ŽE MÉ NOHY JSOU …

Středa – čtvrtý paprsek

Křišťálově bílý plamen:  ČISTOTA, ZMRTVÝCHVSTÁNÍ A NANEBEVZETÍ      „VE JMÉNU MÉ BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI „JÁ JSEM“ VZÝVÁM KŘIŠŤÁLOVĚ BÍLÝ PLAMEN, KTERÝ MNE A VŠECHNO, S ČÍM PŘIJDU DO STYKU, NAPLŇUJE. VOLÁM BYTOSTI A MOCI PLAMENE ČISTOTY, ABY MNE A VŠECHNY LIDI ZAHALIL VŠEPRONIKAJÍCÍM BÍLÝM SVĚTLEM, JEŽ ODVÁDÍ VŠECHNY PROUDY ENERGIE, KTERÉ BY MOHLY SNÍŽIT MOJE ZÁCHVĚVY.“ …

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 22. 5. – 28. 5. 2017

Děkuji ti Michal Rafael za týdenní modlitbu PJK a krásnou koláž Rozjasňujeme naše duše a rozpouštíme vliv ega, napojeného na ovládací programy nízkovibračních entit. Osvobozujeme se od ovládání a přijímáme místo toho do svých srdcí bezpodmínečnou lásku k Pánu Ježíši Kristu, k sobě samým a ke všem bytostem celého Stvoření, bez ohledu na to, jakou …

Úterý – třetí paprsek

Růžový plamen: ČISTÁ BOŽÍ LÁSKA, VZÝVÁNÍ A TOLERANCE      „VE JMÉNU MÉ BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI „JÁ JSEM“ VZÝVÁM RŮŽOVÝ PLAMEN LÁSKY: NAPLŇ MNE A MŮJ SVĚT ZÁŘENÍM ČISTÉ BOŽÍ LÁSKY, KTEROU NEOSOBNĚ POSÍLÁM DO VEŠKERÉHO ŽIVOTA. MOJE MYŠLENÍ, CÍTĚNÍ, MLUVA A JEDNÁNÍ JSOU NAPLNĚNY LÁSKOU. TRPĚLIVOST, ODPUŠTĚNÍ A BOŽÍ POŽEHNÁNÍ MOHOU SKRZE MNE PROUDIT DO …

Telos – město pod horou

Děkuji manželé Bernatovi za krásnou báseň PJK a přátel z Telosu i koláž   TELOS – MĚSTO POD HOROU Toto město slouží jako mezidimenzionální a meziplanetární portál. Telos má krále, který se jmenuje: Ra, a královnu, která se jmenuje: Ramu Ra. Městu vládne rada dvanácti – šest mužů a šest žen. Vylaďujte jemný cit, můžem spolu hovořit. Přijmutí a …

Pondělí – druhý paprsek

 Zlatožlutý plamen:  MOUDROST, OSVÍCENÍ, LÁSKA A MÍR      „VE JMÉNU MÉ BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI „JÁ JSEM“ PROSÍM ZLATOŽLUTÝ PLAMEN OSVÍCENOSTI, ABY OBKLOPIL MNE A VŠECHNO, ČEHO SE DNES DOTKNU. JÁ JSEM BOŽÍ OSVÍCENOST A MOUDROST, KTERÁ PROUDÍ DO VŠEHO ČEHO SE DOTKNU.“    „JSEM SI VĚDOM, ŽE JE VE MNĚ ZAKOTVENA NEKONEČNÁ SÍLA PRO VŠECHNY …

Neděle – první paprsek

Královsky modrý plamen s krystalovým zářením. VÍRA, SÍLA, OCHRANA A BOŽÍ VŮLE      „VE JMÉNU MÉ BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI „JÁ JSEM“ PŘIVOLÁVÁM MODŘE – KRYSTALOVĚBÍLÝ PLAMEN A PROSÍM: PRONIKNI MNOU A VŠÍM, CO ČINÍM, AŤ SE MŮŽE PROJEVIT BOŽÍ VŮLE.“    „JSEM SI VĚDOM, ŽE V MÉM SRDCI LEŽÍ BOŽÍ PLÁN PRO MNE SPOLEČNĚ S PROSTŘEDKY A CESTAMI, …

Apely – meditace a vzývání pro každý den v týdnu

Upozornění zpracovatele (Ivo A. Bendy) na internet:    Uvedené energie jsou velmi mocné a nedoporučuji práci s nimi, pokud bytost lidská nedosáhne rozvoje vědomí – viz Duchovní cesta. Ne náhodou jsou zde v pořadí sdělení 1503 (což je 9 – pokročilý závěr v pozemské práci) a současně se předpokládá velmi dobrá znalost informací doporučených světelných zdrojů na www.universe-people.cz …

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 15. 5. – 21. 5. 2017

Děkuji ti Michal Rafael za týdenní modlitbu PJK a krásnou koláž Nejtěžší období výcviku bylo již ukončeno a završeno. Nyní konečně začíná docházet k všeobecnému zvyšování vibrací nás, blízkých spolupracovníků Boží rodiny, abychom mohli být přivítáni v srdci ráje na zemi, který v této realitě osídlíme a aktivně jej budeme spoluutvářet, pečovat o něj a …